TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị, chất lượng công tác huấn luyện thể lực, hoạt động TDTT trong toàn Quân đội nhân dân Việt Nam đạt kết quả khá toàn diện, hệ thống sân bãi tập luyện, nhà thi đấu, thao trường huấn luyện, dụng cụ TDTT được củng cố, nâng cấp và từng bước hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đạt được mục tiêu chiến lược là giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện thể lực, phát triển phong trào TDTT trong Quân đội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về TDTT đến năm 2020, Quân ủy Trung ương đã xây dựng kế hoạch 742-KH/QU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiệm vụ được xác định rất cụ thể. Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền về triển khai toàn quân thực hiện hiệu quả Nghị quyết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo công tác TDTT trong Quân đội đảm bảo đủ khả năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển của nền TDTT nước nhà.

Cùng với đó, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát chức trách, nhiệm vụ, nội dung; xây dựng các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác huấn luyện thể lực, hoạt động Thể thao ở từng cấp theo điều lệ công tác TDTT Quân đội. Kiện toàn củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp huấn luyện. Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng "Quy hoạch phát triển TDTT Quân đội giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030".

Để Nghị quyết đi vào thực tiễn, Thể thao Quân Đội luôn chú trọng xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực TDTT, triển khai đồng bộ công tác xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực từ Ngân sách Nhà nước, Quốc hội và địa phương, các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực Thể thao. Tập trung xây dựng các công trình Thể thao trọng điểm, đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện như: Bể bơi, bãi huấn luyện thể lực tổng hợp cấp tiểu đoàn, nhà tập luyện và thi đấu Võ thuật... Những công trình này ngoài phục vụ cho công tác huấn luyện thể lực của bộ đội, các đơn vị đã tận dụng khai thác hết công năng sử dụng các công trình Thể thao để tổ chức các hoạt động dịch vụ Thể thao, nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn đóng quân. Qua đó, tạo nguồn thu bổ sung kinh phí bảo đảm cho công tác bảo dưỡng, nâng cấp các công trình trong quá trình sử dụng, từ đó từng bước nâng cao chất lượng phong trào TDTT của từng đơn vị nói riêng và Thể thao Quân đội nói chung.

Bên cạnh đó, Thể thao Quân đội tập trung phát huy vài trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT trong quản lý, điều hành các hoạt động TDTT. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT. Đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội Thể thao. Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo chặt chẽ Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TM của Tổng tham mưu trưởng về việc tổ chức các CLB Võ thuật toàn quân.

Trong 3 năm qua, đã có hơn 39 CLB Võ thuật được hình thành và phát triển ở cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và cấp Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trong cả nước thu hút hàng vạn cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, thi đấu Võ thuật với các môn phái khác nhau. Các đơn vị đã tổ chức, thành lập các CLB Võ thuật để tập luyện và thi đấu, tiêu biểu có Quân khu 7, Quân khu 5, Quân khu 9, Học viện Biên phòng, Trường sĩ quan đặc công...

Đặc biệt, được sự đồng thuận của Bộ VHTTDL, Liên đoàn Võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và công ty truyền thông đa phương tiện Lasta (nhà tài trợ chính) tổ chức giải Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai Les't Viet từ năm 2012 đến nay. Giải đấu đã tạo điều kiện tốt cho các VĐV hàng đầu của Quân đội và các địa phương được thi đấu thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn. Thể thao Quân đội cũng tổ chức thường xuyên giải Bóng chuyền Cúp, giải Bóng chuyền trẻ Quân đội mở rộng, tạo cơ hội cọ xát cho VĐV và thúc đẩy phong trào Bóng chuyền phát triển tại các đơn vị trong toàn quân...

Ở lĩnh vực Thể thao trong khối các trường trực thuộc Quân đội thực hiện nghiêm túc điều lệ công tác TDTT trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo hướng dẫn các nhà trường trong Quân đội tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện thể lực trong giờ chính khóa cho mọi đối tượng, đặc biệt là đội ngũ học viên, duy trì có nề nếp chế độ Thể dục buổi sáng, chiều Thể thao và các hoạt động Thể thao ngoại khóa. Trong đó, chú trọng tổ chức huấn luyện, rèn luyện các môn Thể thao quân sự, các nội dung tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, rèn luyện hành quân mang vác nặng kết hợp vào trong nội dung, chương trình diễn tập vòng tổng hợp cuối khóa đối với học viên. Các trường có 100% học viên tốt nghiệp ra trường đạt yêu cầu về trình độ tổ chức phương pháp huấn luyện TDTT và các tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của học viên trong hệ thống nhà trường Quân đội, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác khi về các đơn vị.

Đối với Thể thao quần chúng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện thể lực ở đơn vị cơ sở diễn ra đúng quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 85% trở lêm đơn vị đạt khá - giỏi. Tỷ lệ, chiến sĩ biết Bơi từ 50m trở lên đạt trên 95%, quân số biết chơi các môn bóng đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu Thể thao ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân được duy trì thường xuyên, có nề nếp, chất lượng tổ chức có nhiều tiến bộ về nội dung và hình thức, phát huy cao hiệu quả tác dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đối với bộ đội, nhân dân.

Hàng năm, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tốt hội thi, hội thao quân sự, quốc phòng các cấp, chất lượng tổ chức có sự tiến bộ đáng kể về chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức. Tổ chức nghiêm túc "Ngày chạy Thể thao" do Hội đồng Thể thao quân sự thế giới phát động với đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Tính đến nay, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết, cơ bản cấp đại đội bộ binh đủ quân được trang bị xà đơn, xà kép, sân Bóng chuyền. 100% các đơn vị từ cấp tiểu đoàn trở lên có khu huấn luyện điều lệnh - thể lực, hoạt động TDTT và đang từng bước được Bộ đầu tư xây dựng bãi huấn luyện Thể lực tổng hợp cấp tiểu đoàn.

Ở lĩnh vực Thể thao thành tích cao, Thể thao Quân đội luôn chú trọng nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng Thể thao. Hiện các trung tâm, đoàn, đội Thể thao thành tích cao Quân đội luôn tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT. Tập trung đầu tư phát triển các môn Thể thao thế mạnh của Quân đội như: Bắn súng, các môn Võ, Vật, Bơi lội, Điền kinh... Đồng thời, nghiên cứu phát triển thêm một số môn Thể thao mới, nhất là các môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, chú trọng đào tạo đội ngũ VĐV có đẳng cấp châu lục, thế giới, củng cố, phát triển hệ thống Thể thao thành tích cao Quân đội thành một trong những Trung tâm Thể thao mạnh của quốc gia. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các Liên đoàn Thể thao Việt Nam và Tổng cục TDTT xây dựng các kế hoạch đầu tư trọng điểm cho một số VĐV mũi nhọn của Quân đội đã đóng góp quan trọng vào bảng vàng thành tích của Thể thao Việt Nam tại các đấu trường Asiad, SEA Games và các giải thế giới, châu Á.

Cùng với đó, Thể thao Quân đội luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, HLV, VĐV có đủ năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tâm huyết và yêu nghề,tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ do Tổng cục TDTT, các Hiệp hội, Liên đoàn hoặc các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức. Trong những năm qua, Thể thao Quân đội ứng dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý, nghiên cứu khoa học, chữa phục hồi chức năng và đảm bảo dinh dưỡng cho các VĐV. Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ TDTT toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào.

Công tác tổ chức thi đấu Thể thao thành tích cao, Thể thao chuyên nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch với nhiệm vụ được giao. Trong quá trình chuẩn bị lực lượng và tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Kết quả thi đấu các giải trong nước và quốc tế (tính từ năm 2013 đến nay), Thể thao Quân đội giành được tổng số 2.751 huy chương các loại, gồm: 838 HCV, 869 HCB và 1.044 HCĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Thể thao Quân đội cũng gặp không ít những khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện các Nghị quyết. Nguyên nhân là do cán bộ làm công tác TDTT chuyên trách trong Quân đội còn thiếu về số lượng do biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ còn hạn chế, chưa được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kịp thời, cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động TDTT tuy đã từng bước được đầu tư, nâng cấp nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ. Cơ chế chính sách bảo đảm cho tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao còn nhiều bất cập...

N. H
 

Print
2812 Đánh giá bài viết này:
3.0

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top