TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 1 - Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất cho người dân

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 1 - Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất cho người dân

09 Tháng Sáu 2021

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cũng như TDTT. Các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Chiến lược, có các nghị quyết, chính sách đặc thù đối với lĩnh vực TDTT. Đời sống vật chất của nhân dân từng bước được cải thiện, mức thu nhập của người dân tăng lên đã có tác động tích cực đến lối sống cũng như nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thông qua hoạt động TDTT.

Bắc Kạn bước chuyển mình mạnh mẽ về TDTT sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Bắc Kạn bước chuyển mình mạnh mẽ về TDTT sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

09 Tháng Sáu 2021

Là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ, trong những năm gần đây Bắc Kạn đã có sự đổi thay, chuyển mình vươn lên, đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trên các mặt kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực TDTT. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về TDTT được quan tâm, triển khai thực hiện khá hiệu quả. Hàng năm, hoạt động TDTT từ cấp huyện, xã, thành phố trong toàn tỉnh luôn được chú trọng phát triển. Thành tích thể thao đỉnh cao giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, qua đó góp phần tạo nên dấu ấn mạnh mẽ sau 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

TDTT Sơn La nhiều khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyêt số 08/NQ-TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị

TDTT Sơn La nhiều khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyêt số 08/NQ-TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị

31 Tháng Năm 2021

Những năm qua, phong trào TDTT quần chúng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi, nội dung và hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân ở mọi lứa tuổi, giới tính, thành phần tham gia. Thông qua các hoạt động TDTT giúp nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua đó đã góp phần gìn  giữ và phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống với nhiều môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được tổ chức.

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng: đầu tư xây dựng thiết chế VH-TT ở cơ sở

Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng: đầu tư xây dựng thiết chế VH-TT ở cơ sở

26 Tháng Năm 2021

Những năm qua, mặc dù còn có hạn chế, khó khăn về thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất, song được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã phường, phong trào văn hóa, thể thao ở thành phố Bảo Lộc đã phát triển mạnh mẽ. Hoạt động văn hóa, thể thao từng bước được phát triển về chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của người dân.

TDTT ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

22 Tháng Năm 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác TDTT của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào TDTT quần chúng được phát triển rộng khắp, trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của đông đảo tầng lớp nhân dân. Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân qua đó phục vụ tốt các hoạt động công tác, học tập, lao động sản xuất ở địa phương.

Thành phố Phan Thiết phát triển TDTT gắn với du lịch

Thành phố Phan Thiết phát triển TDTT gắn với du lịch

20 Tháng Năm 2021

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Phan Thiết đã tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 08/NQ –TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 đến toàn thể nhân dân. Nhờ đó, số lượng người tham gia  tập luyện TDTT, số gia đình thể thao và các CLB, điểm nhóm tập luyện TDTT cũng ngày càng gia tăng về số lượng và đa dạng về loại hình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động TDTT ở các cơ quan, đơn vị, trường học,  xã, phường tiếp tục được nâng cấp đầu tư xây dựng, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khoẻ. Với nhiều hoạt động TDTT sôi nổi, đa dạng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như tạo môi trường văn hóa, lành mạnh cho người dân thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW: Công tác TDTT của huyện Tháp Mười – Đồng Tháp có nhiều chuyển biến

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW: Công tác TDTT của huyện Tháp Mười – Đồng Tháp có nhiều chuyển biến

27 Tháng Tư 2021

Những năm gần đây, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Tháp Mười diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở mọi lứa tuổi, thành phần tham gia. Thông qua các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nghị quyết số 08-NQ/TW: đòn bẩy cho sự phát triển TDTT của huyện miền núi Ngọc Hồi - Kon Tum

Nghị quyết số 08-NQ/TW: đòn bẩy cho sự phát triển TDTT của huyện miền núi Ngọc Hồi - Kon Tum

22 Tháng Tư 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", công tác TDTT của huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ ở cả về phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như sức khỏe người dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác TDTT của huyện Châu Thành A – Hậu Giang sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW

Công tác TDTT của huyện Châu Thành A – Hậu Giang sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW

22 Tháng Tư 2021

Trong những năm qua, phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành A – Hậu Giang có nhiều chuyển biến rõ rệt, trong đó điểm nhấn là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được duy trì và nhân rộng trên khắp địa bàn huyện. Tập luyện TDTT đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

Một vài kết quả của TDTT Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Một vài kết quả của TDTT Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

04 Tháng Hai 2021

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển TDTT được ban hành đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển sâu rộng và từng bước nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ gia đình thể thao, số người tập luyện TDTT thường xuyên tăng hàng năm; công tác XHH và thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp TDTT được đẩy mạnh và nhân rộng.

TDTT Hải Phòng nhiều chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

TDTT Hải Phòng nhiều chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

29 Tháng Giêng 2021

TDTT Hải Phòng nhiều chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Từ khi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, công tác TDTT của thành phố Hải Phòng đã có những bước chuyển biến rõ nét trên các mặt như: sự thay đổi nhận thức về TDTT trong phát triển kinh tế, xã hội; phong trào TDTT cho mọi người phát triển rộng khắp tới mọi đối tượng, trên khắp địa bàn kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu thiết thực trong đời sống của nhân dân. Phong trào TDTT quần chúng phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, góp phần đưa thể thao thành tích cao của thành phố ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TDTT từng bước được cải thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao của VĐV và nhân dân.

TDTT Yên Bái: nhiều đổi mới sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam

TDTT Yên Bái: nhiều đổi mới sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam

27 Tháng Giêng 2021

Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, ngân sách dành cho TDTT còn hạn hẹp. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong triển khai Chiến lược và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt hoạt động, đặc biệt là phong trào TDTT quần chúng.

Thể thao huyện Trà Cú những dấu ấn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Thể thao huyện Trà Cú những dấu ấn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

27 Tháng Giêng 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Thể thao huyện Trà Cú đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong huyện đã đi vào nề nếp và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện.

Nhìn lại công tác TDTT trong cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng

Nhìn lại công tác TDTT trong cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng

25 Tháng Giêng 2021

Xác định công tác TDTT trong quân đội là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp TDTT của đất nước, từ năm 2011 đến nay, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về TDTT, trong đó đặc biệt là việc triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020" công tác TDTT trong lực lượng quân đội đã có nhiều chuyển biến tích cực đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời đưa phong trào TDTT trong cả nước ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu hội nhập đất nước.

Công tác TDTT huyện Cầu Ngang - Trà Vinh đi lên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Công tác TDTT huyện Cầu Ngang - Trà Vinh đi lên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

21 Tháng Giêng 2021

Trong những năm qua, tại huyện Cầu Ngang, các hoạt động TDTT cấp huyện, cấp xã diễn ra sôi nổi và thường xuyên. Qua đó khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện cho công tác phát triển sự nghiệp TDTT, thu hút đông đảo VĐV, quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ. Số người tập luyện TDTT thường xuyên và số gia đình thể thao tăng theo từng năm.

Những kết quả nổi bật của TDTT Thái Bình sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

Những kết quả nổi bật của TDTT Thái Bình sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

30 Tháng Mười Hai 2020

Qua 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 (gọi tắt là Chiến lược), công tác TDTT của tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động TDTT diễn ra ở khắp các địa bàn dân cư, thu hút mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội tham gia tập luyện. Chính sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào TDTT trong nhân dân đã tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng dân cư.

Can Lộc - Hà Tĩnh sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Can Lộc - Hà Tĩnh sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

30 Tháng Mười Hai 2020

Sau 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, phong trào TDTT quần chúng huyện Can Lộc đã có bước phát triển rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu về rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Giai đoạn 2021-2030: Sơn La đặt mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng

Giai đoạn 2021-2030: Sơn La đặt mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng

27 Tháng Mười Hai 2020

Sơn La là một tỉnh miền núi việc phát triển phong trào TDTT còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, công tác TDTT tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển đáng kể. Phong trào TDTT quần chúng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao, góp phần xây dựng con ngườ phát triển toàn diện cả trí tuệ và thể chất.

Thể thao tỉnh Kiên Giang: đổi mới sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

Thể thao tỉnh Kiên Giang: đổi mới sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

25 Tháng Mười Hai 2020

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam, Thể thao tỉnh Kiên Giang đã có nhiều khởi sắc, trở thành một trong những địa phương có phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh. Cùng với đó, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng giành được những thành tích đáng tự hào trên đấu trường thể thao trong nước, góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế.

245678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top