TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Bình Phước: kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Số 16/NQ-CP

Bình Phước: kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Số 16/NQ-CP

16 Tháng Ba 2016

Bình Phước: kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Số 16/NQ-CP

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP, ngày 14-1-2013 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 nhận thức về công tác phát triển Thể dục Thể thao (TDTT) của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở nhiều cơ sở đã có sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động phong trào TDTT, từ đó thúc đẩy phong trào TDTT ở cơ sở phát triển mạnh mẽ.
Bộ Thông tin và truyền thông sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ

Bộ Thông tin và truyền thông sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ

01 Tháng Ba 2016

Bộ Thông tin và truyền thông sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ

Sau 3 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết số 16/NQ -CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020, công tác tuyên truyền, quán triệt về nội dung và tinh thần Nghị quyết, đã được lãnh đạo Bộ Thông tin vàTruyền thông chỉ đạo, quán triệt tới từng cơ quan nhiệt tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả cao.
Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020 đạt 33 % dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020 đạt 33 % dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

06 Tháng Hai 2016

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020 đạt 33 % dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

Trong 3 năm qua (từ 2013-2015), dưới sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và đặc biệt là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân nên việc triển khai và thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP, ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ-TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020” đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển.
Sóc Trăng quyết tâm đưa Nghị quyết số 16/NQ-CP vào cuộc sống

Sóc Trăng quyết tâm đưa Nghị quyết số 16/NQ-CP vào cuộc sống

21 Tháng Giêng 2016

Sóc Trăng quyết tâm đưa Nghị quyết số 16/NQ-CP vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy, trong 03 năm qua (giai đoạn 2012 - 2014), UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp TDTT, đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TDTT tỉnh nhà.
Ninh thuận hướng tới mục tiêu đạt 29,8% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

Ninh thuận hướng tới mục tiêu đạt 29,8% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

18 Tháng Giêng 2016

Ninh thuận hướng tới mục tiêu đạt 29,8% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020, phong trào TDTT của Ninh Thuận đã có nhiều khởi sắc. Không chỉ phát triển mạnh mẽ về số lượng mà chất lượng các hoạt động TDTT cũng được nâng lên đáng kể.
Điện Biên thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP

Điện Biên thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP

07 Tháng Giêng 2016

Điện Biên thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP

Qua 3 năm (2013 - 2015) triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ, phong trào TDTT tỉnh Điện Biên đã và đang có những bước phát triển vững chắc và đúng hướng. Việc triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cũng như ý thức của dân trong việc rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe đã góp phần đưa thể thao Điện Biên vươn xa hơn, khẳng định vị thế trong khu vực cũng như toàn quốc.
Thể thao Vĩnh Phúc phấn đấu đạt 50% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

Thể thao Vĩnh Phúc phấn đấu đạt 50% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

05 Tháng Giêng 2016

Thể thao Vĩnh Phúc phấn đấu đạt 50% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW, Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2020. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 4141/KH-UBND ngày 30/7/2013 nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung mà Nghị quyết đề ra.
TDTT Bến Tre sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Bến Tre sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

28 Tháng Mười Hai 2015

TDTT Bến Tre sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh Bến Tre từng bước phát triển.
Phong trào TDTT của huyện Nam Trà My – Quảng Nam sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Phong trào TDTT của huyện Nam Trà My – Quảng Nam sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

28 Tháng Mười Hai 2015

Phong trào TDTT của huyện Nam Trà My – Quảng Nam sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” trong thời gian qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được duy trì đều đặn, thường xuyên và không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, phong trào TDTT đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong nhân dân, thu hút nhiều người tự nguyện tham gia tập luyện thể dục thể thao, nhất là nhóm đối tượng thanh thiếu niên và học sinh ở các trường học, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ngày càng đi lên và gặt hái được nhiều thành tích.
Phú Yên: Phấn đấu đến năm 2020 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 33% dân số

Phú Yên: Phấn đấu đến năm 2020 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 33% dân số

21 Tháng Mười Hai 2015

Phú Yên: Phấn đấu đến năm 2020 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 33% dân số

Nằm ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, Phú Yên được biết đến là một tỉnh có nền văn hóa truyền thống đầy bản sắc được kế thừa và không ngừng phát triển. Đây cũng là vùng đất có bề dày lịch sử cùng tiềm năng du lịch với nhiều di tích danh thắng quốc gia. Các yếu tố tự nhiên thuận lợi đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành đa lĩnh vực như Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ở lĩnh vực TDTT, trong những năm gần đây, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đã có những bước tiến đáng kể cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Để công tác TDTT phát triển tương xứng với tiềm năng của địa phương, trong năm 2015, Phú Yên đã xây dựng và ban hành Quy hoạch phát triển TDTT của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.
Thể thao Hà Nội những bước tiến trong năm 5 thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Thể thao Hà Nội những bước tiến trong năm 5 thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

15 Tháng Mười Hai 2015

Thể thao Hà Nội những bước tiến trong năm 5 thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Trong những năm qua, thể thao Hà Nội luôn là một trong những địa phương đi đầu trên cả nước trong việc phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (2010-2015), thể thao Hà Nội luôn thể hiện rõ vai trò trụ cột của thể thao nước nhà khi các VĐV Hà Nội liên tiếp mang về những tấm huy chương danh giá, góp một phần lớn trong những thành tích chung của thể thao Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Thể thao thành tích cao phát triển cũng được xây dựng từ nền tảng của một nền thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.
Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

11 Tháng Mười Hai 2015

Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò, tác dụng của TDTT đối với sức khỏe con người cũng như những giá trị của TDTT trong việc củng cố khối đại đoàn kết và góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng được nâng cao.
Thể thao Bà Rịa -Vũng Tàu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Thể thao Bà Rịa -Vũng Tàu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

01 Tháng Mười Hai 2015

Thể thao Bà Rịa -Vũng Tàu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ  thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”;  sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, công tác TDTT của địa phương đã có những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng.
Tiền Giang sau 5 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT: có nhiều khởi sắc

Tiền Giang sau 5 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT: có nhiều khởi sắc

01 Tháng Mười Hai 2015

Tiền Giang sau 5 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT: có nhiều khởi sắc

Cùng với sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của tỉnh, thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2010 - 2015 tiếp tục phát triển và gặt hái được những thành tựu đáng phấn khởi trên cả hai lĩnh vực: Thể dục thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao.
An Giang đặt chỉ tiêu đạt 35% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

An Giang đặt chỉ tiêu đạt 35% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

26 Tháng Mười Một 2015

An Giang đặt chỉ tiêu đạt 35% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020

Đặt chỉ tiêu đạt 35% số người tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2020, trong những năm qua An Giang đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau 5 năm triển khai chiến lược phát triển TDTT (2010-2015), phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong mọi tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng qua các năm. Đến nay, toàn tỉnh có trên 690.200 người tập luyện thể thao thường xuyên (đạt 32% vượt chỉ tiêu đề ra 2%); 163.140 gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao (đạt 30,2% - vượt chỉ tiêu đề ra 0,2%).
Thể thao thành tích cao Thái Nguyên sau 5 năm triển khai Nghị quyết 08

Thể thao thành tích cao Thái Nguyên sau 5 năm triển khai Nghị quyết 08

02 Tháng Mười Một 2015

Thể thao thành tích cao Thái Nguyên sau 5 năm triển khai Nghị quyết 08

Thể thao thành tích cao tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc với những tấm huy chương trên đấu trường quốc tế và trong nước. Trong 5 năm vừa qua (2010-2015), các VĐV tỉnh Thái Nguyên đã giành được 1.053 huy chương (HC) các loại, trong đó có 262 HCV, 314 HCB, 477 HCĐ. Ngoài số HC giành được, 5 năm vừa qua, thể thao TTC của tỉnh còn có 131 VĐV đạt kiện tướng, 131 VĐV đạt cấp I Quốc gia.
TDTT Lào Cai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP

TDTT Lào Cai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP

05 Tháng Mười 2015

TDTT Lào Cai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ –CP, ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/12/2012 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 08/-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT tỉnh Lào Cai đến năm 2020, trong những năm qua, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT của tỉnh Lào Cai đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận.
Bắc Ninh với Quy hoạch cơ sở vật chất và thiết chế TDTT đến năm 2030

Bắc Ninh với Quy hoạch cơ sở vật chất và thiết chế TDTT đến năm 2030

28 Tháng Chín 2015

Bắc Ninh với Quy hoạch cơ sở vật chất và thiết chế TDTT đến năm 2030

Cùng với việc phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, trong những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, ngành TDTT tỉnh Bắc Ninh đã có sự phát triển sâu, rộng, đặc biệt hệ thống cơ sở vật chất và thiết chế TDTT được quan tâm đầu tư, nhiều công trình TDTT phục vụ cho người dân tập luyện cũng như phục vụ tổ chức thi đấu các giải thể thao thành tích cao đã được xây dựng, phần nào đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người dân.
Hà Nam phấn đấu đạt 15-20 huy chương các loại tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018

Hà Nam phấn đấu đạt 15-20 huy chương các loại tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018

21 Tháng Chín 2015

Hà Nam phấn đấu đạt 15-20 huy chương các loại tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển TDTT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1272/QĐ-UBND Hà Nam về Phê duyệt Quy hoạch Phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, công tác TDTT của tỉnh Hà Nam từng bước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu đáng biểu dương.
Bắt đầu45678101213

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top