You must configure this module first via "Module Settings"

Đà Nẵng miễn giảm tiền thuê đất cho các dự án xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối với chính sách ưu đãi về cho thuê đất, điều kiện cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng chế độ miễn, giảm tiền thuê đất: địa điểm thực hiện dự án xã hội hóa phải phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án kêu gọi xã hội hóa sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, đối tượng, điều kiện quy định chỉ được hưởng chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích đất sử dụng vào đúng mục đích xã hội hóa.

Cụ thể: Khu vực huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa.

Khu vực các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn được giảm 60% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho các lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Các lĩnh vực: Y tế, Văn hóa, Thể thao trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu được giảm 80% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất; Lĩnh vực Giáo dục trên địa bàn quận Liên Chiểu được giảm 80% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất.

Khu vực các quận Hải Châu, Thanh Khê được giảm 30% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho các lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Định kỳ 03 năm một lần, UBND thành phố rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố cho phù hợp (nếu có).

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với quy định này.

MH

Ảnh trong bài
  • Đà Nẵng miễn giảm tiền thuê đất cho các dự án xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao