CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục TDTT

2585 Lượt xem

Ngày 30/11/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã ký Quyết định số 1662/QĐ-TCTDTT ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thể dục Thể thao.

Với 11 Chương, 41 Điều, Quy chế làm việc của Tổng cục TDTT đã đưa ra những quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc; quan hệ công tác; Chương trình công tác; quy trình giải quyết công việc của Lãnh đạo Tổng cục TDTT; việc kiểm tra thực hiện văn bản và công việc được giao cũng như chế độ báo cáo, thông tin.

Theo đó, về nguyên tắc làm việc phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; mọi hoạt động của Tổng cục phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Việc giải quyết công việc phải thực hiện theo đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. Mọi quyết định giải quyết công việc, điều hành công việc, phối hợp giải quyết công việc của Tổng cục trưởng, các Phó Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục phải thể hiện bằng văn bản hoặc thông qua mạng thông tin của Tổng cục. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ VHTTDL, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục.

KC

Tải tài liệu

Print
2585 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
VIETNAMESE ELECTRONIC SPORTS PAGE
MANAGER AGENCY: TOTAL SPORTS DEPARTMENT
License number: 559/GP-BC issued by the Ministry of Culture - Information 14/12/2004
Editor: TS. Dam Quoc Chinh - Director of Information Center
Address: 36 Tran Phu - Ba Dinh - Ha Noi * Phone: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Technical assistance: support@tdtt.gov.vn
Specify the source www.tdtt.gov.vn when releasing information from this page

 

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top