TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Phú Thọ: điểm sáng về thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

Có thể nói sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 ngành Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận. Điều nhận thấy rõ là công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến Nghị quyết đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở. Các nội dung của Nghị quyết đã được cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển sự nghiệp TDTT, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong toàn tỉnh có sự quan tâm và chú trọng hơn.

Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết công tác triển khai khẩn trương, kịp thời và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh nên đã góp phần thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch đã đề ra. Đội ngũ cán bộ Văn hóa, Thể thao ở cơ sở ổn định hơn, các huyện, thị, thành điều có cán bộ nghiệp vụ TDTT, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT cho cán bộ cơ sở được tăng cường, việc quy hoạch đất cho hoạt động TDTT theo tinh thần chỉ thị 274 của Thủ tướng Chính phủ được các địa phương quan tâm và thực hiện có hiệu quả, công tác xây dựng các thiết chế VHTT được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

Trên cơ sở quy hoạch đất cho các hoạt động TDTT toàn tỉnh hiện nay có 32 sân vận động, 511 sân Bóng đá, 17 Bể bơi, 1672 sân Bóng chuyền, 76 sân Quần vợt, 37 nhà luyện tập TDTT...Tổng số có 277/277 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) đã xây dựng được các thiết chế văn hóa, Thể thao. Công tác xã hội hóa Thể dục Thể thao trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Ngành TDTT tỉnh Phú Thọ luôn khuyến khích đẩy mạnh XHH tạo điều kiện cho các hoạt động TDTT phát triển mạnh mẽ, rộng khắp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp TDTT hàng năm ước tính đạt 10 tỷ đồng chiếm 50% nguồn kinh phí chi cho các hoạt động TDTT của tỉnh.

Các CLB ngoài công lập được khuyến khích phát triển mạnh năm 2012 có 1468 CLB đến năm 2015 có 1535 CLB hoạt động có hiệu quả, thu hút được nhiều đối tượng, độ tuổi tham gia. Điển hình như các CLB Quần vợt, Thể dục Thể hình, Thể dục dưỡng sinh, Thể dục thẩm mỹ, Võ thuật... Hình thức và trình độ tổ chức các hoạt động TDTT từ cấp CLB, cấp huyện, cấp tỉnh ngày càng được đổi mới, hoàn thiện với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Báo Phú Thọ... Hoạt động tài trợ, quảng cáo đã được tổ chức, doanh nghiệp tham gia một cách tích cực, góp phần làm phong phú các hoạt động TDTT, giảm chi từ ngân sách Nhà nước đối với các giải thi đấu Thể thao... Theo số liệu thống kê, số CLB TDTT năm 2013 có 1500 CLB, năm 2014 có 1507 CLB, năm 2015 ước đạt 1535 CLB (vượt 13% chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015).

Phong trào TDTT quần chúng: do chuyển biến tích cực nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về vai trò, tác dụng của TDTT, phong trào TDTT quần chúng 03 năm qua đã có những bước phát triển khá sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, vùng, miền của tỉnh từ đô thị, nông thôn đến các vùng miền của tỉnh từ đô thị, nông thôn đến các vùng miền núi, từ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đến lực lượng vũ trang, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, số CLB và gia đình tham gia thể thao không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng các năm sau đều cao hơn năm trước.

Tính đến nay, tỷ lệ số người tập luyện TDTT thường xuyên năm 2013 đạt 28,2%; năm 2014 đạt 28,8%, năm 2015 ước đạt 31% (đạt 100% chi tiêu kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015). Số gia đình Thể thao năm 2013 đạt 23,5%, năm 2014 đạt 24,1%; năm 2015 ước tính đạt 25,4% (vượt 27% chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015). 

Năm 2013 tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội TDTT các cấp đã có những bước phát triển hơn cả về số lượng VĐV, đơn vị tham gia và chất lượng so với kỳ Đại hội trước: Đại hội TDTT cấp xã có 277/277 xã, phường, thị trấn tổ chức (đạt 100%) với tổng số 42.773 VĐV tham gia tăng hơn 12.180 VĐV so với Đại hội TDTT lần VI, số môn tổ chức thi đấu tăng hơn 01 môn. Tại Đại hội TDTT cấp huyện có 13/13 huyện, thị, thành phố tổ chức (đạt 100%) với tổng số có 6774 VĐV tham gia. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ VII tổ chức 12 môn với 845 VĐV. Số cán bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe đạt 97,9%.

Công tác giáo dục thể chất cũng như xây dựng cở sở vật chất phục vụ các hoạt động TDTT trong nhà trường được đẩy mạnh. Tất cả các trường phổ thông và chuyên nghiệp tổ chức tốt các hoạt động TDTT nội, ngoại khóa và HKPĐ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Năm 2013 toàn tỉnh có 100% trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nội khóa; số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa đạt 84%.

Năm 2014 số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%, số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa đạt 84,3%, 100% các trường Trung học có giáo viên TDTT. Năm 2015 số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nội khóa đạt 100%, số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa đạt 85,1%. 100% các trường Trung học có giáo viên TDTT (vượt 1,1% chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015). Nhiều trường đã được đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ, nhà tập luyện TDTT đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động TDTT trong nhà trường. Công tác phối hợp tuyển chọn lực lượng VĐV trong các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tập trung tập huấn chuẩn bị tham gia thi đấu tại Hội khỏe phù đổng tỉnh Phú Thọ và toàn quốc lần thứ VIII năm 2016 đạt hiệu quả cao.

Đối với Thể thao thành tích cao, Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ đã có những bước tiến rõ nét, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ tỉnh đã tham gia tổng số 72/81 giải Thể thao khu vực và toàn quốc (đạt 88,8% chỉ tiêu kế hoạch) đạt 225/330 huy chương (đạt 68% chỉ tiêu kế hoạch). Tham gia thi đấu: 10/12 môn Thể thao (đạt 83,3% chỉ tiêu kế hoạch) 31 huy chương các loại. Kết quả toàn đoàn Thể thao tỉnh Phú Thọ xếp thứ 55/65 các tỉnh, thành, ngành tham gia Đại hội.

Năm 2013 duy trì đào tạo thường xuyên 100 VĐV của 07 môn Thể thao. Tham gia thi đấu 18 giải khu vực và toàn quốc, 01 giải Đông Nam Á, đoạt tổng số 69 huy chương các loại, 9 VĐV đạt kiện tướng và 22 VĐV đạt cấp I quốc gia. Năm 2014 duy trì đào tạo thường xuyên  93 VĐV của 7 môn Thể thao. Tham gia thi đấu 24 giải đấu khu vực và toàn quốc đạt tổng số 79 huy chương các loại, 29 VĐv đạt kiện tướng và 9 VĐV cấp quốc gia. Năm 2015 duy trì đào tạo thường xuyên 126 VĐV của 09 bộ môn Thể thao. Tham gia thi đấu 25 giải khu vực và toàn quốc đoạt tổng số 79 huy chương các loại, 08 VĐV đạt kiện tướng và 31 VĐV cấp I quốc gia.

Nhằm tuyển chọn đào tạo lực lượng VĐV tham gia thi đấu tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ IX, Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành, thị tuyển chọn, đào tạo VĐV các môn thể thao thi đấu tại Hội khỏe theo đúng kế hoạch của tỉnh. Trong năm 3 năm tỉnh đã có gần 800 VĐV của 15 môn Thể thao và tham gia thi đấu gần 20 giải đầu trẻ toàn quốc đạt 70 huy chương các loại.

Bên cạnh đó, chất lượng huấn luyện, đào tạo của Trường năng khiếu TDTT; Trung tâm huấn luyện TDTT của tỉnh và các trung tâm Thể thao của các địa phương, ngày càng được nâng cao, đấp ứng yêu cầu huận luyện Thể thao hiện đại. Các CLB, Liên đoàn Thể thao hoạt động tốt theo phương thức tự quản, có sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác quản lý Thể thao thành tích cao dần theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng môn. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cơ bản đáp ứng các yêu cầu đang cai tổ chức các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế. Coi trọng giáo dục đạo đức, ý chí, lòng tự hào dân tộc cho các VĐV.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, HLV, cán bộ quản lý TDTT thường xuyên được cử đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT. Hợp tác với các tỉnh, Trung tâm Thể thao mạnh trên toàn quốc như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh... trong đào tạo huấn luyện VĐV tham gia học tập, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, quản lý, các cơ chế hoạt động TDTT trong điều kiện mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học trong tuyển chọn, đào tạo VĐV và tập luyện TDTT.

Khép lại 3 năm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 16/NQ-Cp của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020. Trong thời gian tới giai đoạn 2016 - 2020 ngành TDTT hướng phấn đấu số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ từ 36 - 38% dân số, 28 - 30% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình Thể thao, 2000 CLB Thể dục Thể thao, 100% số trường phổ thông, trường chuyên nghiệp thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất nội khóa, 90% số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa.

Ngoài ra duy trì ổn định 02 đội bóng chuyền, đội Bóng chuyền nữ Tổng công ty Giấy Việt Nam hạng đội mạnh; đội Bóng chuyền nam Công an tỉnh phấn đấu lên hạng mạnh quốc gia. Tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tham gia thi đấu 20 môn; phấn đấu giành 75 - 97 huy chương các loại. Đào tạo VĐV năng khiếu, tiếp tục đào tạo lực lượng VĐV năng khiếu TDTT tạo nguồn VĐV ổn định và có chất lượng cung cấp cho Thể thao thành tích cao của tỉnh. 

N. H

Print
1859 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên
Mới đây, Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã công bố một kế hoạch chiến lược dài hạn, gồm hai chu kỳ Olympic. Các quan chức và nhân viên của Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã dành hai ngày để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic...

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top