Bộ VHTTDL tổ chức Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024

Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 11 - 13/7) tại tỉnh Bình Thuận.

Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024 tại tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Ngày hội) là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của khu vực Đông Nam Bộ. Nội dung của Ngày hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.
Các hoạt động của Ngày hội nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và những nét giá trị văn hóa đặc trưng của gia đình Đông Nam Bộ nói riêng, góp phần xây dựng và hình thành hệ giá trị gia đình trong tình hình mới. Ngày hội đồng thời cũng là nơi các gia đình văn hóa tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  - Ngày hội mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ quyền trẻ em. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người, làm chuẩn mực xây dựng đạo đức, nhân cách và lối sống con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.  
Với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Ngày hội quy tụ  06 tỉnh, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận tham dự. Theo đó, mỗi tỉnh chọn 03 hộ gia đình và đăng ký tham gia Ngày hội (mỗi gia đình từ 3 đến 4 thành viên gồm có cha, mẹ và các con; riêng gia đình thi thể thao phải có đủ 4 thành viên được quy định cụ thể tại Quy chế).  Khuyến khích các đơn vị lựa chọn gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình tôn giáo tiêu biểu của địa phương.
Trong chương trình Ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động như: Dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử quốc gia Trường Dục Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận; Họp Trưởng các Đoàn tham gia Ngày hội; Khai mạc Ngày hội; Không gian Triển lãm ảnh “Gia đình - Tổ ấm yêu thương”; Trưng bày các sản phẩm OCOP; …
Tại Ngày hội, các gia đình tham dự các phần thi, như: Phần thi Biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng” (Tiểu phẩm về gia đình (kết hợp ca, kịch hoặc các hình thức khác) với thời lượng từ 12 - 15 phút/gia đình); Phần thi “Đọc sách cùng con” (giới thiệu về gia đình và giới thiệu tóm lược nội dung quyển sách mà gia đình tâm đắc nhất trong số đầu sách được Ban Tổ chức cung cấp); Phần thi vận động “Vui chơi cùng con” (tham gia 02 trò chơi vận động thể thao: “Đoàn kết vượt khó và đá bóng vào cầu môn”).

 

KC

Ảnh trong bài
  • Bộ VHTTDL tổ chức Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2024