TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Những dấu ấn của TDTT Quảng Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Những dấu ấn của TDTT Quảng Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

23 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020, những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản để đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, vai trò và tác dụng của việc tập luyện TDTT; Tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cũng ban hành các chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ chế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TDTT...

Một vài kết quả của TDTT Trà Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Một vài kết quả của TDTT Trà Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

15 Tháng Bảy 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân từ cán bộ, CCVC, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ, người cao tuổi… Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt; Đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nhằm phục vụ tốt các hoạt động công tác, học tập, lao động sản xuất ở địa phương.

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

14 Tháng Bảy 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công TDTT của huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng được nâng cao. Phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng, hoạt động GDTC và thể thao trong trường học và trong lực lượng vũ trang được giữ vững.

TDTT Hưng Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Hưng Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

12 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đến nay, sau 10 năm thực hiện, sự nghiệp TDTT của tỉnh ngày càng phát triển, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thể thao Bình Thuận khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Thể thao Bình Thuận khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

06 Tháng Bảy 2021

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 (Nghị quyết số 08) đã thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT tỉnh Bình Thuận có những chuyển biến tích cực. Nhiều loại hình hoạt động TDTT được mở rộng và phát triển, các cơ sở dịch vụ TDTT được đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân, tạo nên các phong trào hoạt động TDTT trong các đơn vị và địa phương, gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hoạt động TDTT đã thu hút nhiều đối tượng: học sinh, thanh niên, người lao động, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật tham gia... Thông qua các hoạt động TDTT đã tạo điều kiện để nhân dân các địa phương trong tỉnh giao lưu, đoàn kết gắn bó mật thiết, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 2 - phát triển thể thao thành tích cao từ nền tảng thể thao quần chúng

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 2 - phát triển thể thao thành tích cao từ nền tảng thể thao quần chúng

02 Tháng Bảy 2021

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam, thể thao thành tích cao có sự khởi sắc và đạt được nhiều thành tựu. Thành tích ở một số môn thể thao Olympic được nâng cao. Kết quả thi đấu của các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh tại các kỳ Đại hội Thể thao và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Hải Dương hoàn thành các mục tiêu sau 10 năm thực hiện Chiến lược "Phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020"

Hải Dương hoàn thành các mục tiêu sau 10 năm thực hiện Chiến lược "Phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020"

01 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cụ thể hóa các nội dung đặt ra trong Chiến lược. Bằng những chương trình hành động cụ thể trong đầu tư, xây dựng cơ chế thích hợp để huy động sự đóng góp của toàn xã hội xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TDTT; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện TDTT; tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT trên địa bàn… đã góp phần đưa phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn bề sâu.

Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia

Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia

30 Tháng Sáu 2021

Việc triển khai thực hiện Chiến lược hoạt động du lịch, thể thao biển tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, đã thúc đẩy cơ sở hạ tầng du lịch, thể thao biển phát triển, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT của tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển. Nhiều loại hình hoạt động TDTT biển được mở rộng và phát triển, các cơ sở dịch vụ TDTT được đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của Nhân dân. Thông qua các hoạt động TDTT từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe du khách, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết trong các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả về TDTT ở huyện Sông Hinh – Phú Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Những kết quả về TDTT ở huyện Sông Hinh – Phú Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

29 Tháng Sáu 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác TDTT của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã có những chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng nâng cao. Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe cũng như làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đó, đưa TDTT Sông Hinh trở thành một trong những đơn vị có phong trào TDTT phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của ngành TDTT Phú Yên.

Cà Mau sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW: thể thao quần chúng để lại nhiều dấu ấn

Cà Mau sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW: thể thao quần chúng để lại nhiều dấu ấn

24 Tháng Sáu 2021

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, phong trào TDTT của tỉnh Cà Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Những bước tiến của Thể thao Lâm Đồng sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

Những bước tiến của Thể thao Lâm Đồng sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

23 Tháng Sáu 2021

Trong 10 năm qua, TDTT tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực, cả về số lượng lẫn chất lượng. Hoạt động TDTT không chỉ phát triển mạnh ở trung tâm các huyện, thành phố mà còn từng bước phát triển ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều đối tượng tham gia, nội dung hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng. Bên cạnh những môn thể thao phổ thông như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông…; nay đã có thêm những bộ môn mới nhưng phát triển rất nhanh trong tỉnh như bóng chuyền hơi, dưỡng sinh,...

TDTT huyện Thường Tín sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT huyện Thường Tín sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

16 Tháng Sáu 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, trong những năm qua, huyện Thường Tín đã không ngừng nỗ lực trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung mà Nghị quyết đề ra. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào luyện tập TDTT trong toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 1 - Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất cho người dân

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 1 - Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất cho người dân

09 Tháng Sáu 2021

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cũng như TDTT. Các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Chiến lược, có các nghị quyết, chính sách đặc thù đối với lĩnh vực TDTT. Đời sống vật chất của nhân dân từng bước được cải thiện, mức thu nhập của người dân tăng lên đã có tác động tích cực đến lối sống cũng như nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thông qua hoạt động TDTT.

Bắc Kạn bước chuyển mình mạnh mẽ về TDTT sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bắc Kạn bước chuyển mình mạnh mẽ về TDTT sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

09 Tháng Sáu 2021

Là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ, trong những năm gần đây Bắc Kạn đã có sự đổi thay, chuyển mình vươn lên, đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trên các mặt kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực TDTT. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về TDTT được quan tâm, triển khai thực hiện khá hiệu quả. Hàng năm, hoạt động TDTT từ cấp huyện, xã, thành phố trong toàn tỉnh luôn được chú trọng phát triển. Thành tích thể thao đỉnh cao giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, qua đó góp phần tạo nên dấu ấn mạnh mẽ sau 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

TDTT Sơn La nhiều khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyêt số 08/NQ-TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị

TDTT Sơn La nhiều khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyêt số 08/NQ-TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị

31 Tháng Năm 2021

Những năm qua, phong trào TDTT quần chúng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi, nội dung và hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân ở mọi lứa tuổi, giới tính, thành phần tham gia. Thông qua các hoạt động TDTT giúp nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua đó đã góp phần gìn  giữ và phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống với nhiều môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được tổ chức.

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng: đầu tư xây dựng thiết chế VH-TT ở cơ sở

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng: đầu tư xây dựng thiết chế VH-TT ở cơ sở

26 Tháng Năm 2021

Những năm qua, mặc dù còn có hạn chế, khó khăn về thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất, song được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã phường, phong trào văn hóa, thể thao ở thành phố Bảo Lộc đã phát triển mạnh mẽ. Hoạt động văn hóa, thể thao từng bước được phát triển về chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của người dân.

TDTT ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

22 Tháng Năm 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác TDTT của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào TDTT quần chúng được phát triển rộng khắp, trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của đông đảo tầng lớp nhân dân. Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân qua đó phục vụ tốt các hoạt động công tác, học tập, lao động sản xuất ở địa phương.

Thành phố Phan Thiết phát triển TDTT gắn với du lịch

Thành phố Phan Thiết phát triển TDTT gắn với du lịch

20 Tháng Năm 2021

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Phan Thiết đã tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 08/NQ –TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 đến toàn thể nhân dân. Nhờ đó, số lượng người tham gia  tập luyện TDTT, số gia đình thể thao và các CLB, điểm nhóm tập luyện TDTT cũng ngày càng gia tăng về số lượng và đa dạng về loại hình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động TDTT ở các cơ quan, đơn vị, trường học,  xã, phường tiếp tục được nâng cấp đầu tư xây dựng, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khoẻ. Với nhiều hoạt động TDTT sôi nổi, đa dạng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như tạo môi trường văn hóa, lành mạnh cho người dân thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW: Công tác TDTT của huyện Tháp Mười – Đồng Tháp có nhiều chuyển biến

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW: Công tác TDTT của huyện Tháp Mười – Đồng Tháp có nhiều chuyển biến

27 Tháng Tư 2021

Những năm gần đây, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Tháp Mười diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi, thành phần tham gia. Thông qua các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

12345679Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top