CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ
Ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 2060/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 30/6/2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 1805 /QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch thực hiện triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Chính phủ ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Golf; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2020. Nội dung của Nghị định quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Bộ VHTTDL: ban hành kế hoạch đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ VHTTDL: ban hành kế hoạch đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 1238/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.

RSS
1234567

Dữ liệu ngành

Sự kiện

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
VIETNAMESE ELECTRONIC SPORTS PAGE
MANAGER AGENCY: TOTAL SPORTS DEPARTMENT
License number: 559/GP-BC issued by the Ministry of Culture - Information 14/12/2004
Editor: TS. Dam Quoc Chinh - Director of Information Center
Address: 36 Tran Phu - Ba Dinh - Ha Noi * Phone: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Technical assistance: support@tdtt.gov.vn
Specify the source www.tdtt.gov.vn when releasing information from this page

 

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top