TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Xã hội hóa Thể dục thể thao

  Tuổi trẻ ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

06 Tháng Hai 2018

Tuổi trẻ ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh có 344 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 314.861 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,4 %; 1.792 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 84,4.%. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.
 Phụ nữ huyện Bắc Quang - Hà Giang học theo gương Bác

Phụ nữ huyện Bắc Quang - Hà Giang học theo gương Bác

29 Tháng Mười Một 2017

Phụ nữ huyện Bắc Quang - Hà Giang học theo gương Bác

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Quang luôn tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao (TDTT) gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em phụ nữ.
 Huyện Quốc Oai đẩy mạnh tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Quốc Oai đẩy mạnh tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại

24 Tháng Mười Một 2017

Huyện Quốc Oai đẩy mạnh tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đến huyện Quốc Oai vào các buổi chiều, chúng tôi được hòa mình vào không khí luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) hăng say của những người dân nơi đây. Từ bậc cao niên đến học sinh đều say mê luyện tập các môn thể thao, như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn... Điều này đã góp phần thúc đẩy, nâng cao kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Thầy trò trường ĐH TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo gương Bác

Thầy trò trường ĐH TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo gương Bác

29 Tháng Chín 2017

Thầy trò trường ĐH TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo gương Bác

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong những cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực TDTT của cả nước. Trong những năm qua, công tác triển khai, quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-TW luôn được Đảng bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường, là kim chỉ nam để tập thể thầy trò phấn đấu thực hiện.
Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 

Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 

15 Tháng Bảy 2017

Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 

Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã triển khai và quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành, trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

14 Tháng Bảy 2017

Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay, cùng với toàn Đảng, toàn dân, trong đó có Ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã, đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW), trong toàn Đảng bộ ngành VHTTDL Cao Bằng, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình các đơn vị trực thuộc Sở. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Chỉ thị trên đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03 Tháng Bảy 2017

Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với mục tiêu triển khai cụ thể các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, trước hết là người đứng đầu.
Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

21 Tháng Sáu 2017

Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

Phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2016 đến nay ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bạc Liêu: ngành VHTTDL tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bạc Liêu: ngành VHTTDL tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20 Tháng Sáu 2017

Bạc Liêu: ngành VHTTDL tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu, hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 29/12/2012 của BTV Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được toàn ngành tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện.
 Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27 Tháng Tư 2017

Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho thấy, thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ đều đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, mỗi Quý chọn một chủ đề để sinh hoạt, thảo luận, liên hệ và làm theo tại đơn vị mình; qua đó, đánh giá việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ theo nội dung đã đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện”.
123578910Sau

Tin tức khác

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top