TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Một vài kết quả trong công tác CCHC của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ

1826 Lượt xem

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đồng thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, nhất là trong 05 năm trở lại đây, chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL thành phố luôn xếp loại tốt trở lên, trong đó có 02 năm đạt loại rất tốt và 03 năm liên tục được xếp hạng nhất về chỉ số CCHC của thành phố đối với các sở ngành đó là các năm 2017, 2018, 2019.

Lãnh đạo Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ trao Giấy khen cho các cá nhân có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Trước xu thế hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cải cách hành chính có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nói riêng. Bởi vậy, công tác cải cách hành chính được xem là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Để công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL Cần Thơ đạt hiệu quả thiết thực, Sở VHTTDL thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã ban hành hơn 30 kế hoạch về cải cách hành chính. Các kế hoạch được ban hành theo từng năm gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, từ đó triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phát động các phong trào thi đua để tìm ra các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm nhằm thúc đẩy công tác cải cách hành chính của ngành VHTTDL. Tính đến nay đã có 7 sáng kiến của công chức, viên chức về cải cách hành chính được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành. Trong đó, phải kể đến các sáng kiến điển hình như: "tăng cường tuyên truyền ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4"; “Phần mềm quản lý tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời” và sáng kiến “Liên thông nội bộ trong giải quyết TTHC giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Nếu như sáng kiến tăng cường tuyên truyền ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các ứng dụng về công nghệ thông tin cũng như nắm bắt được cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, dễ dàng từ việc hướng dẫn trực tiếp từ cán bộ, công chức của Sở VHTTDL thành phố làm việc tại bộ phận một cửa thông qua các hình thức như hướng dẫn trực tiếp, phát tờ rơi, nhắn tin qua điện thoại hoặc gửi email qua thư điện tử... thì sáng kiến "phần mềm quản lý tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời” lại giúp các bộ, chuyên viên phụ trách có thể cập nhật các quảng cáo theo hiện trạng thực tế. Còn sáng kiến “Liên thông nội bộ trong giải quyết TTHC giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở” giúp đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Nhờ có sáng kiến này khi thực hiện thủ tục thông báo tổ chức về thể thao, quảng cáo và biểu diễn nghệ thuật, các đơn vị chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ là đủ thay cho việc phải có 3 bộ hồ sơ nộp cùng 1 chỗ như trước đây.

Cùng với đó, hàng năm, Sở VHTTDL thành phố thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cải cách hành chính cho cán bộ, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Thông qua các nội dung như đánh giá việc giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; hướng dẫn quy trình ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử…giúp cho cán bộ, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của mỗi đơn vị nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm trong việc xử lý, giải quyết TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ vụ người dân, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiện đại và chuyên nghiệp.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nhiệm vụ then chốt, góp phần tạo bước đột phá trong kết quả thực hiện cải cách hành chính của đơn vị, Sở đã tich cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Sở. Đến nay trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành được thực hiện dưới dạng điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong giải quyết công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan, đơn vị trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công được triển khai thực hiện triệt để.

Hiện có tổng số 124 TTHC về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm giải quyết của Sở VHTTDL thành phố, 18 TTHC về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm giải quyết của cấp huyện và cấp xã có 5 TTHC. Hiện tất cả TTHC của Sở đều thực hiện theo cơ chế một cửa, đăng ký 27 TTHC thực hiện 4 tại chỗ theo quy định. Sở luôn đảm bảo 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, không có tình trạng hồ sơ trễ hẹn. 100% cán bộ, công chức thuộc Sở sử dụng và trao đổi phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành. 100% TTHC được áp dụng Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Bên cạnh đó, Sở VHTTDL đã sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay đã giảm 2 phòng chuyên môn thuộc Sở và 4 phòng chuyên môn thuộc các đơn vị trực thuộc Sở.

Với những kết quả đạt được như trên có thể khẳng định trong 10 năm qua công tác cải cách hành chính của Sở đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, việc đẩy mạnh công tác cải cách vẫn được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm của ngành VHTTDL thành phố Cần Thơ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn tồn tại, để nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính đối nhằm thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn ngày càng phát triển, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, ngành VHTTDL Cần Thơ đặt ra một số giải pháp đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đặc biệt là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC; Tiếp tục duy trì các sáng kiến CCHC hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nhằm triển khai có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

VD

 

Print
1826 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top