You must configure this module first via "Module Settings"

Long An tập trung phát triển thể thao theo Kết luận số 70-KL/TW

Những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW là tiền đề để Long An tiếp tục xây dựng những chính sách, chương trình, kế hoạch để phát triển thể thao theo những nhiệm vụ, mục tiêu mà Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Kết quả đạt được từ Nghị quyết 08-NQ/TW là tiền đề để Long An phát triển thể thao trong giai đoạn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác thể dục, thể thao của tỉnh Long An đã có bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực  thể dục, thể thao ngày càng được nâng cao; từ đó, quan tâm tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động, phong trào thể dục, thể thao phát triển. Hàng năm, toàn tỉnh tổ chức 589 giải thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ đó, số người tập luyện TDTT tăng hàng năm, đến nay tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 33,99%; số hộ gia đình thể thao đạt 26,01%; số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 100%.

Thể thao thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia tập luyện

Thể thao thành tích cao tiếp tục được cải thiện, một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh ngày càng có vị trí cao tại các giải khu vực, toàn quốc và quốc tế. Nếu như tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn Long An chỉ đoạt 2 HCV, 4 HCB, 15 HCĐ, xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố thì đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn Long An có sự nhảy vọt khi vươn lên vị trí thứ 35/63 tỉnh, thành phố khi xuất sắc đoạt 5 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ. Đặc biệt, tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, thể thao Long An có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung của Đoàn thể thao Việt Nam với 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Mới đây nhất, VĐV Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu rất xuất sắc mang về 9 huy chương các loại gồm 1 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, góp công giúp đội tuyển bơi trẻ Việt Nam xếp hạng 5 châu Á tại Giải vô địch các nhóm tuổi châu Á năm 2024.

Công tác xã hội hóa từng bước được đẩy mạnh, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, tạo sự đa dạng các dịch vụ, loại hình thể dục, thể thao, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đánh giá về công tác phát triển TDTT, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Hoàng Công cho biết: Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT, gắn các công trình thể thao với các thiết chế văn hóa, huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp TDTT, nhất là đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Từ những nỗ lực của toàn ngành, hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành phong trào thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, góp phần hiệu quả vào thành tích thi đấu của tỉnh tại các Giải vô địch quốc gia, Giải vô địch trẻ quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc. Đặc biệt, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển quốc gia tại các kỳ SEA Games, nâng cao vị thế thể thao của tỉnh.

Ngành TDTT Long An cũng từng bước quan tâm, thực hiện những chính sách, chế độ đãi ngộ đối với VĐV, HLV, cán bộ TDTT nhằm gây dựng, phát triển thể thao thành tích cao. Nhờ vậy, trong các kỳ SEA Games gần nhất, thể thao Long An luôn có VĐV được gọi vào các đội tuyển quốc gia và thi đấu thành công, góp phần khẳng định vị thế của thể thao thành tích cao Long An trên bản đồ thể thao cả nước.

Nâng cao sức khỏe, xây dựng con người Long An phát triển hài hòa, toàn diện

Đây là một trong những mục tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tập trung thực hiện trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu này, trong thời gian tới toàn ngành TDTT tỉnh Long An sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về “Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới” gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển thể dục, thể thao.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển thể dục, thể thao trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về thể dục, thể thao trong nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động thể chất, thông tin có liên quan cho nhân dân.

Cùng với đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao, trọng tâm là Đề án phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An giai đoạn 2024 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030... Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển thiết chế, cơ sở hạ tầng; thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp, thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Tích cực vận động, thu hút, thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh. Bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ HLV, VĐV, nhân tài trong lĩnh vực thể dục thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thể dục, thể thao; kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người trực tiếp làm công tác thể dục, thể thao, nhất là cấp cơ sở.

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao quần chúng, tăng cường tạo cơ hội cho mọi người được quyền tham gia hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu để nâng cao sức khỏe, từ đó có thể phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí. Cần quan tâm phát triển phong trào TDTT người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, công nhân lao động; bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc, địa phương. Tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn phong trào thể thao quần chúng; đầu tư, xây dựng các công trình thể thao công cộng ở khu dân cư, lắp đặt các trang thiết bị tập luyện tại các khu vui chơi, giải trí, công viên..

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo các trường phổ thông có đủ giáo viên chuyên trách thể dục thể thao đạt chuẩn trình độ, số lượng theo quy định. Đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục thể chất và thể thao trường học gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, phát triển các CLB thể thao trong trường học, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia lựa chọn các môn thể thao yêu thích, phù hợp để rèn luyện, phát triển thể chất. Thực hiện tốt Đề án phát triển giáo dục thể chất, thể thao học đường tỉnh Long An giai đoạn 2024 - 2028 và Chương trình phổ cập bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thường xuyên tổ chức các giải thể thao, hội thao trong lực lượng quân sự và công an để kiểm tra đánh giá chất lượng rèn luyện thân thể, góp phần nâng cao kỹ năng tác nghiệp, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong phát triển thể dục, thể thao, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo VĐV và thành tích thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh. Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Chú trọng việc học tập văn hóa, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giáo dục đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước cho HLV, VĐV. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, y học thể thao trong tuyển chọn, đào tạo VĐV thể thao thành tích cao.

Bài, ảnh: Hồng Hạnh

Ảnh trong bài
  • Long An tập trung phát triển thể thao theo Kết luận số 70-KL/TW