TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia

1506 Lượt xem

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Ban hành Thông tư số 05/ 2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia.

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia từng môn thể thao được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Đối tượng áp dụng là các VĐV, HLV đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và đơn vị đào tạo, huấn luyện khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tập huấn, thi đấu thể thao của đội tuyển quốc gia.

Thông tư số 05 cũng phân loại trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao thành 3 loại: Trang thiết bị tập thể lực chung cho VĐV đội tuyển quốc gia các môn thể thao; Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia các môn thể thao và Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia từng môn thể thao.

Image

Theo Thông tư các VĐV, HLV sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ tốt nhất từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 (Ảnh:N.G)

Việc cấp phát cũng được thực hiện theo nguyên tắc, chế độ và thời gian theo quy định cụ thể:

Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên được cấp phát theo định mức quy định:  Ví dụ Bóng tập thể lực đa năng (Quả/20 VĐV); Dàn gánh tạ đa năng (Bộ/30 VĐV) Máy đạp đùi (Bộ/30 VĐV) Máy tập kéo xô, lưng (Bộ/30VĐV); Ghế đẩy ngực dốc xuống (Bộ/30VĐV); Cân điện tử (Cái/50VĐV). Sẽ được cấp phát mới khi trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao đó thuộc trường hợp được thanh lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng dưới 01 năm được cấp phát như sau: Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 01 lần trong năm: cấp phát khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. Ví dụ như: Giày tập thể lực, tất, quần áo gió, khăn tắm túi đựng đồ, còi, đồng hồ bấm giây, mũ mềm.

Đối với trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 02 lần trong năm được cấp phát như sau:  Cấp phát lần thứ nhất khi VĐV, HLV đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Cấp phát lần thứ hai khi VĐV, HLV đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao với tổng thời gian tập trung tập huấn trong năm từ 183 ngày trở lên.

Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong tháng được cấp phát hàng tháng cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao; trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong ngày được cấp phát hàng ngày cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt, các đơn vị đào tạo, huấn luyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho VĐV, HLV đội tuyển quốc gia tập trung tại đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trường hợp phát sinh những trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chưa được quy định tại Thông tư này, các đơn vị đào tạo, huấn luyện quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách hàng năm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 8 năm 2021. Và Thông tư số 04/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia cũng sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày này./.

N.Giang

 

Print
1506 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top