TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

2177 Lượt xem

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã mang lại nhiều kết quả khả quan, trong đó việc giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 100%.

Sở luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt là công tác chỉ đạo, quán triệt  việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở cũng thường xuyên rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa TTHC đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 công bố danh mục các TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC được thực hiện thường xuyên; Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Sở về công tác CCHC, kiểm soát thủ TTHC tới toàn thể công chức, viên chức.

Sở đã thực hiện tốt công tác CCHC theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong 6 tháng đầu năm, xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, Sở thường xuyên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm hướng đến nền hành chính văn minh, hiện đại, giảm bớt phiền hà, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi giao dịch hành chính công tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tất cả nội dung của các thủ tục hành chính (125/125 TTHC) đã được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ www.svhttdl.lamdong.gov.vn, trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nên đã phục vụ tốt việc theo dõi, tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu tìm hiểu. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 29/11/2019 đến ngày 01/6/2020: tổng số hồ sơ tiếp nhận 285 hồ sơ (trong đó 258/285 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến), đã giải quyết 270 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, còn 15 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, đạt tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã ban hành công văn số 51/SVHTTDL ngày 20/01/2020 về đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa năm 2020 cho 03 TTHC (Thủ tục tiếp nhận thông báo đoàn người thực hiện Quảng cáo; Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao trong trường hợp GCN đủ điều kiện bị mất hoặc hư hỏng). Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và áp dụng triển khai hiệu quả đề án đăng ký khách lưu trú qua mạng. Ủy quyền Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho trong việc quản lý, giúp các cơ sở lưu trú tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại làm thủ tục hồ sơ xác nhận nhất là các địa bàn ở xa…

Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo cán bộ công chức, các phòng chuyên môn nghiên cứu, rà soát các quy định của từng lĩnh vực, mạnh dạn đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong CCHC tiêu biểu như: một số thủ tục hành chính nộp hồ sơ qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích); nộp hồ sơ qua mạng mức độ 3 và mức độ 4 (43/124 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; một số thủ tục hành chính không cần bản sao chứng thực (nộp bản sao kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận đối chiếu); việc chuyển giấy tiếp nhận thủ tục quảng cáo trên bảng quảng cáo, đoàn người thực hiện quảng cáo về Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, quản lý qua email công vụ… nhanh gọn, kịp thời, tiết kiệm văn phòng phẩm, cước phí bưu điện.

Cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính, biểu mẫu, mẫu đơn lên trang Website của Sở, để các tổ chức, cá nhân tiện theo dõi, truy cập thông tin khi có nhu cầu. Khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; quán triệt, nâng cao sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc. Thường xuyên sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đi, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng nhờ đẩy mạnh CCHC nên công tác chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, riêng trong lĩnh vực TDTT trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức và phối hợp tổ chức 03 giải (Giải Cờ tướng; Giải Võ cổ truyền mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020; giải Võ thuật cổ truyền trẻ tỉnh Lâm Đồng năm 2020). Xây dựng và ban hành điều lệ các giải thể thao theo kế hoạch. Hiện tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35,5%, số gia đình thể thao đạt 28,4%. Về thể thao thành tích cao, cũng đã phối hợp tổ chức Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X năm 2020 - Cúp Biwase; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 “Non sông liền một dải”; giải Siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail - lần thứ IV và giải Xe đạp địa hình Quốc tế Dalat Victory Challenge năm 2020.

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đặt ra những nhiệm vụ cụ thể về CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở và tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai những nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính trong chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Xây dựng quy trình nội bộ cho các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham mưu trình UBND tỉnh công bố (theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh).

Tiếp tục thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 125 TTHC tại Sở và tiến hành rà soát các TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đề xuất phương án đơn giản hóa (theo kế hoạch số 1834/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh).

KC

Print
2177 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top