TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

08 Tháng Tư 2020

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ thông tin cùng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2021, trong những năm qua, Sở VHTTDL Hưng Yên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, góp phần giảm thiểu các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương về CCHC, Kế hoạch CCHC  nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, công tác CCHC ở Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sở VHTT Bình Định đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Sở VHTT Bình Định đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

03 Tháng Tư 2020

Cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ VHTTDL về công tác cải cách hành chính, trong năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTT Bình Định đã tích cực, chủ động và có những chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai công tác này tại đơn vị. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của ngành VHTT Bình Định thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực và đáng khích lệ trên các mặt từ cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức, cải cách tài chính, hiện đại hóa nền hành chính công...

Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tổng cục TDTT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

03 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, công tác cải cách hành chính ở Tổng cục Thể dục Thể thao đã đạt nhiều kết quả khả quan. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao đặt nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Sở VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Quảng Nam đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

02 Tháng Tư 2020

Trong những năm qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Để duy trì được vị trí này, Sở VHTTDL Quảng Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành.

Ngành VHTTDL Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngành VHTTDL Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

30 Tháng Ba 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh được đặc biệt quan tâm. Cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Bởi vậy, việc triển khai cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Sở VHTTDL Hà Tĩnh về thực hiện cải cách hành chính có những bước chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành; chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên góp phần vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL.

Sở VHTTDL Tây Ninh khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Sở VHTTDL Tây Ninh khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

30 Tháng Ba 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL tỉnhTây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính bằng việc duy trì việc niêm yết bộ thủ tục hành chính, lấy ý kiến công dân, hộp thư góp ý, trong đó đặc biệt là việc khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là những biện pháp hữu hiệu nhằm kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh và xử lý, qua đó nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; đồng thời cũng là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn dịch Covid 19.

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

Sở VHTTDL Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

03 Tháng Ba 2020

Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở, công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, 100% Thủ tục hành chính đều được thực hiện theo cơ chế một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng và đều đạt  kết quả giải quyết trước hạn. Kết quả khảo sát ý kiến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2019 có 315/317 ý kiến hài lòng chiếm tỷ lệ 99,36%, có 02/317 ý kiến không hài lòng chiếm tỷ lệ 0,63%.

Sở VHTTDL Gia Lai ban kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Sở VHTTDL Gia Lai ban kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

24 Tháng Hai 2020

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ và công chức chuyên môn trực tiếp thực thi nhiệm vụ giải quyết TTHC được giao cho từng phòng. Việc tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng các hình thức, Đăng tải, phổ biến các văn bản về công tác CCHC; thông tin về các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức, viên chức để dể dàng tiếp cận đăng ký tham gia. Nhờ vậy công tác CCHC trong những năm qua tại Sở VHTTDL Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05 Tháng Hai 2020

Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Sở VHTTDL Đồng Nai và luôn nhận được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của Sở đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Hiệu quả từ việc ứng dụng CNTT trong CCHC ở Sở VHTTDL Bình Phước

Hiệu quả từ việc ứng dụng CNTT trong CCHC ở Sở VHTTDL Bình Phước

17 Tháng Giêng 2020

Trong năm 2019, ngành VHTTDL Bình Phước tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 553/QĐ-UBDN tỉnh về kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 424/KH-SVHTTDL ban hành Kế hoạch công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 với các nội dung cụ thể đó là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, việc ứng dụng CNTT trong CCHC được xác định là khâu then chốt mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa ngành VHTTDL Bình Phước ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2020

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2020

14 Tháng Giêng 2020

Nhằm tiếp tục thực hiện CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC trong năm 2020.

Sở VHTTDL Yên Bái ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Sở VHTTDL Yên Bái ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

13 Tháng Giêng 2020

Với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 -2020 cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn với kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, Sở VHTTDL Yên Bái đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

08 Tháng Giêng 2020

Nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2020, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Sở VHTTDL Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

07 Tháng Giêng 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL tỉnh Bắc Cạn luôn được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền với quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong 6 nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính. Qua đó, từng bước mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực của ngành VHTTDL nói riêng, sự phát triển về kinh tế, xã hội của địa phương nói chung.

Bắt đầu34568101112Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top