TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

TDTT Hòa Bình sau 10 năm thực thi Luật TD,TT

TDTT Hòa Bình sau 10 năm thực thi Luật TD,TT

03 Tháng Sáu 2017

TDTT Hòa Bình sau 10 năm thực thi Luật TD,TT

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Kinh, Mường, Dao, Thái, Tày, điều kiện tự nhiên, xã hội còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền, công tác TDTT của tỉnh từng bước có những chuyển biến đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, Luật TD,TT chính thức được ban hành và có hiệu lực đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển phong trào TDTT của địa phương cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
 Điện Biên sau 10 năm thi hành Luật TD,TT

Điện Biên sau 10 năm thi hành Luật TD,TT

03 Tháng Sáu 2017

Điện Biên sau 10 năm thi hành Luật TD,TT

Qua 10 năm thi hành Luật Thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hoạt động thể dục, thể thao quần chúng phát triển; các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc tự tổ chức tập luyện, thi đấu thể dục thể thao và tham gia phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Số người tham gia ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp cho hoạt động thể dục thể thao quần chúng theo chủ trương xã hội hóa ngày càng nhiều.
Tác động của Luật TD,TT đối với sự phát triển của hoạt động TDTT ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tác động của Luật TD,TT đối với sự phát triển của hoạt động TDTT ở Bà Rịa - Vũng Tàu

26 Tháng Năm 2017

Tác động của Luật TD,TT đối với sự phát triển của hoạt động TDTT ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khi chưa có luật TD,TT các cơ quan quản lý nhà nước chỉ dựa vào các văn bản của Bộ môn và những quy định của địa phương nên còn bối rối, lúng túng trong quản lý, và tình trạng quản lý lỏng lẻo, không có sự thống nhất giữa các địa phương. Do vậy đã làm hạn chế sự phát triển của các hoạt động TDTT, nhất là hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT. Bởi vậy, Luật TD,TT được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 đã làm thay đổi diện mạo hoạt động TDTT trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.
TDTT Quảng Ninh: nhiều chuyển biến sau 10 năm triển khai thực hiện Luật TD,TT

TDTT Quảng Ninh: nhiều chuyển biến sau 10 năm triển khai thực hiện Luật TD,TT

24 Tháng Năm 2017

TDTT Quảng Ninh: nhiều chuyển biến sau 10 năm triển khai thực hiện Luật TD,TT

Sau 10 năm triển khai thực thi Luật TD,TT, phong trào thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ninh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về cả thể thao phong trào lẫn thể thao thành tích cao, trong đó đặc biệt, Quảng Ninh đã huy động được mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay đầu tư giúp cho sự nghiệp thể dục thể thao của địa phương ngày càng phát triển xứng tầm, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập.
Quảng Bình: sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT

Quảng Bình: sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT

23 Tháng Năm 2017

Quảng Bình: sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT

Là một tỉnh điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư cho sự nghiệp thể dục thể thao nói chung và công tác đào tạo vận động viên vẫn của tỉnh Quảng Bình còn nhiều hạn hẹp. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai Luật TD, TT, sự nghiệp TDTT tỉnh Quảng Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động TDTT ngày càng được tăng cường, củng cố và hoàn thiện. Thể thao quần chúng phát triển sâu, rộng cùng với đó là những kết quả khả quan của các VĐV tỉnh Quảng Bình trên đấu trường thể thao thành tích cao.
10 năm thực thi Luật Thể dục, Thể thao: hoạt động TDTT của tỉnh Phú Yên có nhiều khởi sắc

10 năm thực thi Luật Thể dục, Thể thao: hoạt động TDTT của tỉnh Phú Yên có nhiều khởi sắc

18 Tháng Năm 2017

10 năm thực thi Luật Thể dục, Thể thao: hoạt động TDTT của tỉnh Phú Yên có nhiều khởi sắc

TDTT Phú Yên Sau 10 năm (2007-2017) triển khai và thực hiện, Luật Thể dục, Thể thao đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong việc điều chỉnh các hoạt động TDTT, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp TDTT của tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh đó, Luật Thể dục, Thể thao có hiệu lực đã trở thành hành lang pháp lý hữu hiệu góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao của địa phương. Nhiều hộ kinh doanh ra đời, nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp tư nhân và nhà nước có hoạt động kinh doanh về thể dục thể thao được nhà nước cấp phép đủ điều kiện hoạt động...
Nhìn lại kết quả sau 10 năm triển khai và thực hiện Luật TD,TT ở Hậu Giang

Nhìn lại kết quả sau 10 năm triển khai và thực hiện Luật TD,TT ở Hậu Giang

15 Tháng Năm 2017

Nhìn lại kết quả sau 10 năm triển khai và thực hiện Luật TD,TT ở Hậu Giang

Sau 10 năm triển khai thực hiện (từ ngày 01/7/2007), Luật Thể dục, thể thao (TDTT) tại tỉnh Hậu Giang đã từng bước đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong việc điều chỉnh các quan hệ trong hoạt động TDTT, góp phần thúc đẩy sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển theo đúng quan điểm định hướng phát triển TDTT của Đảng. Trong suốt 10 năm triển khai và thực hiện Luật, Tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở các cấp phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, nhằm ngày càng đáp ứng hơn cho yêu cầu phát triển của TDTT. Phát triển sự nghiệp TDTT luôn được lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và xem đây là nhân tố quan trọng thúc đẩy phong trào TDTT tỉnh nhà phát triển trong thời gian vừa qua.
Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính sách pháp luật về thể dục thể thao

Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính sách pháp luật về thể dục thể thao

13 Tháng Năm 2017

Bắc Kạn tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính sách pháp luật về thể dục thể thao

Luật TDTT ra đời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của TDTT nước nhà, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nhận thức rõ điều đó, trong 10 năm qua, kể từ khi Luật được ban hành, có hiệu lực đến nay, tỉnh Bắc kạn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền TDTT Việt Nam, nhằm tạo ra nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Luật Thể dục, Thể thao

Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Luật Thể dục, Thể thao

04 Tháng Năm 2017

Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Luật Thể dục, Thể thao

Sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT đã có tác động tích cực đến sự quản lý và phát triển sự nghiệp TDTT. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm và văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TDTT, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia đóng góp phát triển TDTT. Hoạt động TDTT quần chúng được mở rộng đến cơ sở và chất lượng ngày càng được nâng cao. Thể thao thành tích cao giữ vững thế mạnh ở các môn sở trường và nâng chất một số môn thể thao có tiềm năng, đóng góp nhiều thành tích cho quốc gia, một số môn đạt được thành tích Đông Nam Á và Châu Á.
Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

28 Tháng Tư 2017

Phú Thọ tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2016 – 2020

Từ những thành tựu đáng ghi nhận sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao. Bước vào giai đoạn tiếp theo 2016 – 2020, ngành Thể dục Thể Thao tỉnh Phú Thọ đã vạch ra những chiến lược phát triển hết sức cụ thể, trong đó tập trung chú trọng đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao.
Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

14 Tháng Tư 2017

Quảng Bình: Khởi sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Với mục tiêu phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, nhân dân để phát triển TDTT tỉnh Quảng Bình mang tính dân tộc, khoa học góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần hội nhập quốc tế. Trong những năm qua hoạt động Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình đã để lại những dấu ấn đáng nhớ trên nhiều phương diện. Từ công tác quản lý nhà nước, tới Thể thao thành tích cao, Thể thao quần chúng đã và đang có những hướng đi đúng đắn và đạt hiệu quả đáng ghi nhận.
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế

03 Tháng Tư 2017

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: hiệu quả từ áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế

Để có được những kết quả đáng ghi nhận từ công tác Thể dục Thể thao (TDTT) sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 thì việc áp dụng khoa học công nghệ và hiệu lực quản lý các tổ chức xã hội, hợp tác quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

09 Tháng Ba 2017

Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

Khép lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 với những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào Thể thao quần chúng đến Thể thao thành tích cao. Bước sang giai đoạn 2017 - 2020, ngành TDTT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT theo phương hướng, mục tiêu đã được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động TDTT cho mọi người, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự các Đại hội thể thao quốc tế (ASIAD, Olympic, SEA Games), chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, SEA Games 31 năm 2021 và các sự kiện Thể thao quốc tế quan trọng khác.
Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

03 Tháng Ba 2017

Bộ VHTTDL sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020 Công tác Thể dục Thể thao của cả nước đã tạo được những dấu ấn và kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là nhận thức về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao (TDTT), đặc biệt là nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp Thể dục Thể thao được nâng lên.
Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

02 Tháng Ba 2017

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; góp phần thực hiện chiến lược con người, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.
Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

17 Tháng Hai 2017

Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 11/4/2012 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao của tỉnh.
TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

16 Tháng Hai 2017

TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” tính đến nay Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của tập luyện TDTT trong các cấp, các ngành, trong học sinh, sinh viên, trong cán bộ, công chức, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên đến người cao tuổi. Từ đó, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT sâu rộng trong toàn xã hội.
 An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

12 Tháng Giêng 2017

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế công trình văn hóa, thể thao và cơ sở hạ tầng du lịch từ nay đến năm 2020.
Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

06 Tháng Giêng 2017

Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác Thể dục Thể thao của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao ngày càng được nâng cao. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Thể dục Thể thao trong trường học và trong quần chúng nhân dân được giữ vững, không ngừng phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân thi đưa sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố
123578910Sau

Tin tức khác

Bóng ném Việt Nam vượt khó hướng tới SEA Games 31 Bóng ném Việt Nam vượt khó hướng tới SEA Games 31
Mặc dù được du nhập vào Việt Nam từ những năm 80, nhưng Bóng ném là môn Thể thao vẫn chưa được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến. Tuy vậy, chính môn Thể thao này lại được các chuyên gia đánh giá là môn Thể thao phù hợp với tố chất con người...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top