TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

Từ những thành tựu đáng ghi nhận sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao. Bước vào giai đoạn tiếp theo 2016 – 2020, ngành Thể dục Thể Thao tỉnh Phú Thọ đã vạch ra những chiến lược phát triển hết sức cụ thể, trong đó tập trung chú trọng đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao.

Với mục tiêu từng bước đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng Thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; thống nhất quản lý phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó xây dựng, phát triển lực lượng vận động viên và những môn thể thao trọng điểm có thế mạnh của tỉnh để đạt thành tích cao tại các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, các giải vô địch quốc gia, quốc tế, từng bước cải thiện vị trí của thể thao Phú Thọ so với toàn quốc. Tăng cường công tác xã hội hóa và thu hút các nguồn lực đầu tư đối với thể thao thành tích cao của tỉnh.

Chính vì thế, mục tiêu cụ thể mà ngành Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ đặt ra trong giai đoạn tiếp theo (2016 – 2020) là hoàn thành chỉ tiêu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ dự kiến tham gia thi đấu 8 môn thể thao với 80 - 90 vận động viên, phấn đấu giành được 18 huy chương trở lên, trong đó phấn đấu giành 3 - 5 Huy chương Vàng, xếp trong tốp 35 toàn đoàn các tỉnh, thành, ngành tham gia.

Hàng năm tham gia thi đấu 26 - 29 giải thể thao toàn quốc; với 200 - 250 lượt vận động viên tham gia. Phấn đấu giành được từ 70 - 80 huy chương (trong đó có 12 huy chương vàng trở lên); phấn đấu đến năm 2020: Số vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia từ 150 vận động viên trở lên. Mỗi năm đóng góp ngày càng nhiều lượt vận động viên vào các đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia, có các vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao quốc tế.

Song song với các mục tiêu kể trên, tỉnh Phú Thọ chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hóa một số môn thể thao như: Bóng chuyền nữ của Tổng công ty giấy Việt Nam; Bóng chuyền nam Công an tỉnh và một số môn thể thao khác được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra về phát triển Thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ, ở những năm đầu trong chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, ngành Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ chủ yếu tập trung vào xây dựng và phát triển 8 môn thể thao thế mạnh của tỉnh Phú Thọ gồm: Wushu, Bắn cung, Đá cầu, Pencak Silat, Vật Tự do - Cổ điển, Judo, Bơi - Lặn và Điền kinh. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư 5 môn thể thao trọng điểm có khả năng giành huy chương Vàng tại các giải vô địch quốc gia và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 gồm: Wushu, Bắn cung, Đá cầu, Pencak Silat và Vật Tự do - Cổ điển.

Tiếp tục duy trì và phát triển một số môn thể thao: Bóng chuyền nữ Tổng Công ty giấy Việt Nam và Bóng chuyền nam Công an tỉnh Phú Thọ và một số môn thể thao đang có xu hướng phát triển tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.

Hàng năm tuyển chọn và đào tạo khoảng 115 - 137 vận động viên của 8 môn thể thao: Wushu, Bắn cung, Đá cầu, Pencak Silat, Vật Tự do - Cổ điển, Judo, Bơi - Lặn và Điền kinh.

Trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ phân định rõ: giai đoạn 2016 – 2018 chủ yếu tập trung rà soát lực lượng vận động viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, tuyển chọn bổ sung lực lượng vận động viên đảm bảo số lượng, cơ cấu cho các môn theo kế hoạch. Hợp đồng với những chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc trong và ngoài tỉnh huấn luyện, tập luyện các môn đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện TDTT tham gia các giải thể thao toàn quốc và chuẩn bị tham gia thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Năm 2017 thành lập các đội tuyển của 8 môn thể thao tập huấn tại các trung tâm thể thao lớn trong nước và nước ngoài chuẩn bị tham gia thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Từng bước hoàn thiện hệ thống các tuyến đào tạo vận động viên, hàng năm quan tâm, đầu tư hỗ trợ kinh phí cho từ 4 đến 6 Câu lạc bộ TDTT cơ sở. Tích cực thi đấu tập và tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên và đánh giá, dự báo thành tích các đội tuyển tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc.

Giai đoạn 2019 – 2020, rà soát lực lượng vận động viên sau thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, thôi đào tạo các vận động viên không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tuyển chọn bổ sung lực lượng vận động viên các môn thể thao đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

Duy trì ổn định các đội tuyển tập luyện thường xuyên, tích cực tập huấn, thi đấu tập và tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tìm kiếm vận động viên từ các nguồn trong và ngoài tỉnh nhằm kịp thời tuyển chọn bổ sung lực lượng vận động viên vào các đội tuyển đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

Từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo vận động viên và tạo nguồn cho phát triển thể thao thành tích cao, ưu tiên đào tạo đội ngũ vận động viên thể thao tài năng các môn thể thao trọng điểm có tiềm năng với chế độ ưu tiên đặc biệt để hướng đến giành huy chương tại các giải vô địch quốc gia, Đại hội TDTT toàn quốc và các giải thể thao quốc tế.

Sắp xếp, bố trí lực lượng huấn luyện viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn tham gia huấn luyện các đội tuyển đảm bảo khoa học. Bố trí đội ngũ Huấn luyện viên đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện các đội tuyển đảm bảo 39 Huấn luyện viên của các môn thể thao thành tích cao (Hiện nay có tổng số 32 Huấn luyện viên: 22 Huấn luyện viên biên chế, 10 Huấn luyện viên hợp đồng thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh, tiếp tục hợp đồng, thuê chuyên gia ngoài 7 huấn luyện viên).

Với quan điểm muốn phát triển Thể thao thành tích cao tốt thì đầu tiên cần đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ phát triển thể thao thành tích cao. Trong đó, tích cực tập trung huy động mọi nguồn lực cải tạo, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, hệ thống các sân vận động, nhà thi đấu/luyện tập... theo các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, các cấp đối với công tác phát triển sự nghiệp thể thao thành tích cao. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo vận động viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên. Đảm bảo chế độ, chính sách khuyến khích, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT.

 Với sự quan tâm sát sao cùng chiến lược phát triển cụ thể, hy vọng nền thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là thể thao thành tích cao sẽ tạo nên những đột phá và dấu ấn mới trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

N.H

Print
1060 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên
Mới đây, Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã công bố một kế hoạch chiến lược dài hạn, gồm hai chu kỳ Olympic. Các quan chức và nhân viên của Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã dành hai ngày để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic...

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top