CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Hòa Bình tập trung phát triển TDTT theo nội dung Kết luận 70-KL/TW

Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, phong trào TDTT trong toàn tỉnh có bước phát triển mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc triển khai thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước về công tác TDTT như Nghị quyết số 08/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển TDTT và tới đây sẽ là Kết luận 70-KL/TW về phát triển TDTT trong giai đoạn mới.

Những kết quả đã đạt được

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp trong các cộng đồng dân cư, thu hút nhiều đối tượng, thành phần tham gia trong đó nhất là học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cán bộ CNVC…

Nhờ đó, các chỉ số về TDTT đều gia tăng hàng năm. Hiện toàn tỉnh có tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 36,2%, tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 27%, có 836 câu lạc bộ thể thao. Đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên thể thao ở cơ sở được quan tâm (hiện toàn tỉnh có 475 hướng dẫn viên TDTT). Ngoài việc đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân, hàng năm, ngành VHTTDL tỉnh còn duy trì việc tổ chức các giải thi đấu thể thao từ cơ sở đến tỉnh. Trong năm 2023, đã tổ chức trên 440 giải thể thao từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; đồng thời các đội tuyển của tỉnh đã tham dự các giải thể thao quần chúng giành thành tích cao, trong đó phải kể đến kết quả tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I (các VĐV Hòa Bình đã giành được 8 HCV, 3 HCB và 11 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn...)

Image

Đội bóng đá Hòa Bình FC (áo xanh) đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc, trụ hạng thành công tại giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2023 (Ảnh: Ngọc Thu)

Cùng với phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng từng bước giành những kết quả đáng khích lệ với những tấm huy chương tại các giải thể thao trong nước và khu vực. Công tác đào tạo, huấn luyện VĐV các đội tuyển thể thao thành tích cao được đầu tư theo hướng chọn lọc, tập trung vào các môn thế mạnh của địa phương như: Xe đạp, Điền kinh, Pencak Silat, Cử tạ, Boxing, Karate, Taekwondo. Nhiều vận động viên của Hòa Bình được triệu tập vào đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia. Có 02 giáo viên, 04 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển Trẻ và đội tuyển Quốc gia;

Năm 2023, các đoàn VĐV của tỉnh tham gia thi đấu 28 giải thể thao khu vực, toàn quốc, giành được 22 HCV, 25 HCB, 50 HCĐ. Đặc biệt, nhiều năm nay, tại các giải Xe đạp địa hình quốc gia, tỉnh Hòa Bình luôn "thống trị” nội dung xe đạp địa hình nam. Gần đây nhất là tại giải Vô địch Xe đạp địa hình và đường trường quốc gia lần thứ 37, năm 2023, đội xe đạp địa hình Hòa Bình giữ vững phong độ, thi đấu xuất sắc và giành được 5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Hòa Bình cũng vinh dự đóng góp 01 vận động viên tham gia giải Vô địch Xe đạp địa hình Châu Á tổ chức tại Ấn Độ; 01 HLV, 02VĐV tham gia đội tuyển Xe đạp địa hình Việt Nam thi đấu Seagame 32 tại Campuchia.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư cơ sở vật chất cho Thể thao thành tích cao được tăng cường. Ngành VHTTDL tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý khai thác các công trình thể thao đảm bảo an toàn, hiệu quả phục vụ tốt các giải thi đấu trong tỉnh. Đây chính là tiền đề để thúc đẩy thể thao thành tích cao của Hòa Bình ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tập trung thực hiện bốn nội dung theo Kêt luận 70-KL/TW

Để triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, ngày 24/4/2024 Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 246-KH/TU với 04 nội dung trọng tâm cần thực hiện đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao trong tình hình mới; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác phát triển TDTT; Phát triển thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; Tăng cường nguồn lực cho sự nghiệp thể dục, thể thao.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thể dục thể thao, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; gắn chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao hàng năm và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên vào kế hoạch công tác hàng năm, giai đoạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Xây dựng cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT trong giai đoạn mới. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học. Chú trọng đầu tư trang thiết bị thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp; hỗ trợ pháp lý về kinh tế thể thao, tích cực vận động, thu hút, thúc đẩy xã hội hóa các nguồn lực cho hoạt động thể dục, thể thao. Bổ sung chế độ, chính sách trợ cấp, hỗ trợ, ưu đãi nhằm đảm bảo đời sống, học tập, việc làm đối với vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đột xuất và định kỳ hàng năm cho vận động viên, huấn luyện viên và nhân tài trong lĩnh vực TDTT.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; Đề án phát triển Thể dục, thể thao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao khác; nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đủ nhân lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người trực tiếp làm công tác thể dục, thể thao các cấp. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, giao lưu, học tập, hợp tác quốc tế góp phần nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị trong và ngoài nước.

Khuyến khích phát triển TDTT quần chúng, tạo cơ hội cho mọi người dân được tham gia hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, vui chơi, giải trí. Tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn phong trào thể thao quần chúng; xây dựng các công trình thể thao công cộng ở khu dân cư, lắp đặt các trang thiết bị tập luyện tại các khu vui chơi, giải trí, công viên, khu nhà ở công nhân; quan tâm đầu tư phát triển thể thao dân tộc, thể thao giải trí, thể thao quốc phòng, thể dục, thể thao cho các đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật...

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên, giảng viên cho các cấp học, nâng cao trình độ đào tạo và nghiên cứu khoa học về tâm sinh lý lứa tuổi, thể dục thể thao trong trường học.

Đảm bảo số lượng, chất lượng, vị trí việc làm, nguồn nhân lực TDTT làm công tác quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp TDTT các cấp; tăng cường đầu tư và đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên của từng cấp chính quyền, từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường nghiên cứu khoa học về thể dục, thể thao và liên ngành.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở thể thao, thiết chế thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo đồng bộ, từng bước hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Ưu tiên đầu tư một số công trình thể thao trọng điểm đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao của tỉnh và các địa phương.

Phát triển thị trường thể thao, thúc đẩy hợp tác công - tư, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu và cung cấp các dịch vụ TDTT cho các tầng lớp Nhẫn dân.

VD

Print
160 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top