TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Vĩnh Long phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 26 tháng 5 năm 2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Theo Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định này, việc đầu tư xây dựng các công trình, đề án trọng điểm về lĩnh vực TDTT, chắc chắn sẽ giúp TDTT Vĩnh Long có những chuyển biến mạnh mẽ.

Với mục tiêu phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là tiếp tục cụ thể hóa quan điểm chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; phát triển thể dục, thể thao ngang tầm với sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước, từng bước đưa sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long phát triển khá so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước; Phát triển thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tạo ra bước đột phá, hình thành nên một động lực mới, làm biến đổi một cách toàn diện về chất đối với sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh nhà; lấy phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, thể dục thể thao trong trường học làm nền tảng cơ bản và là tiền đề để phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Phát triển phong trào thể dục, thể thao còn nhằm thực hiện chủ trương nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thực hiện xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, phấn đấu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh đạt mức trung bình khá ở năm 2015, tăng trưởng bền vững đến năm 2020.

Về nhiệm vụ: Đối với thể dục, thể thao cho mọi người: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động:” Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đến năm 2020”, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Duy trì và phát triển hệ thống thi đấu giải thể thao các cấp, các môn thể thao Olimpic, môn thể thao dân tộc, các loại hình thi đấu thể thao, hội thao, giao lưu, biểu diễn.v.v.. đặc biệt duy trì và chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội thể dục, thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII năm 2017- 2018.

Phấn đấu đến năm 2015 có 28%, năm 2020 có 33% tỷ lệ dân số toàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; Hộ gia đình thể thao năm 2015 là 20% năm 2020 là 28%, số câu lạc bộ thể dục thể thao năm 2015 là 1.250, năm 2020 là 1.750 câu lạc bộ. Tỷ lệ chiến sỹ khỏe trong lực lượng vũ trang (%): Quân đội tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2015 là 95,5% ; năm 2020 là 99% ; đạt tiêu chuẩn chiến sỷ khỏe năm 2015 là 84,89% ; năm 2020 là 93,7%. Công an tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2015 là 99% ; năm 2020 là 99% ; đạt tiêu chuẩn chiến sỷ khỏe năm 2015 là 84,89% ; năm 2020 là 93,7%.

Đối với thể dục, thể thao trường học: Xây dựng Kế hoạch liên tịch phối hợp giữa Sở VHTTDL với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trường học: Duy trì công tác giáo dục thể chất nội khóa và đẩy mạnh hoạt động thể thao ngoại khóa, phấn đấu đến năm 2015 có 79,6% số trường, năm 2020 có 89,9% số trường thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa; năm 2015 có 91,1% năm 2020 có 95,8% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo qui định. Hình thành điểm một số lớp năng khiếu thể thao trong trường học theo Quyết định số 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Định kỳ tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng theo 3 cấp và tham dự toàn quốc do Bộ giáo dục đào tạo qui định. Phấn đấu thành tích Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 9 năm 2016 đạt tốp 25, lần thứ 10 năm 2020 đạt tốp 20 tỉnh, thành trên toàn quốc; lấy hoạt động thể dục, thể thao trường học làm nền tảng phát hiện, tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và cho quốc gia. Đáp ứng đầy đủ đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao cho các cấp học; cơ sở vật chất thể thao trường học được đầu tư theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đối với thể thao thành tích cao: Tập trung đầu tư các môn thể thao mũi nhọn thế mạnh của tỉnh gồm: Điền kinh, Bơi lặn, Xe đạp, Taekwondo, Vovinam, Karatedo, Bắn cung, Bóng bàn, để dành lấy thành tích cao; từng bước chuyển 2 môn Bóng đá, Bóng chuyền phát triển theo hướng thể thao bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp, phấn đấu đưa đội tuyển Bóng đá thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia, Bóng chuyền nam, nữ ở hạng đội mạnh quốc gia; duy trì đầu tư các môn thể thao có tiềm năng phát triển gồm: Canoeing, Bi sắt, Cử tạ, Bi da, Cầu mây. Xây dựng lực lượng vận động viên tài năng có khả năng tiếp cận trình độ thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới, đưa thành tích thể thao tỉnh Vĩnh Long xếp hạng tốp 4 năm 2015 và nằm trong tốp 3/13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL vào năm 2019; nâng dần thứ hạng toàn đoàn, vị thế thể thao thành tích cao của tỉnh tại các kỳ đại hội, giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế, xếp trong tốp 25 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định và tốp 20 tỉnh, thành tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại An Giang;

Xây dựng chính sách ưu đãi của tỉnh đối với huấn luyện viên, vận động viên đặc biệt xuất sắc, mở rộng giao lưu liên kết thể thao giữa Vĩnh Long với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế. Đóng góp vận động viên cho các đội tuyển Quốc gia. Đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất thể dục thể thao: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi thể thao các cấp, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao.

Các công trình xây dựng tại trung tâm thể thao của tỉnh phải đảm bảo quy chuẩn quốc tế, công trình từ huyện trở lên phải đảm bảo quy chuẩn cấp quốc gia, công trình xã, phường, thị trấn phải đảm bảo theo quy chuẩn của cấp tỉnh gồm: Cấp tỉnh: Nhà thi đấu thể dục thể thao, Hồ bơi tập luyện và thi đấu, Trường bắn cung, Trụ đèn chiếu sáng sân vận động, Sân tập luyện các môn thể thao cho vận động viên trường năng khiếu thể dục, thể thao của tỉnh, nhà ở cho vận động viên, nhà tập luyện các môn thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp Khu vực, Đại hội thể dục, thể thao Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 và 2 môn Bắn cung, Bóng chuyền của chương trình thi đấu Đại hội thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII vào năm 2018. Đẩy mạnh đầu tư giai đoạn 2 các công trình thể thao cơ bản trên sân vận động cấp huyện; đến năm 2015 hoàn thành đầu tư xây dựng sân thể thao cụm xã và khu thể thao ấp của 22 xã điểm, đến năm 2020 tiếp tục hoàn thành đầu tư các sân thể thao cho các xã diện xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển phong trào và nâng cao thành tích thể thao.

Đối với công tác xã hội hóa thể dục thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, vận động tài trợ cho các đội tuyển thể thao của tỉnh, tài trợ tổ chức thi đấu giải thể thao, đầu tư các công trình thể thao các cấp.

Quy hoạch này được triển khai sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp ngành thể dục, thể thao tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn đến năm 2020 và đặt nền tảng phát triển vững chắc đến năm 2030./.

Vũ Khoa (Sở VHTTDL Vĩnh Long)

Print
2599 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top