TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

26 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng Cải cách hành chính

Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ VHTTDL, trong những năm qua, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.
 Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

23 Tháng Tư 2019

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tập trung nâng cao vị trí xếp hạng về cải cách hành chính

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chủ đề năm 2019 là "tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh", gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, Sở VHTT Hải Phòng đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực mà Sở quản lý.
 Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

19 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch các hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện thống nhất, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2019.
 Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

19 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Đăk Nông nâng cao công tác cải cách hành chính

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác CCHC; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp.
 Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

13 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Cà Mau: bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ngày 02 tháng 04 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ban hành Quyết đinh số 103/QĐ-SVHTTDL Công bố các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

09 Tháng Tư 2019

Sở VHTTDL Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trên các mặt hoạt động

Trong những năm qua, cùng với toàn ngành chung tay thực hiện cải cách hành chính, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, hàng năm, Sở thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức của Sở tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các khóa đào tạo về nâng cao chất lượng cải cách hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”... đã nâng cao sự hài lòng của người dân.
 Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

03 Tháng Tư 2019

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
 Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

03 Tháng Tư 2019

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Mộc Châu - Sơn La điểm sáng trong công tác cải cách hành chính.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, huyện Mộc Châu đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng và cung cấp thêm 68 dịch vụ công mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyển mức độ 4, nâng tổng số thủ tục cung cấp mức độ lên 92 thủ tục. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 với 88/1230 hồ sơ. Những thành công từ công tác cải cách hành chính ở huyện Mộc Châu có sự góp phần không nhỏ của công tác cải cách hành chính ở phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu - Sơn La. Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu - Sơn La đã tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC chung của toàn huyện.
 Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

01 Tháng Tư 2019

Ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của ngành Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã đạt được kết quả nổi bật. Ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC tiếp tục có sự chuyển biến tích cực thể hiện ở việc chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tại các cơ quan, đơn vị đã tốt hơn; công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC cũng chủ động, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao Khánh Hòa là một trong những đơn vị có thủ tục được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

01 Tháng Tư 2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019.
Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính

Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính

20 Tháng Ba 2019

Sở VHTTDL Cần Thơ: đơn vị luôn dẫn đầu về công tác Cải cách hành chính

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, ngành VHTTDL Cần Thơ luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Chính vì vậy, công tác cải cách hành chính tại đơn vị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố nói chung, ngành VHTTDL Cần Thơ nói riêng. Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ trở thành đơn vị dẫn đầu cấp sở, ngành về các chỉ số cải cách hành chính trong nhiều năm liên tục.
 Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh với kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh với kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

19 Tháng Ba 2019

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh với kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

Xác định rõ công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời đôn đốc triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm của cách hành chính; gắn cải cách hành chính với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và cải thiện môi trường, đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, giảm chi phí, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019.
Sở VHTTDL Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2019

Sở VHTTDL Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2019

19 Tháng Ba 2019

Sở VHTTDL Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2019

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Hằng tuần, tại cuộc họp giao ban sáng thứ Hai, công tác cải cách hành chính luôn được báo cáo cụ thể và BGĐ Sở đã kịp thời chỉ đạo thưc hiện và xử lý các khó khăn, tồn tại.
Giới thiệu chung về Hiệp định TPP

Giới thiệu chung về Hiệp định TPP

15 Tháng Ba 2019

Lịch sử hình thành Hiệp định TPP (tên tiếng Anh là Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Do lúc đầu chỉ có 4 nước tham gia nên còn được gọi là P4.

Tác động của công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực VHTTDL tại Bạc Liêu

Tác động của công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực VHTTDL tại Bạc Liêu

12 Tháng Ba 2019

Tác động của công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực VHTTDL tại Bạc Liêu

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2016-2020, Sở VHTTDL Bạc Liêu đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở tập trung thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018. Sở VHTTDL Bạc Liêu trở thành đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính
Bắt đầu567810121314Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top