You must configure this module first via "Module Settings"
Thể thao Bình Dương với những giải pháp tháo gỡ khó khăn
Bên cạnh những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai Đề án phát triển TDTT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thể thao Bình Dương đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách cần tìm ra lời giải để đưa nền thể...
19/07/2024 - 08:08
Thể thao Bình Dương sau 3 năm triển khai Đề án phát triển TDTT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Trong những năm qua, Thể thao Bình Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về thể thao phong trào lẫn thể thao thành tích cao. Bình Dương đã trở thành một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh trên cả...
15/07/2024 - 08:52
Yên Bái tích cực triển khai thực hiện Kết luận 70-KL/TW về phát triển TDTT trong giai đoạn mới
Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng phát triển TDTT. Phong trào TDTT quần chúng của tỉnh ngày càng khởi sắc, thể thao thành...
14/07/2024 - 07:13
Bảo tồn, phát triển Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên quê hương Quảng Bình
Trong suốt những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao, các môn Thể thao truyền thống, Thể thao dân tộc luôn được tỉnh Quảng Bình quan tâm, chú trọng.
13/07/2024 - 07:30
Ninh Thuận đổi mới phát triển thể thao theo Kết luận 70-KL/TW
Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về Phát triển Thể thao trong giai đoạn mới chính là "kim chỉ nam" để Ninh Thuận đưa ra những định hướng cụ thể cho ngành Thể thao tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
12/07/2024 - 09:10
Bắc Ninh đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác lĩnh vực TDTT
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh bắc Ninh luôn chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực TDTT. Đây được coi là một trong những giải pháp quan...
10/07/2024 - 17:37
Huyện Than Uyên – Lai Châu: phát triển phong trào TDTT theo Kết luận 70-KL/TW
Là một huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, song hành với phát triển kinh tế - xã hội, Than Uyên luôn quan tâm, chú trọng phát triển TDTT. Nhờ những chính sách hợp lý cùng với những giải pháp thiết thực, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện...
04/07/2024 - 15:15
Nghệ An tích cực triển khai các giải pháp hướng đến thực hiện hiệu quả Kết luận 70-KL/TW
Trong những năm qua, cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác TDTT luôn được các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An quan tâm, chú trọng. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để TDTT Nghệ An tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu trong giai...
29/06/2024 - 07:03
Cơ chế, chính sách hợp lý giúp Thể thao thành tích cao Bắc Giang phát triển vươn tầm
Là địa phương có phong trào TDTT phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, Bắc Giang luôn tạo được dấu ấn về thành tích tại các sân chơi trong nước cũng như quốc tế.
25/06/2024 - 09:36
Huyện Ý Yên – Nam Định: quan tâm thực hiện Kết luận 70–KL/TW
Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển TDTT, trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Ý Yên – Nam Định luôn quan tâm, chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động...
15/06/2024 - 01:00
Page 1 of 168First   [1]  2  3  4  5  Last