TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

6 tháng đầu năm 2020, ngành VHTTDL Bình Phước triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

6 tháng đầu năm 2020, ngành VHTTDL Bình Phước triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

29 Tháng Bảy 2020

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh và Sở đã đề ra; kịp thời đánh giá sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính của Ngành giai đoạn 2001 - 2020, ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước đã xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

21 Tháng Bảy 2020

Những chuyển biến trong CCHC ở Sở VHTTDL Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2020

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như các lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch, Sở VHTTDL Sóc Trăng đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong kế hoạch công tác năm 2020. Nhờ có các giải pháp phù hợp, đồng bộ trong việc thực hiện cải cách hành chính của đơn vị trong thời gian qua đã tạo sự chuyến biển tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xóa bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, từng bước hoàn thiện các Thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch tại cơ quan nhà nước.

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

16 Tháng Bảy 2020

Ngành VHTTDL Tiền Giang: thực hiện tốt công tác CCHC góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong 6 tháng đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã bám sát các nội dung, chương trình cải cách hành chính theo Kế hoạch số 424 /KH-UBND  ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; Đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Trung tâm VH-TT, Phòng VH-TT… trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao thành tích công tác chuyên môn ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Một vài kết quả trong công tác CCHC của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ

Một vài kết quả trong công tác CCHC của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ

10 Tháng Bảy 2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; đồng thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, nhất là trong 05 năm trở lại đây, chỉ số cải cách hành chính của Sở VHTTDL thành phố luôn xếp loại tốt trở lên, trong đó có 02 năm đạt loại rất tốt và 03 năm liên tục được xếp hạng nhất về chỉ số CCHC của thành phố đối với các sở ngành đó là các năm 2017, 2018, 2019.

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

Sở VHTTDL Lâm Đồng: những kết quả trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

09 Tháng Bảy 2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã mang lại nhiều kết quả khả quan, trong đó việc giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đạt 100%.

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC của Ngành VHTTDL tỉnh Nam Định

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC của Ngành VHTTDL tỉnh Nam Định

30 Tháng Sáu 2020

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là một chương trình có tính chiến lược, dài hạn, xác định rõ 5 lĩnh vực cải cách là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính; định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và xác định các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Trong 10 năm qua, ngành VHTTDL tỉnh Nam Định đã luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện các giai đoạn cải cách hành chính nhờ đó, công tác CCHC đã đạt nhiều nhiều chuyển biến tích cực.

Sở VHTTDL Nam Định thực hiện tốt công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

Sở VHTTDL Nam Định thực hiện tốt công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2020

25 Tháng Sáu 2020

Nhờ sự chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo, công tác CCHC 6 tháng đầu năm của Sở VHTTDL Nam Định đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Các TTHC được duy trì niêm yết theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng CNTT phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả.

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020

25 Tháng Sáu 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của Sở VHTTDL Đăk Lăk đã đạt nhiều kết quả khả quan. Sở đã bám sát nội dung, chương trình CCHC của Chính phủ, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh để chủ động ban hành kế hoạch CCHC cũng như kế hoạch tuyên truyền CCHC trong năm 2020; thường xuyên chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở VHTTDL.

Sở VHTTDL Đồng Nai: trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xử lý hơn 344 hồ sơ ở mức độ 3,4

Sở VHTTDL Đồng Nai: trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xử lý hơn 344 hồ sơ ở mức độ 3,4

24 Tháng Sáu 2020

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở VHTTDL Đồng Nai được đặt ra trong năm 2020. Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Sở đã tổ chức họp bàn về đẩy mạnh công tác CCHC phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng, từng cán bộ, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020. Theo đó, đối với nhiệm vụ hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, đơn vị đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 8 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL đã xử lý hơn 344/366 hồ sơ ở mức độ 3,4.

Công tác CCHC ở ngành VHTT tỉnh Khánh Hòa

Công tác CCHC ở ngành VHTT tỉnh Khánh Hòa

24 Tháng Sáu 2020

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch của địa phương, ngành Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tích cực trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để từng bước hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác CCHC

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác CCHC

03 Tháng Sáu 2020

Công tác CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở các lĩnh vực được giao quản lý. Với sự chủ động cùng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, công tác CCHC của Sở VHTTDL đã trở thành một trong những đơn vị có chỉ số CCHC cao tại tỉnh Điện Biên.

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong quý I năm 2020

02 Tháng Sáu 2020

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành VHTTDL tỉnh, trong quý I năm 2020, Sở VHTTDL Cao Bằng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%

27 Tháng Năm 2020

Theo báo cáo kết quả PAR index năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nằm trong nhóm B, đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%. Cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở nhóm này còn 13 đơn vị khác gồm:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

Sở VHTTDL Trà Vinh thực hiện mô hình "4 tại chỗ" trong công tác cải cách hành chính

12 Tháng Năm 2020

Luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; từ đó tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt; trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức nêu cao vai trò “tận tụy phục vụ Nhân dân”, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của người dân, nhanh, gọn, nhẹ và mang lại hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

Sở VHTTDL Đăk Lăk đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020

21 Tháng Tư 2020

Thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp lãnh đạo, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Đăk Lăk đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được triển khai kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức và có sự đổi mới về nội dung; công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng, tổ chức bộ máy có nhiều đổi mới.

123456789

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top