CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế -xã hội trong trạng thái bình thường mới

1852 Lượt xem

Thực hiện hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 3916/BVHTTDL-CVHCS đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với những yêu cầu cụ thể sau.

Các cơ quan đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 lồng ghép triển khai, tổ chức các hoạt động về đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới theo Hướng dẫn của Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Triển khai các chương trình nghệ thuật trực tuyến "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch", các chương trình nhà hát truyền hình; chương trình nghệ thuật trên truyền hình phục vụ nhân dân; Triển khai tổ chức bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19. Tổ chức hội thảo, hội nghị xin ý kiến đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước, phát triển văn học; xây dựng đề án nâng cao năng lực sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc và kịch nói toàn quốc. Tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế đối với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật biểu diễn công lập.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:  Tổ chức "Festival Nhiếp ảnh trẻ 2021", trọng tâm là hoạt động phát động sáng tác, triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh. Triển lãm bằng hình thức trực tuyến tại Website của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Trong đó chú trọng về đề tài phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Cục Văn hóa cơ sở: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí thuộc Bộ về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới. Hướng dẫn địa phương công tác tuyên truyền cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; chú trọng tới việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu  vực tập trung dân cư, "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng xanh".

Việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới nhằm đảm bảo các mục đích, yêu cầu cụ thể đó là: Các hoạt động tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và Bộ Y tế.

Việc tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên  sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục tuyên truyền, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Cổ vũ động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển  - kinh tế xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Các hoạt động thông tin tuyên truyền phải chủ động, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống; đồng thời phải tích cực tham gia tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình khôi phục sản xuất - kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở những nơi bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch.

VD

Print
1852 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
VIETNAMESE ELECTRONIC SPORTS PAGE
MANAGER AGENCY: TOTAL SPORTS DEPARTMENT
License number: 559/GP-BC issued by the Ministry of Culture - Information 14/12/2004
Editor: TS. Dam Quoc Chinh - Director of Information Center
Address: 36 Tran Phu - Ba Dinh - Ha Noi * Phone: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Technical assistance: support@tdtt.gov.vn
Specify the source www.tdtt.gov.vn when releasing information from this page

 

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top