CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Thể dục thể thao

196 Lượt xem

Ngày 26/3/2024, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt đã ký ban hành Quyết định số 392/QĐ-CTDTT về việc thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục TDTT.

Theo Quyết định,  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục TDTT gồm 08 thành viên do ông Ngô Hoàng Giang – Phó Chánh Văn phòng Cục TDTT phụ trách.

Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại Quyết định, Cục trưởng Đặng Hà Việt đã giao Bộ phận Một cửa xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức hoạt động theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1714/QĐ-TCTDTT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục TDTT về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục TDTT; Quyết định số 730/QĐ-TCTDTT ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục TDTT về việc cử nhân sự tham gia Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Tổng cục TDTT; Quyết định số 1668/QĐ-TCTDTT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục TDTT về việc thay thế thành viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Tổng cục TDTT..

Bộ phận Một cửa được phép sử dụng con dấu của Cục TDTT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

KC

Print
196 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top