TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Một vài kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ở Hà Giang

Một vài kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ở Hà Giang

06 Tháng Mười 2016

Một vài kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ở Hà Giang

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020”; các văn bản hác của Trung ương, tỉnh về tổ chức cuộc vận động “toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020, Hà Giang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để cuộc vận động đi vào chiều sâu và đạt được kết quả đáng ghi nhận.
TDTT Lạng Sơn: nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Lạng Sơn: nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

01 Tháng Mười 2016

TDTT Lạng Sơn: nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Sau 5 năm (từ 1/12/2011 đến nay), việc thực hiện Nghị quyết số 08/ NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ đã được triển khai rộng khắp trên các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy vậy, để nghị quyết số 08/NQ-TW thực sự đạt hiệu quả, cần phải có những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây cũng chính là một trong những vấn đề quan trọng được ngành TDTT tỉnh Lạng Sơn đề cập đến trong các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ trong đó đặc biệt là Nghị quyết số 08/NQ-TW nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới hội nhập.
Ghi nhận những chuyển biến trong phong trào Thể dục Thể thao ở Lai Châu

Ghi nhận những chuyển biến trong phong trào Thể dục Thể thao ở Lai Châu

08 Tháng Chín 2016

Ghi nhận những chuyển biến trong phong trào Thể dục Thể thao ở Lai Châu

Những năm qua, cùng với sự phát triển đi lên của ngành Thể dục Thể thao cả nước, phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) của tỉnh Lai Châu không ngừng lớn mạnh, phát triển đa dạng cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và vị thế của Thể thao tỉnh nhà. Đặc biệt trong 11 năm qua, từ khi chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới, ngành TDTT từng bước mở rộng nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, lấy thể thao dân tộc làm nền tảng, thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao, phấn đấu có huy chương tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc, mở rộng xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao… Nhờ vậy, ngành TDTT tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Ngành TDTT Phú Yên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2020

Ngành TDTT Phú Yên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2020

26 Tháng Bảy 2016

Ngành TDTT Phú Yên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2020

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 tại tỉnh Phú Yên có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác phát triển Thể dục Thể thao (TDTT) trong thời gian qua đã đạt được những bước tiến bộ đáng kể. Theo đó, nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của tập luyện TDTT trong các cấp, các ngành, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, nông dân... đã được nâng cao đáng kể, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT sâu rộng trong toàn xã hội.
Bến Tre, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược, định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016 - 2020

Bến Tre, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược, định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016 - 2020

14 Tháng Bảy 2016

Bến Tre, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược, định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016 - 2020

Trong những năm qua, với mục tiêu tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Bến Tre có thể nói là một trong những địa phương đã và đang làm tốt nhiệm vụ này. Từ khi đưa Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhận thức của các cấp, ngành đã nâng lên rõ rệt, phong trào TDTT của tỉnh không ngừng được phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng.
TDTT Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt 34% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

TDTT Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt 34% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

24 Tháng Sáu 2016

TDTT Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt 34% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

Sau 3 năm triên khai và thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ, ngành TDTT tỉnh Nghệ An đã hướng đến việc thực hiện Nghị quyết này bằng những hành động thiết thực, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, việc làm này đã thực sự tạo được sức lan tỏa, sâu rộng trong toàn xã hội, huy động được nguồn lực của xã hội cho hoạt động TDTT, các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành, đoàn thể đã có sự quan tâm đúng mức cho sự phát triển TDTT.
Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

14 Tháng Sáu 2016

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị, chất lượng công tác huấn luyện thể lực, hoạt động TDTT trong toàn Quân đội nhân dân Việt Nam đạt kết quả khá toàn diện, hệ thống sân bãi tập luyện, nhà thi đấu, thao trường huấn luyện, dụng cụ TDTT được củng cố, nâng cấp và từng bước hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đạt được mục tiêu chiến lược là giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện thể lực, phát triển phong trào TDTT trong Quân đội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
TDTT Bình Định thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08/NQ-TW

TDTT Bình Định thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08/NQ-TW

10 Tháng Sáu 2016

TDTT Bình Định thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08/NQ-TW

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TDTT, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là sự nỗ lực của ngành TDTT Bình Định đã có những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn qua đó đưa số người tập luyện TDTT của tỉnh không ngừng tăng lên. Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Bình Định đến nay, số người tập TDTT thường xuyên của tỉnh đạt đạt 31,97% dân số (tăng gần 3% so với năm 2012); Gia đình thể thao đạt 20,50% số hộ (tăng 1,5%); 625 CLB thể dục thể thao cơ sở (tăng 55 CLB); 202 cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT.
 Thể dục, thể thao Đăk Nông sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Thể dục, thể thao Đăk Nông sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

08 Tháng Sáu 2016

Thể dục, thể thao Đăk Nông sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 14-CTR/TU ngày 26/4/2012 của Tỉnh ủy Đăk Nông về thực hiện Nghị quyết số 08/-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao (TDTT) đến năm 2020, công tác TDTT của tỉnh Đăk Nông có nhiều tiến bộ và khởi sắc rõ nét. Phong trào TDTT phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia.
TDTT Quảng Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt 32% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

TDTT Quảng Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt 32% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

06 Tháng Sáu 2016

TDTT Quảng Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt 32% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngày càng vững mạnh, công tác Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Nam trong những năm trở lại đây có sự phát triển rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân về lợi ích của việc tập luyện TDTT nhằm rèn luyện thân thể ngày càng thể hiện rõ hơn qua việc tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT. Việc thường xuyên tham gia các hoạt động TDTT đã trở thành nhu cầu tinh thần mang lại sức khỏe và niềm vui cho mọi người, mọi nhà.
TDTT Sơn La phát huy kết quả đạt được làm nền tảng hoàn thành mục tiêu trong tương lai

TDTT Sơn La phát huy kết quả đạt được làm nền tảng hoàn thành mục tiêu trong tương lai

03 Tháng Sáu 2016

TDTT Sơn La phát huy kết quả đạt được làm nền tảng hoàn thành mục tiêu trong tương lai

Hoà chung với dòng chảy của Thể thao nước nhà phát triển ngày một vững mạnh, phong trào TDTT của tỉnh Sơn La trong những năm qua cũng đã và đang phát huy được lợi ích tác dụng to lớn trong việc nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, Sơn La triển khai khá hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Ngành TDTT đối với sự nghiệp phát triển TDTT, trong đó kể đến là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ.
 Bình Thuận triển khai chương trình đào tạo VĐV giai đoạn 2016-2020

Bình Thuận triển khai chương trình đào tạo VĐV giai đoạn 2016-2020

03 Tháng Sáu 2016

Bình Thuận triển khai chương trình đào tạo VĐV giai đoạn 2016-2020

Sau 5 năm tiến hành giai đoạn 1 (2011-2015) Chương trình đào tạo VĐV thể thao cơ sở tỉnh Bình Thuận, thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Từ một địa phương không có thành tích đáng kể so với các tỉnh khu vực và trong cả nước, thể thao thành tích cao Bình Thuận đã gặt hái được nhiều thành tích, đặc biệt là những huy chương vàng, bạc cấp thế giới, Châu Á, Đông Nam Á và SEA Games.
TDTT Kon Tum ngày càng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu

TDTT Kon Tum ngày càng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu

02 Tháng Sáu 2016

TDTT Kon Tum ngày càng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu

Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ra đời đã tạo nên một bước ngoặt lớn - một cái nhìn sâu sắc, tổng quát cho sự phát triển TDTT Việt Nam nói chung và của tỉnh Kon Tum nói riêng.
Cà Mau: ghi nhận công tác phát triển TDTT sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP

Cà Mau: ghi nhận công tác phát triển TDTT sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP

23 Tháng Năm 2016

Cà Mau: ghi nhận công tác phát triển TDTT sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP

Với đặc thù địa lý của tỉnh hệ thống sông ngòi chằng chịt, đất đầm lầy, trũng thấp và xa trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, dù vậy được sự quan tâm của các cấp Đảng ủy,chính quyền phong trào TDTT tỉnh Cà Mau những năm trở lại đây phát triển mạnh và ngày càng ổn định đi đúng định hướng của toàn ngành TDTT. Từ phong trào Thể thao quần chúng đến Thể thao thành tích cao đã có những bước phát triển vững chắc, nhiều công trình TDTT được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới, chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên được cải thiện và nâng lên đáng kể.
Tuyên Quang tự hào về những chỉ số Thể thao đạt được sau hơn 3 năm thực hiện số 16/NQ-CP của Chính Phủ

Tuyên Quang tự hào về những chỉ số Thể thao đạt được sau hơn 3 năm thực hiện số 16/NQ-CP của Chính Phủ

11 Tháng Năm 2016

Tuyên Quang tự hào về những chỉ số Thể thao đạt được sau hơn 3 năm thực hiện số 16/NQ-CP của Chính Phủ

Là tỉnh thuộc miền núi phía Bắc nước ta, có tới 70% diện tích là đồi núi với địa hình tương đối phức tạp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao và sông suối, song có thể nói phong trào Thể dục Thể thao nơi đây rất sôi nổi và được đông đảo người dân hưởng ứng tập luyện. Điều đó được thể hiện rõ nét qua những thành quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính Phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.
Bình Dương từ những kết quả đạt được tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020

Bình Dương từ những kết quả đạt được tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020

04 Tháng Năm 2016

Bình Dương từ những kết quả đạt được tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020

Sau gần 20 năm tái lập tỉnh (năm 1997, tỉnh Sông Bé tách ra thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước), Thể thao Bình Dương đã có những bước phát triển vượt bậc. Mặc dù là tỉnh được tái lập sau nhưng Bình Dương lại có nhiều tiềm năng cũng như các điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào Thể dục Thể thao (TDTT), nhất là phong trào TDTT quần chúng, thành tích cao phát triển mạnh trong những năm gần đây. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 đã đưa Thể thao Bình Dương vươn lên tầm cao mới.
Kiên Giang phát triển sâu rộng công tác TDTT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW  của Bộ Chính trị

Kiên Giang phát triển sâu rộng công tác TDTT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

04 Tháng Năm 2016

Kiên Giang phát triển sâu rộng công tác TDTT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nhận được sự đồng thuận và quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, ban ngành, các tầng lớp nhân dân, phong trào Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-Cp của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đã ngày càng phát triển sâu rộng, đa dạng và hiệu quả.
Phú Thọ: điểm sáng về thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

Phú Thọ: điểm sáng về thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

11 Tháng Tư 2016

Phú Thọ: điểm sáng về thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

Có thể nói sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 ngành Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận. Điều nhận thấy rõ là công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến Nghị quyết đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở. Các nội dung của Nghị quyết đã được cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển sự nghiệp TDTT, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong toàn tỉnh có sự quan tâm và chú trọng hơn.
Thanh Hóa phấn đấu năm 2020 đạt 43% dân số người tập luyện TDTT thường xuyên

Thanh Hóa phấn đấu năm 2020 đạt 43% dân số người tập luyện TDTT thường xuyên

30 Tháng Ba 2016

Thanh Hóa phấn đấu năm 2020 đạt 43% dân số người tập luyện TDTT thường xuyên

Sau 4 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, sự nghiệp TDTT Thanh Hóa đã thu được nhiều thành tích đáng kể. Trong đó phải kể đến công tác quản lý nhà nước được các cấp, các ngành quan tâm, tăng cường theo hướng xã hội hóa, chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục thể chất trong trường học được nâng lên, phong trào TDTT cơ sở phát triển sâu rộng trong các vùng miền, tỉ lệ người tham gia tập luyện thường xuyên tăng hàng năm.
Bắt đầu45679111213

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top