TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTDL tập trung triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020

2511 Lượt xem

Tại Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 28/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 11 nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai, thực hiện trong sáu tháng cuối năm 2020. Các nhiệm vụ được nêu cụ thể như sau

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, mục tiêu Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

2. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản vi phạm pháp luật. Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

3. Tập trung hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ. Thẩm định Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, công nhận bảo vật quốc gia; nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch bảo tồn di tích

4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cơ sở, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến 20 năm thực hiện Phong trào”TDĐKXDĐSVH”.

5. Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án”Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tổ chức tổng kết: hoạt động của hệ thông thư viện công cộng giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ, ngành liên quan trong lĩnh vực thư viện; Đề án”Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ “,”Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”.

6. Tổ chức tốt các Ngày hội, hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc. Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thông tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", xây dựng đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030".

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các Hội chuyên ngành ở trung ương và các địa phương tổ chức thành công các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2020. Tổ chức tốt các tuần phim, đợt phim phuc vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước.

8. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng dự thảo Đề án luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ phần quyền tác giả, quyền liên quan.

9.  Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành "Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới". Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CTT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" và Chỉ thị số 08/CT-TTg về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình". Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về "" Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020.

10. Tổng kết Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020. Triển khai Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Tiếp túc thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao rộng khắp cả nước gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tổ chức, điều hành các giải thể thao quần chúng, các giải thể thao thành tích cao đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 6, vòng loại Olympic, Paralympic, SEA Games 31 năm 2021 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới trong năm 2021.

11. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 2021. Tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới để tham mưu Thủ tướng Chính Phủ xem xét, từng bước mở trở lại du lịch quốc tế khi đủ điều kiện. Chủ trì phối hợp triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch nội địa "Người Việt nam đi du lịch Việt Nam" và triển khai chiến dịch truyền thông về điểm đến "Việt Nam an toàn" nhằm góp phần kích cầu du lịch nội địa; quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện và hấp dẫn để sớm nhất mở cửa đón khách du lịch quốc tế sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát trên toàn cầu

Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị, thời gian tới sẽ rất khó khăn và khó khăn cũng chưa biết khi nào mới chấm dứt đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường. Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống Covid-19 đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, càng khó khăn thì kết quả đạt được càng khẳng định bản lĩnh của người triển khai, thực hiện. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn những nỗ lực đó tiếp tục được phát huy hơn nữa trong sáu tháng cuối năm 2020.

Bài và ảnh A.T

Print
2511 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thông báo

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top