Quản trị rủi ro đối với các tổ chức và các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao

Trong số Bản tin tổng hợp kỳ này, Ban biên tập xin gửi tới quý độc giả một số thông tin về quản trị thể thao trong phạm vi các tổ chức và cơ sở tập luyện thể dục thể thao./.

Thể dục thể thao đã và đang phát triển rất mạnh mẽ trên toàn thế giới. Sức khỏe và sự an toàn của những người tham gia thể thao ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu cần thiết phải quản trị rủi ro trong hoạt động TDTT một cách hiệu quả.

Ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, vấn đề quản trị rủi ro trong hoạt động TDTT đã được quan tâm dưới nhiều góc độ khác nhau. Các quốc gia phát triển như: Đức, Mỹ, Anh, Úc…đã thực hành mô hình quản trị rủi ro tiêu chuẩn từ năm 1999. Điều này cho thấy việc quản trị rủi ro thể thao là cần thiết cho bất kỳ tổ chức nào cung cấp hoặc thực hiện các chương trình cho các hoạt động thể thao.

 

STT Nội dung Số trang
1 Lời nói đầu 2
2 Khái quát về Quản trị rủi do đối với các tổ chức và các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao 4
3 Quản lí rủi do 10
4 Giải pháp bổ sung về bảo hiểm và miễn trừ 20
5 Các kỹ thuật trong kiểm soát quản trị rủi do  30
6 Quản lí rủi do trong công viên và các hoạt động vui chơi giải trí 33

 

Tài liệu đính kèm