LÃNH ĐẠO CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

CỤC TRƯỞNG

ĐẶNG HÀ VIỆT

PHÓ CỤC TRƯỞNG

LÊ THỊ HOÀNG YẾN

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN HỒNG MINH

 • KHỐI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  • VĂN PHÒNG
   Điện thoại cơ quan:0243.747.1351
  • PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
   Điện thoại cơ quan:0243.733.1813
  • PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
   Điện thoại cơ quan:0243.7471.363
  • PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
   Điện thoại cơ quan:0243.7475.186
  • PHÒNG THỂ DỤC THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI
   Điện thoại cơ quan:0243.747.2058
  • PHÒNG THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO I
   Điện thoại cơ quan:0243.747.5970
  • PHÒNG THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO II
   Điện thoại cơ quan:0243.7475.286
 • KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
  • VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO
   Điện thoại cơ quan:0243.734.5208
  • BỆNH VIỆN THỂ THAO VIỆT NAM
   Điện thoại cơ quan:0243.7855.188
  • TRUNG TÂM THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TDTT
   Điện thoại cơ quan:0243.856.9521
  • TRUNG TÂM THỂ THAO BA ĐÌNH
   Điện thoại cơ quan:0243.8453.024
  • TRUNG TÂM DOPING VÀ Y HỌC THỂ THAO
   Điện thoại cơ quan:0243.204.4466
  • TTHL THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI
   Điện thoại cơ quan:0243.3765.5131
  • TTHL THỂ THAO QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
   Điện thoại cơ quan:0283.724.5891
  • TTHL THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG
   Điện thoại cơ quan:0292.3736.602
  • TTHL THỂ THAO QUỐC GIA CẦN THƠ
   Điện thoại cơ quan:Chưa cập nhật thông tin
  • KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA
   Điện thoại cơ quan:0243.785.0009