TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Xã hội hóa Thể dục thể thao

Ngành VHTTDL Nghệ An với kết quả  sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngành VHTTDL Nghệ An với kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

16 Tháng Mười Hai 2016

Ngành VHTTDL Nghệ An với kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Cựu chiến binh và đoàn thanh niên trong Sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đảng Ủy Sở VHTTDL Cần Thơ: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW

Đảng Ủy Sở VHTTDL Cần Thơ: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW

14 Tháng Mười Hai 2016

Đảng Ủy Sở VHTTDL Cần Thơ: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở VHTTDL Cần Thơ, việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ở Lào Cai

Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ở Lào Cai

12 Tháng Mười Hai 2016

Những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ở Lào Cai

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị phát động đã tác động mạnh mẽ đến vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngành VHTTDL Lào Cai là một trong những đơn vị điển hình về việc triển khai và thực hiện cuộc vận động này.
Ngành VHTTDL Đắc Nông: Nhìn lại những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Ngành VHTTDL Đắc Nông: Nhìn lại những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

25 Tháng Mười Một 2016

Ngành VHTTDL Đắc Nông: Nhìn lại những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngành VHTTDL Đắc Nông đã phát huy những kết quả đạt được, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài đối với mỗi cá nhân, người lao động trong toàn ngành. Từ những việc làm này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng đảng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành VHTTDL.
Ngành VHTT Hà Nội: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Ngành VHTT Hà Nội: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

18 Tháng Mười Một 2016

Ngành VHTT Hà Nội: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 4/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20 – KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, BGĐ Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội đã tích cực triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ quan đơn vị. Điều đó góp phần quan trọng tạo nên hiệu quả thiết thực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên, người lao động trong việc học tập về tư tưởng cũng như làm theo tấm gương đạo đức trong sáng, giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quảng Nam: một vài kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Quảng Nam: một vài kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

21 Tháng Mười 2016

Quảng Nam: một vài kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Trong 5 năm qua, việc triển khai và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần nghị quyết số 06-NQTW. Cuộc vận động được phát động rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, giấy khen về các thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
Ngành VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chỉ thị số 03-CT/TW

Ngành VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chỉ thị số 03-CT/TW

22 Tháng Chín 2016

Ngành VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chỉ thị số 03-CT/TW

Trong 5 năm qua, cán bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, ngành VHTTDL nói riêng đã thực hiện hiến đất thi công các công trình công cộng; quyên góp ủng hộ, xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, Thể dục thể thao và nhiều việc làm ý nghĩa khác nhằm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nay là Chỉ thị số 05-CT/TW)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

15 Tháng Chín 2016

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch số 48 - KH/BTGTW ngày 6/9/2016 về việc tuyên truyền Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
TDTT Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TDTT Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

25 Tháng Tám 2016

TDTT Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã có tầm nhìn và nhận thức sâu sắc, toàn diện khi đặt tầm quan trọng của TDTT ngang với các công tác khác như chính trị, văn hóa, giáo dục...
Những yêu cầu cần thiết của người cán bộ TDTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những yêu cầu cần thiết của người cán bộ TDTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh

08 Tháng Tám 2016

Những yêu cầu cần thiết của người cán bộ TDTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về rèn luyện thể dục thể thao đã từng nhấn mạnh “Thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe con người. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và con người là vốn quý nhất của xã hội”. Người cũng cho rằng “Thể dục thể thao là một trong những công tác cách mạng”. Công tác TDTT được đặt ngang với các công tác khác như công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, văn hóa, công tác giáo dục…
Bắt đầu2345791011Sau

Tin tức khác

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top