You must configure this module first via "Module Settings"
Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Thể dục thể thao
Ngày 26/3/2024, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt đã ký ban hành Quyết định số 392/QĐ-CTDTT về việc thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...
30/03/2024 - 03:46
Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị
Ngành VHTTDL tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về TDTT. Trong đó, đặc biệt là triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về phát triển TD,TT giai đoạn mới. Đây là nhiệm vụ tiên quyết, trọng tâm...
23/03/2024 - 01:00
Phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng thể thao cần phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa
Chú trọng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thúc đẩy xã hội hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Chính trị đã đặt ra trong Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Đây cũng là...
20/03/2024 - 07:00
Bình Định đẩy mạnh phát triển TDTT theo Kết luận 70-KL/TW
Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước công tác TDTT của tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Đặc biệt, những kết quả về Thể thao thành tích...
11/03/2024 - 04:28
Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tạo đà cho thể thao trường học phát triển
Kết luận 70 -KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành đã trở thành kim chỉ nam cho những định hướng phát triển của ngành TDTT trong giai đoạn tới. Trong đó, đổi mới giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học là một trong những...
11/03/2024 - 01:09
Kiên Giang sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án: "phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021-2025"
Xác định được vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở Kiên Giang đã ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021-2025. Đến nay, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án đã đạt được những kết quả đáng...
07/03/2024 - 07:00
Bình Dương phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao
Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương đã chú trọng tập trung xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh...
06/03/2024 - 03:19
Hà Giang nâng cao thể lực, tầm vóc thế hệ tương lai theo Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị
Thực hiện tốt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; xây dựng hệ thống chỉ số rèn luyện, đánh giá thể lực con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kết luận số 70-KL/TW của Bộ...
02/03/2024 - 00:00
Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030
Thực hiện chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Đề án Phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.
01/03/2024 - 06:00
Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị: bước tạo đà cho thể thao Bà rịa – Vũng Tàu phát triển
Ngày 31/01/2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Kết luận có vai trò to lớn đối với sự phát triển của thể thao nước nhà nói chung và Bà...
28/02/2024 - 04:37
Page 4 of 167First   1  2  3  [4]  5  Last