TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra 6 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ cần tập trung

3835 Lượt xem

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2015 – 2020 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong bối cảnh tình hình quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách thức. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển, có nhiều khó khăn phức tạp. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 có thể xảy ra suy thoái và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu kéo dài. Sau 35 năm đổi mới, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần chủ động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập trung công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra Sáu chỉ tiêu cơ bản và 5 nhiệm vụ cần tập trung. Trong đó, 6 chỉ tiêu cơ bản gồm: 1. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đều tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy khối và của Đảng ủy Bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.  2. Đảng bộ và 100% các tổ chức Đảng trực thuộc đều xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 3. Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng 1 lần/năm. 4. trong nhiệm kỳ kết nạp từ 400 – 600 đảng viên mới, trong đó kết nạp từ 30% đảng viên từ đoàn viên thanh niên, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo quy định; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức đúng thời gian quy định; tăng cường quản lý Đảng viên nhất là đảng viên đi nước ngoài vì việc riêng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. 5. Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ít nhất từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 6. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ, xây dựng Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ vững mạnh.

Và 5 nhiệm vụ cần tập trung gồm: 1. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu tinh thần trách nhiệm của Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, và tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đối mới phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 2. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị: xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh vững mạnh toàn diện. 3. Đổi mới nội dung sinh hoạt, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cấp ủy tâm huyết, năng lực, trình độ, gương mẫu, trách nhiệm đối với mọi nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt chế độ thông tin, nắm bắt kịp thời tư tưởng trong đảng viên và quần chúng; định kỳ hàng quý tổ chức các buổi nói chuyện về thông tin thời sự trong nước và quốc tế. 4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. Đánh giá đúng chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và của mỗi cơ quan, đơn vị. 5. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên và kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể đặt ra đối với Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, ở lĩnh vực Thể dục thể thao là tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao trong trường học, giải trí, thể thao cho người khuyết tật, góp phần trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển con người toàn diện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao Olympic và triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, Asian Games, Olympic, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và tổ chức các hoạt động thể thao trong nước, quốc tế, chuẩn bị các điều kiện tham dự và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 năm 2021. Giữ vững vị trí là một trong ba nước tại các kỳ SEA Games (riêng tại SEA Games 31 là nước đứng đầu); phấn đấu có 30 – 40 vận động viên tham dự, đạt 02 huy chương tại Thế vận hội Olympic. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế, với các quốc gia, vùng lãnh thổ đã và đang có quan hệ hợp tác truyền thống về thể dục, thể thao; chú trọng hợp tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao ở nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2025, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 35% dân số, số gia đình luyện tập thể thao đạt 27% số hộ gia đình trong toàn quốc .

Đối với nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sẽ là nhiệm kỳ mà Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Chính vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu, ngay sau Đại hội, Ban cán sự Đảng sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ; các cấp ủy khẩn trương phối hợp với Thủ trưởng đơn vị sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện thật tốt quy chế phối hợp công tác, trong đó cần tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chuyên môn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Phải coi đây là công việc hệ trọng, then chốt, có tính quyết định để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Bộ trưởng cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng tự học tập, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm. Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác, bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện một cách thực chất, hiệu quả, chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đi đúng đường lối chính trị; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời có biện pháp động viên, khích lệ, có giải pháp tháo gỡ để cán bộ, đảng viên phát huy tối đa tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, có nhiều cống hiến hơn nữa cho Bộ, cho Ngành.

Làm tốt công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên; quan tâm kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp trong Đảng Bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng hơn nữa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường công tác theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025, tân Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng khẳng định sự nhận thức sâu sắc về trách nhiệm lớn lao được giao trong nhiệm kỳ mới. Bản thân đồng chí cùng các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của người đảng viên để cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Bài và ảnh A.T

Print
3835 Đánh giá bài viết này:
4.0
[EasyDNNnews:GravityGallery]

Contact author

x

Thông báo

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top