Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về văn hóa, thể thao và du lịch

Phát biểu tại Phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý thức một cách đầy đủ rằng, việc chất vấn không chỉ là thể hiện, đề cao vai trò giám sát của Quốc hội mà còn biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội đối với vấn đề văn hóa, thể thao và du lịch của nước nhà.

Chiều ngày 5/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao vào du lịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội chất vấn tập trung vào các nội dung: Công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo; giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm và Chính sách đặc thù, thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 5/6

Tại phiên chất vấn, Chủ tọa sẽ mời Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phát biểu tại Phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về chuẩn bị các nội dung để trả lời chất vấn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo số 163 gửi đến Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ý thức một cách đầy đủ rằng, việc chất vấn không chỉ là thể hiện, đề cao vai trò giám sát của Quốc hội mà còn biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội đối với vấn đề văn hóa, thể thao và du lịch của nước nhà. Chính vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết sức phấn khởi. Đây cũng là dịp để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được báo cáo với Quốc hội về những kết quả sau 2/3 thời gian chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ.  

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, có thể nhìn lại một cách khái quát là sau thời gian tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là sau thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, tiếp đến là sự kiện tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam, đến các Hội thảo khoa học cấp quốc gia về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đến các nhiệm vụ và sự quan tâm của Quốc hội khi giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để khẩn trương trình Chính phủ ban hành Chiến lược về phát triển thể thao trong thời kỳ mới theo Kết luận số 70 của Bộ Chính trị. Điều đó đã khẳng định đã có sự chuyển biến mạnh mẽ của nhận thức về văn hóa, thể thao và du lịch, từ chuyển nhận thức đến hành động quyết liệt trong vấn đề tổ chức thực hiện.

Trong Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày tại kỳ họp Quốc hội lần này cũng đã đánh giá khái quát về những kết quả văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn

Ngoài những nhận định mà Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội thì ở góc độ tiếp cận theo điều tra dư luận xã hội học của Ban Tuyên giáo Trung ương do Viện Nghiên cứu dư luận xã hội thu thập và xử lý thông tin đã có một tín hiệu khá vui mừng khi hỏi về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước hay chưa. Tỷ lệ này đã được tăng 32% từ 43% năm 2019 lên 75% năm 2024, cho thấy đã có sự chuyển biến khá tích cực về lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để tiếp cận, chuyển đổi tư duy từ làm văn hóa, thể thao và du lịch sang quản lý Nhà nước về lĩnh vực này thì ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và có những mặt hạn chế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Toàn ngành cũng ý thức một cách đầy đủ là chúng ta phải nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và quyết liệt hơn nữa để tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao phó và phải xử lý tốt mối quan hệ giữa mong muốn xã hội với chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giữa mục tiêu về phía trước và hướng tới cần phải tổ chức thực hiện với nguồn lực cân đối hiện nay trong điều kiện còn hạn hẹp; đặt vấn đề phát huy nguồn lực chất lượng cao của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh phải tinh giảm, cắt gọn biên chế và tổ chức bộ máy cần phải được tinh gọn. Chính vì vậy, mà cũng có những khó khăn cần phải được chia sẻ, tháo gỡ.

Trong khuôn khổ Phiên chất vấn này, với tinh thần cầu thị nghiêm túc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn được lắng nghe các ý kiến của các đại biểu Quốc hội và xin được trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

 T.H

Ảnh trong bài
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về văn hóa, thể thao và du lịch
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về văn hóa, thể thao và du lịch