TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2021

Sở VHTTDL Đồng Nai đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2021

28 Tháng Hai 2021

Công tác CCHC được Ban Giám đốc Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện. Nhờ vậy, năm 2020 công tác CCHC của Sở VHTTDL Đồng Nai đạt được nhiều kết quả khả quan. Đây cũng là những động lực để Ban Giám đốc Sở đặt những mục tiêu kế hoạch cần đạt được trong năm 2021.

Sở VHTTDL Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021

Sở VHTTDL Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021

31 Tháng Giêng 2021

Nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, trong đó chú trọng cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở VHTTDL Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC năm 2021.

Năm 2020 công tác giải quyết các thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Sơn La nhanh gọn, hiệu quả

Năm 2020 công tác giải quyết các thủ tục hành chính của Sở VHTTDL Sơn La nhanh gọn, hiệu quả

27 Tháng Giêng 2021

Trong năm 2020, Sở VHTTDL Sơn La đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác kiểm soát TTHC; các nhiệm vụ, giải pháp đơn giản hóa TTHC được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng, đem lại hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan Sở đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến ở mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã đạt cao hơn so với năm 2019.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định đạt nhiều kết quả trong năm 2020

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Nam Định đạt nhiều kết quả trong năm 2020

25 Tháng Giêng 2021

Năm 2020, các phòng QLNN, các đơn vị trong Ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Sở VHTTDL đã ban hành và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan

Công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan

11 Tháng Mười Hai 2020

Công tác cải cách hành chính luôn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính của Bộ đã hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính đề ra (hoàn thành 36/36 nhiệm vụ). Các thủ tục hành chính đã được thống kê đầy đủ, đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường.

Sở VHTTDL Đăk Lăk giải quyết 354 hồ sơ đúng hạn và trước hạn trong 9 tháng đầu năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk giải quyết 354 hồ sơ đúng hạn và trước hạn trong 9 tháng đầu năm 2020

26 Tháng Mười 2020

Trong 9 tháng đầu năm, Lãnh đạo Sở VHTTDL Đăk Lăk đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

23 Tháng Mười 2020

Năm 2020 Sở VHTTDL Bình Phước: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, trong những năm qua, Sở VHTTDL Bình Phước luôn quan tâm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính tại đơn vị. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác hàng năm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước. Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, Sở VHTTDL Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhân dân, trong đó mục tiêu chất lượng phục vụ được đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, trong các năm gần đây (2018-2019), Sở VHTTDL Bình Phước luôn là cơ quan có chỉ số cải cách hành chính xếp loại tốt và đứng đầu trong top 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về cải cách hành chính.

Sở VHTTDL Tuyên Quang đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2020

Sở VHTTDL Tuyên Quang đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2020

22 Tháng Mười 2020

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cũng như kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Đây là những định hướng cụ thể để công tác cải cách hành chính của Sở đạt được những kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm 2020.

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lào Cai 9 tháng đầu năm

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lào Cai 9 tháng đầu năm

19 Tháng Mười 2020

Trong năm 2020, ngành VHTTDL Lào Cai quyết liệt trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh và phát triển Chính quyền điện tử; Chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch hành chính. Qua đó, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh - xã hội ở địa phương. Đây cũng chính là các nội dung chính trong chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở VHTTDL Lào Cai nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Sở VHTTDL Hải Dương tích cực đẩy mạnh công tác CCHC

Sở VHTTDL Hải Dương tích cực đẩy mạnh công tác CCHC

28 Tháng Chín 2020

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Sở VHTTDL Hải Dương luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, góp phần đưa ngành VHTTDL Hải Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển - thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. 

6 tháng đầu năm 2020, ngành VHTTDL Bình Phước triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

6 tháng đầu năm 2020, ngành VHTTDL Bình Phước triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

29 Tháng Bảy 2020

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh và Sở đã đề ra; kịp thời đánh giá sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính của Ngành giai đoạn 2001 - 2020, ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước đã xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

21 Tháng Bảy 2020

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như các lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong kế hoạch công tác năm 2020. Nhờ có các giải pháp phù hợp, đồng bộ trong việc thực hiện cải cách hành chính của đơn vị trong thời gian qua đã tạo sự chuyến biển tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xóa bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, từng bước hoàn thiện các Thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch tại cơ quan nhà nước.

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

16 Tháng Bảy 2020

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong 6 tháng đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã bám sát các nội dung, chương trình cải cách hành chính theo Kế hoạch số 424 /KH-UBND  ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Trung tâm VH-TT, Phòng VH-TT… trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao thành tích công tác chuyên môn ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Một vài kết quả trong công tác CCHC của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ

Một vài kết quả trong công tác CCHC của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ

10 Tháng Bảy 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đồng thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, nhất là trong 05 năm trở lại đây, chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL thành phố luôn xếp loại tốt trở lên, trong đó có 02 năm đạt loại rất tốt và 03 năm liên tục được xếp hạng nhất về chỉ số CCHC của thành phố đối với các sở ngành đó là các năm 2017, 2018, 2019.

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

09 Tháng Bảy 2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã mang lại nhiều kết quả khả quan, trong đó việc giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 100%.

245678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top