CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3010 Lượt xem

Thông tư số 5/2019/TT-BVHTTDL do Bộ VHTTDL ban hành ngày 17/7/2019 về việc "Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Thông tư gồm 4 điều: Trong đó, điều 1: Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Thông tư liên bộ số 18-VHTT-GDĐT/TTLB ngày 15/3/1994 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học.

2. Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 12/4/2000 của Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

3. Quyết định số 30/2002/QĐ-BVHTT ngày 09/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Quyết định số 04/2005/QĐ-BVHTT ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành bản “Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin”.  

 5. Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường.

6. Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.   

7. Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá “, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương.

8. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 07/03/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015.

9. Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội.

Điều 2. Bãi bỏ một phần nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bãi bỏ một phần nội dung các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Phần II Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/07/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

2. Điều 8 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3. Khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-BVHTTDL ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

VD
 

Tải tài liệu

Print
3010 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Dữ liệu ngành

Sự kiện

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
VIETNAMESE ELECTRONIC SPORTS PAGE
MANAGER AGENCY: TOTAL SPORTS DEPARTMENT
License number: 559/GP-BC issued by the Ministry of Culture - Information 14/12/2004
Editor: TS. Dam Quoc Chinh - Director of Information Center
Address: 36 Tran Phu - Ba Dinh - Ha Noi * Phone: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Technical assistance: support@tdtt.gov.vn
Specify the source www.tdtt.gov.vn when releasing information from this page

 

 

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top