CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định tập trung đẩy mạnh công tác CCHC với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định tập trung đẩy mạnh công tác CCHC với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

11 Tháng Hai 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc. 

Ngành VHTTDL Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2022

Ngành VHTTDL Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2022

11 Tháng Hai 2022

Nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở, lãnh đạo Sở VHTTDL Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện công tác CCHC; tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 theo kế hoạch đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả.

Ngành VHTTDL Hòa Bình hướng đến mục tiêu “Kỷ luật, trách nhiệm, minh bạch, sáng tạo, phát triển” trong công tác CCHC

Ngành VHTTDL Hòa Bình hướng đến mục tiêu “Kỷ luật, trách nhiệm, minh bạch, sáng tạo, phát triển” trong công tác CCHC

26 Tháng Giêng 2022

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình là một trong những mục tiêu trọng tâm mà ngành VHTTDL Hòa Bình hướng đến trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn 5 năm tới sẽ tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Ngành VHTTDL Hưng Yên đẩy mạnh công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2025

Ngành VHTTDL Hưng Yên đẩy mạnh công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2025

25 Tháng Giêng 2022

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đẩy mạnh công tác CCHC trong các hoạt động của Sở.

Sở VHTTDL Lai Châu hướng đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Sở VHTTDL Lai Châu hướng đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

25 Tháng Giêng 2022

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Sở VHTTDL Lai Châu đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL nên công tác CCHC đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt cho các hoạt động của ngành.

Năm 2022: Ngành VHTTDL Đắk Lắk đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

Năm 2022: Ngành VHTTDL Đắk Lắk đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

13 Tháng Giêng 2022

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, ngành VHTTDL Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung 7 nhóm nhiệm vụ chính là cải cách về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ngành VHTTDL Bình Phước triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện giải quyết TTHC

Ngành VHTTDL Bình Phước triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện giải quyết TTHC

27 Tháng Mười Hai 2021

Đề án được triển khai với mục tiêu đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công cũng như sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Công tác CCHC Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021

Công tác CCHC Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021

24 Tháng Mười Hai 2021

Xác định tầm quan trọng của công tác CCHC trong công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện kế hoạch CCHC của Sở cũng như phổ biến, cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, văn bản pháp luật về công tác CCHC trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ngành VHTTDL Đắc Lắc: với kết quả bước đầu của Kế hoạch CCHC nhà nước gia đoạn 2021-2030

Ngành VHTTDL Đắc Lắc: với kết quả bước đầu của Kế hoạch CCHC nhà nước gia đoạn 2021-2030

21 Tháng Mười Hai 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, cùng với các Sở, ngành, Sở VHTTDL Đắc Lắc đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá hệ thống TTHC, ứng dụng CNTT trong các hoạt động của ngành. Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy công tác chuyên môn của đơn vị, lãnh đạo ngành VHTTDL Đắc Lắc luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực công của ngành.

Sở VHTTDL Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện 6 nội dung CCHC nhà nước

Sở VHTTDL Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện 6 nội dung CCHC nhà nước

17 Tháng Mười Hai 2021

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác của Sở VHTTDL Sơn La, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác CCHC của ngành. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác CCHC cũng như kế hoạch công tác của Sở trong năm 2021.

Sở VHTTDL Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Sở VHTTDL Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

16 Tháng Mười Hai 2021

Trong những năm qua, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các Sở, ngành của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Một trong những kết quả nổi bật đó là việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nhờ vậy, các TTHC được triển khai vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

Ngành VHTTDL Bình Thuận hướng đến xây dựng Cơ quan điện tử, cơ quan số giai đoạn 2021-2025

Ngành VHTTDL Bình Thuận hướng đến xây dựng Cơ quan điện tử, cơ quan số giai đoạn 2021-2025

15 Tháng Mười Hai 2021

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành có phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Sở VHTTDL Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 -2025 của ngành VHTTDL tỉnh.

Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh cải CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh cải CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

13 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở VHTTDL đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

18 Tháng Mười 2021

Mục tiêu đề ra là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở cũng như xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, hướng tới mục tiêu nâng cao các chỉ số số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (PCI).

Sở VHTTDL Quảng Nam phấn đấu nằm trong top 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử

Sở VHTTDL Quảng Nam phấn đấu nằm trong top 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử

17 Tháng Chín 2021

Trong những năm qua, công tác CCHC của Sở VHTTDL Quảng Nam luôn được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng. Để triển khai nhiệm vụ này, trong các cuộc họp, Hội nghị của Sở thường xuyên quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh. Sở cũng đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, qua đó tạo được sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của ngành đã đặt ra.

123468910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top