CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Tin hoạt động

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm phát luật

Góp ý dự thảo "Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao"

Góp ý dự thảo "Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao"

  Thời hạn:
Paris 0 ý kiến góp ý

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên

  Thời hạn:
Paris 0 ý kiến góp ý

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo "Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch...

Thể thao thành tích cao

Thể thao quốc tế

Thể thao quần chúng

Khoa học công nghệ

Tin tức khác

BẢN TIN TỔNG HỢP LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO