TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

An Giang đặt mục tiêu số người tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2020 đạt 36%

An Giang đặt mục tiêu số người tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2020 đạt 36%

04 Tháng Mười 2019

 Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh An Giang không ngừng được quan tâm, chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo tiền đề cho việc bồi dưỡng những nhân tố cho thể thao thành tích cao; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền thể thao cách mạng.

Một vài kết quả nổi bật của ngành VHTTDL Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Một vài kết quả nổi bật của ngành VHTTDL Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

25 Tháng Chín 2019

Một vài kết quả nổi bật của ngành VHTTDL Bến Tre trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã tích cực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ. Nhờ đó, các nội dung trong Nghị quyết đã từng bước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Và đến nay sau gần 8 năm thực hiện Nghị quyết, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.
 Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2025

Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2025

16 Tháng Chín 2019

Quảng Ngãi hướng đến mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2025

Trong những năm qua, phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia phong trào TDTT quần chúng thường xuyên đạt 32%. Gia đình đạt chuẩn rèn luyện thể thao đạt 22%. Tỷ lệ chiến sĩ khỏe trong LLVT đạt 99%. Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất đạt 100%. Toàn tỉnh có 552 CLB TDTT cơ sở và 4 liên đoàn TDTT cấp tỉnh..
 Lâm Đồng xây dựng Quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Lâm Đồng xây dựng Quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

07 Tháng Sáu 2019

Lâm Đồng xây dựng Quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao các cấp đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao đã được xây dựng khang trang như Bảo Tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm TDTT được UBND tỉnh giao Khu thể thao của Công ty Xổ sổ kiến thiết Lâm Đồng để sử dụng từ năm 2014 đến nay.
Bắc Ninh: Thể thao khởi sắc nhờ đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển phù hợp

Bắc Ninh: Thể thao khởi sắc nhờ đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển phù hợp

05 Tháng Sáu 2019

Bắc Ninh: Thể thao khởi sắc nhờ đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển phù hợp

Trong năm qua, các cấp chính quyền tỉnh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác Thể dục Thể thao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội. Nhờ đó, phong trào TDTT của tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý

Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý

05 Tháng Sáu 2019

Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ 100% các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý

Với mục tiêu đến năm 2020, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở từng khu vực trên địa bàn thành phố và đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phát triển đạt các tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hoạt động TDTT Ninh Thuận có nhiều khởi sắc

Hoạt động TDTT Ninh Thuận có nhiều khởi sắc

20 Tháng Năm 2019

Hoạt động TDTT Ninh Thuận có nhiều khởi sắc

Ninh Thuận được biết đến là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. Đặc biệt, nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp phát triển TDTT khá hạn hẹp, song thời gian qua với sự nỗ lực của toàn ngành, phong trào TDTT của tỉnh Ninh Thuận ngày càng phát triển và tạo được những dấu ấn đậm nét.
Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

24 Tháng Tư 2019

Thái Bình phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Với mục tiêu xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở cũng như hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, các cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 Cà Mau phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cà Mau phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

12 Tháng Tư 2019

Cà Mau phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trong những năm qua, Thể thao tỉnh Cà Mau đã đạt nhiều kết quả khả quan về cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Để tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển Thể thao tỉnh nhà, đảm cho thể dục, thể thao phát triển một cách khoa học, nhanh chóng, mạnh mẽ, ổn định và vững chắc, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Năm 2018, Tuyên Quang đạt 30% dân số tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên

Năm 2018, Tuyên Quang đạt 30% dân số tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên

04 Tháng Tư 2019

Năm 2018, Tuyên Quang đạt 30% dân số tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện Thể dục Thể thao tại Tuyên Quang có nhiều chuyển biến rõ nét. Trong năm 2018, với sự tập trung, đầu tư có trọng điểm cho sự nghiệp Thể dục Thể thao nên phong trào rèn luyện Thể dục Thể thao trên địa bàn toàn tỉnh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Tp. Hồ Chí Minh: năm 2019 phấn đấu 32% người dân tập thể dục thường xuyên

Tp. Hồ Chí Minh: năm 2019 phấn đấu 32% người dân tập thể dục thường xuyên

19 Tháng Ba 2019

Tp. Hồ Chí Minh: năm 2019 phấn đấu 32% người dân tập thể dục thường xuyên

Tp. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua được biết đến là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển Thể thao thành tích cao, nơi cung cấp nhiều lực lượng vận động viên cho các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế lớn. Tuy nhiên, phát triển thể thao phong trào vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và đạt được hiệu quả cao.
TDTT Bạc Liêu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại

TDTT Bạc Liêu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại

06 Tháng Ba 2019

TDTT Bạc Liêu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại

Là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bạc Liêu  không chỉ có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, mà còn có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành du lịch và dịch vụ. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh có những bước phát triển đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong những năm gần đây kể từ sau hơn 20 năm tái lập tỉnh (từ 1996), đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập. Từ một điểm trắng, TDTT Bạc Liêu đã từng bước vươn lên trở thành một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển của khu vực.
Đồng Tháp: nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Thể dục thể thao

Đồng Tháp: nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Thể dục thể thao

05 Tháng Ba 2019

Đồng Tháp: nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Thể dục thể thao

Đồng Tháp, được biết đến là một tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, những năm trở lại đây phong trào thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh ngày càng phát triển theo hướng ổn định và đi vào chiều sâu. Tính hết năm 2018, các chỉ tiêu sự nghiệp TDTT của huyện, thị xã, thành phố thực hiện đều đạt và vượt... chính điều đó đã tạo thêm động lực mới cho những người làm công tác TDTT tại tỉnh Đồng Tháp.
Lý Sơn: thúc đấy phát triển Thể dục Thể thao một cách toàn diện

Lý Sơn: thúc đấy phát triển Thể dục Thể thao một cách toàn diện

14 Tháng Hai 2019

Lý Sơn: thúc đấy phát triển Thể dục Thể thao một cách toàn diện

Những năm gần đây, phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) tại huyện Lý Sơn phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra về phát triển TDTT trong giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: Phong trào TDTT ở thành phố Cần Thơ phát triển vững chắc

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: Phong trào TDTT ở thành phố Cần Thơ phát triển vững chắc

31 Tháng Giêng 2019

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: Phong trào TDTT ở thành phố Cần Thơ phát triển vững chắc

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ đến năm 2020”,  và các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được triển khai trong toàn Đảng bộ. Đến nay, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố về tầm quan trọng của công tác thể dục, thể thao đối với sức khỏe cũng như sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay đã được nâng cao. Công tác thể dục, thể thao được xem là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, nâng cao sức khoẻ, giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống lành mạnh... góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là một trong những yếu tố tiên quyết góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai: Hướng đến phát triển Thể thao bền vững

Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai: Hướng đến phát triển Thể thao bền vững

17 Tháng Giêng 2019

Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai: Hướng đến phát triển Thể thao bền vững

Bước vào giai đoạn 2 (năm 2016 – 2020) trong chiến lược phát triển Thể dục Thể thao của tỉnh Lào Cai nhằm “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm 2020”, ghi nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có sự chuyển biến tích cực từ phong trào tập luyện thể thao cho mọi người tới thể thao thành tích cao…
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: phong trào TDTT ở Châu Thành - Sóc Trăng ngày càng phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: phong trào TDTT ở Châu Thành - Sóc Trăng ngày càng phát triển

08 Tháng Giêng 2019

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW: phong trào TDTT ở Châu Thành - Sóc Trăng ngày càng phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Châu Thành đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ một điểm trắng về TDTT, đến nay Châu Thành luôn đứng trong top đầu trong phong trào TDTT của tỉnh.
Thể thao Lâm Đồng: sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thể thao Lâm Đồng: sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

07 Tháng Giêng 2019

Thể thao Lâm Đồng: sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển sâu rộng từ thành thị đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.
Giai đoạn 2018 – 2020, Thể thao Khánh Hòa tập trung phát triển cả về chất và lượng

Giai đoạn 2018 – 2020, Thể thao Khánh Hòa tập trung phát triển cả về chất và lượng

13 Tháng Mười 2018

Giai đoạn 2018 – 2020, Thể thao Khánh Hòa tập trung phát triển cả về chất và lượng

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Khánh Hòa phát triển sâu rộng, chất lượng các hoạt động TDTT ở các đơn vị, địa phương ngày một nâng cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện nâng cao sức khỏe và thi đấu thể thao.
123578910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top