Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024

Những điều thí sinh cần biết khi tham dự kỳ thi tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao đợt 1 năm 2024:

Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh trong bài
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024
 • Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Những điều thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh đợt 1 năm 2024