CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020

4304 Lượt xem

Nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký văn bản số 1357/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cấp hạng chỉ số B1, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu và khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại đơn vị theo Tài liệu hướng dẫn kèm theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật. Đồng thời; tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của tổ chức, cá nhân. Bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản.

Thực hiện việc nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị về hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật qua tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu hoặc chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Ngoài ra, tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, thủ tục hành chính; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm sự chính xác, thống nhất, đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong việc xây dựng và thực thi pháp luật.

KC

Print
4304 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
VIETNAMESE ELECTRONIC SPORTS PAGE
MANAGER AGENCY: TOTAL SPORTS DEPARTMENT
License number: 559/GP-BC issued by the Ministry of Culture - Information 14/12/2004
Editor: TS. Dam Quoc Chinh - Director of Information Center
Address: 36 Tran Phu - Ba Dinh - Ha Noi * Phone: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Technical assistance: support@tdtt.gov.vn
Specify the source www.tdtt.gov.vn when releasing information from this page

 

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top