TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Huyện Tân Châu – Tây Ninh nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025

Huyện Tân Châu – Tây Ninh nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025

01 Tháng Mười Hai 2022

Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển theo hướng toàn diện về quy mô và chất lượng; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần trong đó có nhu cầu về tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã không ngừng nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025.

Hưng Yên đầu tư mạnh mẽ cho các thiết chế văn hóa – Thể thao ở cơ ở

Hưng Yên đầu tư mạnh mẽ cho các thiết chế văn hóa – Thể thao ở cơ ở

29 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã quan tâm đầu tư,  hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao từ cấp thôn trở lên. Nhờ đó, đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước được xây dựng hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động. Các thiết chế văn hóa- thể thao không chỉ nhằm phục vụ các sự kiện chính trị văn hóa mà còn là địa chỉ, là điểm đến hàng ngày để tập luyện TDTT của mỗi người dân.

Huyện Yên Thế – Bắc Giang tập trung xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở

Huyện Yên Thế – Bắc Giang tập trung xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở

27 Tháng Mười Một 2022

Trong các yếu tố để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thì hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng. Chính vì vậy trong những năm qua, các cấp các ngành huyện Yên Thế đã có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đảm bảo phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân.

Phú Yên đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Phú Yên đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

26 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Bắc Kạn đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao giai đoạn 2022 – 2025

Bắc Kạn đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao giai đoạn 2022 – 2025

25 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đã từng bước phát huy vị trí, vai trò và công năng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sáng tạo, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư là tiền đề phát triển thể thao thành phố Bạc Liêu

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư là tiền đề phát triển thể thao thành phố Bạc Liêu

25 Tháng Mười Một 2022

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân.

Chương Mỹ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Chương Mỹ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

24 Tháng Mười Một 2022

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Hà Nội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao phát triển cả về quy mô và chất lượng, tạo nên sân chơi lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026

Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026

21 Tháng Mười Một 2022

Nhằm định hướng phát triển thể thao thành tích cao một cách toàn diện, đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Đề án “Phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2022- 2026 và định hướng đến năm 2030”. 

Huyện Đăk R’Lấp – Đăk Nông đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

Huyện Đăk R’Lấp – Đăk Nông đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

21 Tháng Mười Một 2022

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn chuyên môn của Sở VHTTDL, đời sống kinh tế của nhân dân trong huyện không ngừng được nâng cao nên nhu cầu rèn luyện Thể thao để nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cũng ngày được quan tâm, đầu tư nhiều hơn.

Bắc Kạn tiếp tục quan tâm phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2022-2025

Bắc Kạn tiếp tục quan tâm phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2022-2025

17 Tháng Mười Một 2022

Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Huyện Thái Thụy – Thái Bình: những kết quả đạt được trong phát triển TDTT phong trào

Huyện Thái Thụy – Thái Bình: những kết quả đạt được trong phát triển TDTT phong trào

17 Tháng Mười Một 2022

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phong trào TDTT huyện Thái Thụy đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại được nhiều người tham gia tập luyện như: Quần vợt, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bơi, Bóng bàn…. các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh cũng đang khôi phục, duy trì và phát triển, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

17 Tháng Mười Một 2022

Những năm qua, huyện Sơn Hà luôn chú trọng đến công tác phát triển TDTT, đặc biệt là Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020” đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho thể thao Sơn Hà. Đây cũng là tiền đề để huyện Sơn Hà xây dựng kế hoạch phát triển TDTT đến năm 2030.

Huyện Kim Sơn phấn đấu đến năm 2026 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 38%

Huyện Kim Sơn phấn đấu đến năm 2026 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 38%

16 Tháng Mười Một 2022

Mục tiêu mà huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hướng đến năm 2026 là tập trung xây dựng thói quen rèn luyện thân thể của mỗi cộng đồng, từng gia đình và mọi người dân trong huyện, từ đó nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên, tỷ lệ gia đình thể thao.

Thể thao thành tích cao Nghệ An phấn đấu đứng trong Top 13- 10 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội thể thao toàn quốc

Thể thao thành tích cao Nghệ An phấn đấu đứng trong Top 13- 10 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội thể thao toàn quốc

16 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, phát triển công tác TDTT. Trong đó, lĩnh vực thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao trong nước và khu vực. Kết quả đó ngoài sự nỗ lực của tập thể, cá nhân các VĐV, còn khẳng định hiệu quả từ các chính sách, định hướng đầu tư của tỉnh cho lĩnh vực TTTTC và các VĐV triển vọng, nhiều tiềm năng.

Huyện Trà Bồng từng bước nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao

Huyện Trà Bồng từng bước nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao

11 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư và hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Thành phố Cam Ranh: triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Thành phố Cam Ranh: triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

11 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn thành phố Cam Ranh  - Khánh Hòa được đầu tư và từng bước phát triển về chất và lượng. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể đối với công tác phát triển TDTT được nâng cao; Công tác xã hội hóa TDTT được đẩy mạnh, qua đó huy động được các nguồn lực xã hội tham gia và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình hành động về phát triển TDTT trong tình hình mới.

Huyện Ba Vì – Hà Nội: chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng

Huyện Ba Vì – Hà Nội: chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng

04 Tháng Mười Một 2022

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong những năm qua, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Ba Vì luôn được duy trì, củng cố và phát triển rộng rãi trong mọi đối tượng nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, phụ nữ và người cao tuổi.

Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao của Hậu Giang: Tập trung vào các môn trọng điểm

Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao của Hậu Giang: Tập trung vào các môn trọng điểm

02 Tháng Mười Một 2022

Để thúc đẩy thể thao đỉnh cao phát triển có chiều sâu và tạo được nền tảng vững chắc, mới đây UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là tiền đề cho sự phát triển thể thao thành tích cao tỉnh với mục tiêu lâu dài.

Huyện Bình Lục – Hà Nam: đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng

Huyện Bình Lục – Hà Nam: đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng

31 Tháng Mười 2022

Trong những năm qua, công tác phát triển TDTT trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm của các Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, nhiều hoạt động TDTT được tổ chức đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện hàng ngày qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cũng như chất lượng cuộc sống.

1345678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top