TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

Trong những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Để phát triển hơn nữa phong trào TDTT trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch phát triển TDTT trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hướng đến những mục tiêu cụ thể…

Theo kế hoạch, mục tiêu hướng đến trong gian đoạn này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp TDTT. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác thể thao trong trường học, làm nền tảng cơ bản để phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Kế hoạch tập trung đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo VĐV tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, lớp kế cận một cách đồng bộ, thống nhất quản lý phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi TDTT làm điều kiện cơ bản đảm bảo cho TDTT quần chúng phát triển bền vững.

Đến năm 2025, phấn đấu các trường học tại các xã, phường, thị trấn có đủ cơ sở vật chất TDTT phục vụ việc sinh hoạt và tập luyện của học sinh, sinh viên và nhân dân. Đảm bảo đến năm 2025 tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên tăng 40%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 32%, có 1.402 câu lạc bộ TDTT hoạt động thường xuyên, 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất, 90% – 100% số trường có hoạt động TDTT ngoại khóa.

Với công tác huấn luyện đào tạo và thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao luôn đổi mới, nâng cao chất lượng. Về thành tích thể thao, phấn đấu đứng trong vị trí top 15 đoàn có thành tích tốt nhất tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc và đến năm 2025 đạt được 363 Huy chương các loại cấp quốc gia. Cụ thể, duy trì đầu tư cho 16 môn thể thao là những môn thể thao trọng điểm có trong hệ thống thi đấu Olympic, Asiad, SEA Games và tổng số HLV, VĐV trong toàn tỉnh là 600 ứng với cả 3 tuyến: tuyến tuyển (93 VĐV), tuyến trẻ (179 VĐV), tuyến năng khiếu (328 VĐV).

Để phát triển phong trào TDTT trong toàn tỉnh ngày càng mạnh mẽ và mang tính bền vững, từng bước cải thiện vị thế nền thể thao tỉnh Đồng Tháp trong phạm vi cả nước. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp đặc biệt chú trọng tới công tác quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TDTT. Bên cạnh đó, các công trình TDTT đảm bảo điều kiện phục vụ tốt cho công tác đào tạo, huấn luyện VĐV các đội tuyển của tỉnh, hướng tới đủ điều kiện đăng cai tổ chức một số giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế. Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào TDTT trường học, lấy đối tượng học sinh làm tiền đề để phát hiện tài năng, tuyển chọn, đào tạo bổ sung lực lượng các lớp năng khiếu TDTT, các đội tuyển thể thao của tỉnh.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2023, các huyện, xã đều có quy hoạch quỹ đất đủ chuẩn theo quy định dành cho hoạt động TDTT. Từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật TDTT trong trường học và các lực lượng vũ trang, ưu tiên xây dựng các nhà tập, bể bơi. Cấp tỉnh, phấn đấu sửa chữa, bảo dưỡng các công trình hiện có tại khu Liên hợp TDTT tỉnh, phủ nhựa tổng hợp đường chạy Điền kinh; Cải tạo nâng cấp mặt cỏ các sân Bóng đá Cao Lãnh, An Bình, Trường năng khiếu, Hồ bơi…. Chỉ tiêu cụ thể, cấp huyện gồm 12/12 đơn vị có 2/3 công trình TDTT cơ bản (sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi); đến năm 2025 có 12/12 đơn vị có đủ cả 3 công trình cơ bản theo tiêu chuẩn. Đối với cấp xã, tập trung đầu tư khu tổ hợp công trình TDTT theo phương thức xã hội hóa và có 60% - 80% đơn vị hoàn thành đủ 3 công trình thể thao cơ bản. Khu thể thao khóm, ấp, địa điểm tập luyện TDTT công cộng (vườn hoa, công viên...) được đầu tư trang thiết bị tập luyện đơn giản ngoài trời như: xà đơn, xà kép...

Xác định được tầm quan trọng, vai trò của công tác xã hội hóa TDTT trong việc thúc đẩy phát triển nền TDTT tỉnh nhà, do đó trong giai đoạn 2021 – 2025 UBND tỉnh Đồng Tháp tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh cùng tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng văn hoá, TDTT, phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ văn hoá, TDTT đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, thi đấu ngày càng cao của đông đảo quần chúng nhân dân. Theo đó, ban hành chính sách khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, công trình văn hoá, TDTT. Linh hoạt cơ chế, chính sách, hình thức xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, thể thao.

… tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021 – 2025, ngành TDTT tỉnh Đồng Tháp xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đối với hoạt động TDTT quần chúng: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu TDTT. Phát triển đa dạng các loại hình tập luyện và hoạt động TDTT mang tính phổ biến đối với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, giúp người dân tự chọn cho mình một môn thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện hàng ngày. Khôi phục và phát triển 04 môn thể thao phong trào: Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi, Điền kinh. Cải tiến hệ thống giải thể thao phong trào cấp tỉnh. Tổ chức đều đặn các giải thể thao theo cụm, khu vực để phát triển phong trào, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao. Khai thác hiệu quả các hồ bơi của nhà nước và tư nhân đầu tư phục vụ Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Ngoài ra, phối hợp với ngành Giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động thể thao ngoại khóa có nề nếp, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện cho học sinh, sinh viên. Tập trung xây dựng phát triển các loại hình CLB thể thao trường học, đảm bảo các trường học đều có câu lạc bộ TDTT. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao ngay từ cấp tiểu học để làm tiền đề cho công tác đào tạo lực lượng thể thao thành tích cao về lâu dài. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch đất cho thể thao trường học…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phát triển hệ thống các CLB TDTT và dịch vụ thể thao trong ngành, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ tiếp cận với hoạt động TDTT. Duy trì tổ chức các giải thể thao, Hội thao dành cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn tỉnh. Ký kết chương trình công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan để phát triển sự nghiệp TDTT. Xây dựng phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong thanh thiếu niên - nhi đồng, làm nòng cốt cho cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Gắn việc xây dựng phong trào tập luyện TDTT trong thanh, thiếu niên với phòng, chống và bài trừ các tệ nạn xã hội…

Song song với các hoạt động TDTT quần chúng làm nền tảng để phát triển Thể thao thành tích cao, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì đào tạo lực lượng của 16 môn thể thao như năm 2021, cùng với việc tăng số lượng 10 VĐV ở các môn Đá cầu, Taekwondo, Vovinam, Cờ vua, Canoeing, trong đó có 05 VĐV năng khiếu, 05 VĐV đội tuyển nhằm củng cố các tuyến ở các môn đang phát triển tốt; tạo điều kiện phát triển bền vững theo chu kỳ đào tạo thể thao thành tích cao cùng các môn còn lại, ổn định lực lượng duy trì đào tạo tham gia các giải quốc gia và quốc tế. Tập trung đào tạo lực lượng VĐV có đẳng cấp quốc gia và quốc tế, đóng góp nhiều VĐV cho đội tuyển quốc gia ở một số môn thế mạnh như: Bóng đá, xe đạp, đá cầu, bi sắt, judo, karate…. Ngành TDTT tỉnh Đồng Tháp, quyết tâm khôi phục và phát triển bền vững 02 môn thể thao cơ bản là Điền kinh và Bơi lội. Đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, HLV, trọng tài, ứng dụng khoa học tiên tiến trong công tác quản lý, đào tạo cán bộ, vận động viên.

Triển khai thành công, kế hoạch mở các lớp thể thao trọng điểm hàng năm với 119 lớp cho 13 môn thể thao tại 12 huyện và thành phố dựa trên cơ sở thế mạnh truyền thống và phong trào TDTT của từng địa phương và môn thể thao đang đầu tư phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. Quy hoạch môn, số lượng VĐV và địa điểm mở lớp thể thao trọng điểm ở cơ sở. Ban hành các chính sách và chế độ đãi ngộ đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao thi đấu dành thứ hạng cao ở các giải vô địch quốc gia và quốc tế…

Cùng với đó, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý TDTT phù hợp với quy mô và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành VHTTDL. Xây dựng mới, nâng cấp, các cơ sở vật chất TDTT theo quy hoạch, đảm bảo tính hiện đại, cân đối, đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là cơ sở vật chất cho nâng cao thành tích thể thao và thể thao cho mọi người. Hình thành cơ sở nghiên cứu khoa học, y học TDTT để thúc đẩy các lĩnh vực hoạt động TDTT phát triển mạnh mẽ. Đổi mới toàn diện công tác thông tin tuyên truyền TDTT và coi đây là hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khác đạt được kết quả và hiệu quả cao…

Giải pháp hướng đến nền thể thao bền vững

Với quyết tâm đưa nền TDTT tỉnh nhà ngày một phát triển, ngay từ đầu 2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, bằng những giải pháp phù hợp như: Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT ở các cấp, đặc biệt là năng lực triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về phát triển TDTT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, áp dụng quản lý theo mục tiêu nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo để có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về công tác phát triển TDTT trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân nhân từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận về tầm quan trọng của công tác phát triển TDTT, qua đó giúp cán bộ và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động TDTT phù hợp với sở thích, lứa tuổi, trình độ thể lực, hình thành ý thức tự giác say mê tập luyện.  

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn phát triển TDTT đối với tất cả các đối tượng, kể cả người cao tuổi, người khuyết tật, trước hết là trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, chú trọng đẩy mạnh phong trào ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống thi đấu các môn thể thao hàng năm từ cơ sở đến tỉnh theo hướng ổn định và ngày càng đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức, đưa các hoạt động TDTT hướng về cơ sở, đặc biệt chú trọng các địa bàn, đối tượng có nhiều khó khăn nhằm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và hưởng thụ các giá trị mà hoạt động TDTT mang lại, thu dần cách biệt mức hưởng thụ giữa thành thị và nông thôn.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa đối với đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, VĐV. Về số lượng VĐV được đào tạo, tỉnh Đồng Tháp triển khai xây dựng theo mô hình hình chóp và xây dựng lực lượng VĐV đủ 3 tuyến theo nguyên tắc đào tạo thể thao thành tích cao để đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cũng như có tính kế thừa ổn định phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác tuyển chọn, huấn luyện thể thao theo hướng khoa học và hiện đại; cải tiến các chế độ, chính sách đối với VĐV, huấn luyện viên, trọng tài. Coi nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ là khâu đầu tiên nhằm tạo ra những bước đột phá để nâng cao thành tích thể thao tỉnh nhà.

Chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các tài năng thể thao phục vụ cho địa phương. Dành kinh phí cố định cho việc mời một số chuyên gia trong và ngoài nước có năng lực và trình độ chuyên môn tốt tham gia công tác huấn luyện vừa để nâng cao thành tích cho VĐV vừa để các HLV của tỉnh học tập kinh nghiệm chuyên môn. Định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn về công tác tuyển chọn, đào tạo để kịp thời cập nhật thông tin, trang bị những kiến thức về lý luận và thực hành cho đội ngũ HLV vận dụng thiết thực trong quá trình huấn luyện.

Từng bước nghiên cứu cải tiến hệ thống thi đấu TDTT quần chúng từ cơ sở đến cấp tỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để các ngành, các tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế… đảm nhận công tác tổ chức, ngành TDTT hỗ trợ công tác nghiệp vụ chuyên môn. Hình thành có hệ thống và đa dạng hóa các hình thức thi đấu phong trào theo đối tượng, môn thể thao, lứa tuổi, quy mô…(hội thao khu công nghiệp, giải liên phường xã, giải câu lạc bộ, giải thể thao người khuyết tật, hội khỏe các gia đình thể thao…).

Song song với giải pháp kể trên, ngành TDTT tỉnh Đồng Tháp hướng tới thiết lập tốt mối quan hệ với các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Viện khoa học TDTT, các Liên đoàn thể thao quốc gia…để chia sẽ thông tin, hỗ trợ liên kết trong công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV. Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động TDTT như: Tham gia các sự kiện, các cuộc thi đấu, biểu diễn thể thao quốc tế được tổ chức trong nước và ở nước ngoài.  

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp như trên, kế hoạch phát triển TDTT tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 sẽ góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển TDTT bền vững gắn với việc giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc, văn hóa các dân tộc của tỉnh Đồng Tháp.

N.H

Print
118 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương thứ 3 của Đại hội của SEA Games 31 Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) chính thức trở thành nhà tài trợ kim cương thứ 3 của Đại hội của SEA Games 31
Hôm nay 03/12/2021, Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam đã ký kết tài trợ với thương hiệu Bia Saigon thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO). Đây là nhà tài trợ...

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Singapore Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Singapore
Sau 1 ngày có mặt tại Singapore, ngày 2/12 các tuyển thủ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để làm quen với khí hậu và sân cỏ tại Singapore. Nếu trong buổi sáng, là các bài tập nhẹ, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt và lấy lại sự hứng khởi,...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top