TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Giai đoạn 2021-2030: Sơn La đặt mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng

Giai đoạn 2021-2030: Sơn La đặt mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng

27 Tháng Mười Hai 2020

Sơn La là một tỉnh miền núi việc phát triển phong trào TDTT còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, công tác TDTT tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển đáng kể. Phong trào TDTT quần chúng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao, góp phần xây dựng con ngườ phát triển toàn diện cả trí tuệ và thể chất.

Thành phố Nha Trang: những tín hiệu tích cực sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

Thành phố Nha Trang: những tín hiệu tích cực sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

14 Tháng Mười Một 2020

Sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT (2010-2020), được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể phong trào TDTT trên địa bàn toàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó phải kể đến là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức sang hành động, từ thành phố đến các cơ quan, đơn vị và xã, phường đến người dân về công tác thể dục, thể thao.

Huyện Lai Vung: tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW

Huyện Lai Vung: tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW

29 Tháng Mười 2020

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”, trong những năm qua, huyện Lai Vung đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm con người, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Huyện Hà Quảng - Cao Bằng: công tác TDTT có nhiều chuyển biến

Huyện Hà Quảng - Cao Bằng: công tác TDTT có nhiều chuyển biến

20 Tháng Mười 2020

Cùng với xu thế phát triển TDTT chung của cả nước, của tỉnh, trong những năm qua phong trào TDTT của huyện có bước phát triển mạnh mẽ đều khắp ở các cơ quan, đơn vị, LLVT, các xã, thị trấn. Đặc biệt trong những năm gần đây phong trào còn phát triển mạnh ở các xóm, tổ dân phố, nhất là phong trào tập luyện môn Bóng chuyền hơi đã thu hút mọi đối tượng, lứa tuổi tham gia tập luyện, thi đấu thường xuyên. Cơ sở vật chất thể thao trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư, cải thiện. Cùng với đó, huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao nhằm kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tập luyện TDTT. Qua đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn huyện.

Gia Lai đặt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 35,44%

Gia Lai đặt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 35,44%

27 Tháng Hai 2020

Tiếp tục mở rộng và đa dạnh hóa các hoạt động TDTT quần chúng, TDTT giải trí đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong tỉnh, tạo điều kiện để mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên; Tích cực phát triển lực lượng vũ trang; Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao;.. Đó là những mục tiêu mà UBND tỉnh Gia Lai đã đề ra trong Quy hoạch "Phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Quảng Nam hướng tới trở thành địa phương mạnh của cả nước về hoạt động thể dục, thể thao

Quảng Nam hướng tới trở thành địa phương mạnh của cả nước về hoạt động thể dục, thể thao

27 Tháng Mười Một 2019

Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, thể thao Quảng Nam đã có nhiều kết quả khả quan, phong trào thể dục thể thao Quảng Nam phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Cùng với đó các VĐV Quảng Nam cũng gặt hái được nhiều tấm huy chương ở các đấu trường trong nước và quốc tế. Điển hình như tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - 2018, đoàn thể thao Quảng Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất từ trước đến nay khi tham gia thi đấu 47 VĐV, tranh tài ở 6/36 môn với 52/743 nội dung trong đó giành tổng cộng 23 huy chương (4 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ), xếp vị trí thứ 32/65 toàn đoàn.

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35-38%

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35-38%

05 Tháng Mười Một 2019

Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Điện Biên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; góp phần thực hiện chiến lược con người, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch Vùng duyên hải Bắc bộ

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch Vùng duyên hải Bắc bộ

04 Tháng Mười Một 2019

Trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trở thành một trong những thành phố phát triển mạnh ở các lĩnh vực quản lý. Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch Vùng duyên hải Bắc bộ, ngành VHTTDL Hải phòng đã đưa ra những kế hoạch và mục tiêu cụ thể theo lộ trình phát triển từ nay đến năm 2025 và định hướng năm 2030.

Một vài kết quả nổi bật của ngành VHTTDL Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Một vài kết quả nổi bật của ngành VHTTDL Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

25 Tháng Chín 2019

Một vài kết quả nổi bật của ngành VHTTDL Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã tích cực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Nhờ đó, các nội dung trong Nghị quyết đã từng bước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Và đến nay sau gần 8 năm thực hiện Nghị quyết, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.
 Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2025

Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2025

16 Tháng Chín 2019

Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2025

Trong những năm qua, phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia phong trào TDTT quần chúng thường xuyên đạt 32%. Gia đình đạt chuẩn rèn luyện thể thao đạt 22%. Tỷ lệ chiến sĩ khỏe trong LLVT đạt 99%. Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất đạt 100%. Toàn tỉnh có 552 CLB TDTT cơ sở và 4 liên đoàn TDTT cấp tỉnh..
 Lâm Đồng xây dựng Quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Lâm Đồng xây dựng Quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

07 Tháng Sáu 2019

Lâm Đồng xây dựng Quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao các cấp đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao đã được xây dựng khang trang như Bảo Tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm TDTT được UBND tỉnh giao Khu thể thao của Công ty Xổ sổ kiến thiết Lâm Đồng để sử dụng từ năm 2014 đến nay.
Bắc Ninh: Thể thao khởi sắc nhờ đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển phù hợp

Bắc Ninh: Thể thao khởi sắc nhờ đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển phù hợp

05 Tháng Sáu 2019

Bắc Ninh: Thể thao khởi sắc nhờ đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển phù hợp

Trong năm qua, các cấp chính quyền tỉnh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác Thể dục Thể thao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội. Nhờ đó, phong trào TDTT của tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý

Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý

05 Tháng Sáu 2019

Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý

Với mục tiêu đến năm 2020, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở từng khu vực trên địa bàn thành phố và đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phát triển đạt các tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hoạt động TDTT Ninh Thuận có nhiều khởi sắc

Hoạt động TDTT Ninh Thuận có nhiều khởi sắc

20 Tháng Năm 2019

Hoạt động TDTT Ninh Thuận có nhiều khởi sắc

Ninh Thuận được biết đến là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. Đặc biệt, nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp phát triển TDTT khá hạn hẹp, song thời gian qua với sự nỗ lực của toàn ngành, phong trào TDTT của tỉnh Ninh Thuận ngày càng phát triển và tạo được những dấu ấn đậm nét.
Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

24 Tháng Tư 2019

Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở cũng như hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, các cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 Cà Mau phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cà Mau phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

12 Tháng Tư 2019

Cà Mau phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trong những năm qua, Thể thao tỉnh Cà Mau đã đạt nhiều kết quả khả quan về cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Để tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển Thể thao tỉnh nhà, đảm cho thể dục, thể thao phát triển một cách khoa học, nhanh chóng, mạnh mẽ, ổn định và vững chắc, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Năm 2018, Tuyên Quang đạt 30% dân số tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên

Năm 2018, Tuyên Quang đạt 30% dân số tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên

04 Tháng Tư 2019

Năm 2018, Tuyên Quang đạt 30% dân số tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện Thể dục Thể thao tại Tuyên Quang có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong năm 2018, với sự tập trung, đầu tư có trọng điểm cho sự nghiệp Thể dục Thể thao nên phong trào rèn luyện Thể dục Thể thao trên địa bàn toàn tỉnh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Tp. Hồ Chí Minh: năm 2019 phấn đấu 32% người dân tập thể dục thường xuyên

Tp. Hồ Chí Minh: năm 2019 phấn đấu 32% người dân tập thể dục thường xuyên

19 Tháng Ba 2019

Tp. Hồ Chí Minh: năm 2019 phấn đấu 32% người dân tập thể dục thường xuyên

Tp. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua được biết đến là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển Thể thao thành tích cao, nơi cung cấp nhiều lực lượng vận động viên cho các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế lớn. Tuy nhiên, phát triển thể thao phong trào vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và đạt được hiệu quả cao.
TDTT Bạc Liêu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại

TDTT Bạc Liêu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại

06 Tháng Ba 2019

TDTT Bạc Liêu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại

Là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bạc Liêu  không chỉ có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, mà còn có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành du lịch và dịch vụ. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh có những bước phát triển đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong những năm gần đây kể từ sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (từ 1996), đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập. Từ một điểm trắng, TDTT Bạc Liêu đã từng bước vươn lên trở thành một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển của khu vực.
1345678910Sau

Tin tức khác

Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên
Mới đây, Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã công bố một kế hoạch chiến lược dài hạn, gồm hai chu kỳ Olympic. Các quan chức và nhân viên của Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã dành hai ngày để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic...

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top