TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Thể thao thành phố Nam Định những chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT

Luật TDTT có hiệu lực thi hành từ 01/07/2007. Cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đã làm cho hệ thống văn bản quy phạm pháp luật này là cơ sở pháp lý thúc đẩy hoạt động TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao phát triển.

Trong những năm qua, thành phố Nam Định đã lập kế hoạch và tổ chức các hội nghị triển khai Luật TDTT, Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT. Do vậy các cá nhân, cơ quan, đơn vị cùng mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Nam Định đã ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc tự tổ chức tập luyện TDTT và tham gia phát triển phong trào TDTT quần chúng.

Trong 10 năm qua, thành phố Nam Định đã tổ chức quán triệt, phổ biến quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh như: Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND Tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định "Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định"...đến cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT, phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể quan tâm, chú trọng để phát triển phong trào. Hưởng ứng cuộc vận động: "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn thành phố phát triển sâu rộng, với khẩu hiệu "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh hoạt động TDTT từ thành phố đến cơ sở, phường, xã như: thường xuyên tổ chức giải Việt dã, ngày chạy Olympic hàng năm thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị mở các lớp học, lớp năng khiéu thể thao, giao lưu các CLB thể thao Bóng bàn, Bóng đá, Cầu lông, Cờ tướng,... Tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ- TDTT quần chúng có phường Lộc Vượng, Trần Đăng Ninh, Trường Thi, Trần Hưng Đạo, Văn Miếu, xã Nam Vân, Mỹ Xá.Tính  đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có khoảng 30% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Số gia đình thể thao chiếm khoảng 20% tổng số hộ. Toàn thành phố có trên 300 CLB TDTT, chiếm khoảng 30% so với số CLB toàn tỉnh, các CLB đã đóng góp tích cự cho phong trào TDTT quàn chúng của thành phố.

Về giao dục thể chất và thể thao trong nhà trường và lực lượng vũ trang, với quan điểm "giáo dục thể chất là một tiêu chí quan trọng trong trường học, xây dựng con người mới phát triển toàn diện để phục vụ công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế:, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức, chỉ đạo phòng giáo dục và đạo tạo tập trung chỉ đạo và tổ chức rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho học sinh các cấp học... Trên địa bàn thành phố hiện có 14 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, 22 trường Tiểu học, 18 trường THCS, 9 trường THPT, 2 Trung tâm giáo dục thường xuyên, 1 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, 100% số trường thực hiện TDTT nội khóa, nhiều trường thực hiện TDTT ngoại khóa. Phong trào TDTT trong CBCNVC và người lao động trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ

Cùng với đó, phong trào tập luyện TDTT của cán bộ, chiến sĩ trong lục lượng vũ trang của Thành phố được duy trì đều đặn, thường xuyên. Hàng năm qua kiểm tra số cán bộ chiến sĩ khỏe đạt từ 85% đến 100% đã góp phần làm cho đời sống tinh thần của nhân dân, cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao, chỉ số sức khỏe được cải thiện đem lại không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao sức khỏe, là đồng lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Song song với việc phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố thường xuyên quan tâm, phát hiện các năng khiếu và tài năng thể thao thông qua các hội thi thể dục, thể thao các cấp. Đồng thời UBND Thành phố Nam Định phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn lực thể thao chuyên nghiệp cho tỉnh. Hiện nay, số lượng VĐV thể thao thành tích cao của thành phố chiếm 60% VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh. Các VĐV đã và đang tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp ở các bộ môn mũi nhọn của tỉnh như: Điền kinh, Võ thuật, Bóng bàn, Cầu lông,...

Việc cụ thể hóa Luật TD,TT trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các quy định về xây dựng cơ sở vật chất thể thao thành tích cao, đào tạo, bồi dưỡng cho VĐV, HLV, chế độ chính sách cho VĐV, HLV cũng như chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV... Có thể nói, thể thao thành tích cao hiện nay được điều chỉnh bằng hệ thống văn bản pháp quy toàn diện nhất so với các lĩnh vực khác của hoạt động TDTT.

Thực hiện các quy định của Luật TD,TT  và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao đã được tăng cường và bước đầu đi vào nề nếp. Chế độ chính sách cho VĐV, HLV đã và đang hoàn thiện. Các khoản chi về chế độ dinh dưỡng, tiền công hàng ngày, bảo hiểm, tiền thưởng,... đã cơ bản được đảm bảo ở tuyến tỉnh, đội tuyển quốc gia. Các chính sách ưu tiên, hướng nghiệp cho VĐV được cải thiện góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV yên tâm tập luyện, phấn đấu, cống hiến cho Tổ quốc.

Như vậy, sau 10 năm việc thực hiện Luật TD,TT đã làm cho hoạt động TDTT của thành phố đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cũng nhân dân về vị trí, vai trò TDTT ngày càng nâng cao. Phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. TDTT trong trường học và trong quần chúng được giữ vững, không ngừng phát triển, tạo bầu không khí vui tương, phấn khởi, động viên nhân dân thi đua sản xuất, đóng góp tích cự vào sự phát triển của thành phố.

KC

Print
771 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Ban điều hành Ủy ban Olympic quốc tế nhấn mạnh chứng thực của Tổ chức Y tế thế giới liên quan tới công tác tổ chức Tokyo 2020 Ban điều hành Ủy ban Olympic quốc tế nhấn mạnh chứng thực của Tổ chức Y tế thế giới liên quan tới công tác tổ chức Tokyo 2020
Những lo ngại vẫn còn kéo dài về Thế vận hội Olympic và Paralympic trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng trong những tuần gần đây ở Nhật Bản, dẫn đến việc quốc gia này đưa ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để chống lại sự lây...

Chủ tịch Bach hoãn chuyến thăm Tokyo khi các cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy công chúng Nhật Bản muốn Thế vận hội bị hủy bỏ
Một cuộc thăm dò mới cho thấy gần 60% người dân Nhật Bản muốn hủy bỏ Thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ diễn ra ở Tokyo 2020 vào tháng 7 tới. Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo đến cuối tháng 5 và đang vật lộn để kiềm chế...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top