CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Xã hội hóa Thể dục thể thao

Bình Dương: Hiệu quả từ công tác đầu tư xã hội hóa cơ sở vật chất TDTT

Bình Dương: Hiệu quả từ công tác đầu tư xã hội hóa cơ sở vật chất TDTT

01 Tháng Mười Hai 2023

Để thúc đẩy sự nghiệp phát triển TDTT của tỉnh, trong những năm qua, Bình Dương đã, đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, vấn đề xã hội hóa trong đầu tư các thiết chế văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận.

Huyện Đông Hưng đẩy mạnh phát triển thể thao cho mọi người

Huyện Đông Hưng đẩy mạnh phát triển thể thao cho mọi người

27 Tháng Mười Một 2023

Đông Hưng là huyện có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Bình. Trong những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, cụ thể là Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) huyện đã được quan tâm, từ đó tạo nên diện mạo mới, góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, thể thao và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Huyện Thái Thụy: điểm sáng trong mô hình xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao kiểu mẫu

Huyện Thái Thụy: điểm sáng trong mô hình xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao kiểu mẫu

24 Tháng Mười Một 2023

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình được đầu tư xây dựng đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân.

Huyện Việt Yên: đẩy mạnh xã hội hóa thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Việt Yên: đẩy mạnh xã hội hóa thiết chế văn hóa, thể thao

14 Tháng Mười Một 2023

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của toàn huyện đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, là nền tảng để phát triển phong trào TDTT sâu, rộng trên địa bàn huyện.

Huyện M’Drắk tập trung xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác TDTT

Huyện M’Drắk tập trung xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác TDTT

20 Tháng Chín 2023

Dù còn nhiều khó khăn, song các cấp chính quyền huyện đã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của người dân. Nhờ vậy, phong trào TDTT trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc.

Huyện Lai Vung điểm sáng trong công tác XHH TDTT ở tỉnh Đồng Tháp

Huyện Lai Vung điểm sáng trong công tác XHH TDTT ở tỉnh Đồng Tháp

18 Tháng Chín 2023

Những năm gần đây, công tác văn hóa, thể thao của huyện Lai Vung đã có những bước phát triển mới, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được chú trọng đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện.

Công tác xã hội hóa trong hoạt động TDTT huyện Chợ Mới

Công tác xã hội hóa trong hoạt động TDTT huyện Chợ Mới

11 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, phong trào TDTT huyện Chợ Mới – Bắc Kạn đã phát triển sâu, rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT. Nhiều VĐV của huyện cũng đã đạt thành tích cao tại các giải thể thao cấp tỉnh. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện trong công tác xã hội hóa hoạt động TDTT.

Huyện Vĩnh Cửu đẩy mạnh hoạt động thiết chế văn hóa – thể thao

Huyện Vĩnh Cửu đẩy mạnh hoạt động thiết chế văn hóa – thể thao

11 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, xã hội và và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp.

Tiên Du đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở

Tiên Du đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở

31 Tháng Tám 2023

Những năm qua, huyện Tiên Du - Bắc Ninh luôn chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị và người dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho người dân.

Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao

30 Tháng Tám 2023

Thiết chế văn hóa, thể thao là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển sâu, rộng của phong trào TDTT, nâng cao sức khỏe của người dân. Trong những năm qua các cấp các ngành huyện Duy Xuyên – Quảng Nam luôn quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

1345678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top