TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 37%

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hài hòa con người cả về trí lực lẫn thể lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế,  Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Đề án "Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Đề án nêu rõ, định hướng phát triển Thể dục, Thể thao của tỉnh trong những năm tới đó là: phát triển Thể dục, Thể thao là yếu tố quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tăng cường thể lực, tầm vóc, tăng tuổi thọ người Việt Nam và lành mạnh lối sống của thanh thiếu niên. Từ đó, phát huy mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển Thể dục, Thể thao tỉnh Ninh Thuận mang tính dân tộc, khoa học và nhân dân, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và góp phần hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Thể dục, Thể thao dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Tăng cường giao lưu hợp tác với các tỉnh, thành phố, từng bước đưa Thể dục, Thể thao thành một ngành kinh tế dịch vụ, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững…

Mục tiêu Đề án hướng tới, nhằm mở rộng đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện các hoạt động Thể dục, Thể thao quần chúng, Thể thao giải trí, giáo dục thể chất cho học sinh trong trường học để góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc người Việt Nam, giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển tinh thần của học sinh. Tích cực phát triển Thể dục, Thể thao trong lực lượng vũ trang góp phần đảm bảo tốt an ninh, quốc phòng; Mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào Thể dục, Thể thao cho mọi người trong hầu hết các đối tượng, các địa bàn dân cư. Xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Cùng với đó, huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng của tập luyện Thể dục, Thể thao và hoạt động này trở thành nhu cầu của đa số nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Image

Thể thao Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người tập Thể dục Thể thao thường xuyên lên 37% (Ảnh:NinhThuan)

Trong đó, đáng chú ý mục tiêu cụ thể của Đề án đặt ra: đối với Thể thao quần chúng, phong trào Thể dục Thể thao cơ sở tiếp tục phát triển rộng rãi trong các đối tượng dân cư, các địa bàn phường, xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu số người tập luyện Thể dục, Thể thao thường xuyên vào năm 2025 đạt 37%, vào năm 2030 đạt 45%. Số gia đình Thể thao vào năm 2025 đạt 25% và đến năm 2030 đạt 30% tổng số gia đình. Số câu lạc bộ Thể thao tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn năm 2025 đạt 700 câu lạc bộ, năm 2030 đạt 840 câu lạc bộ (Trung bình mỗi năm tăng 5%).

Về Thể thao trường học: Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính quá đạt 100% đối với tất cả các cấp học. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia tập luyện Thể dục, Thể thao ngoại khóa thường xuyên ở các cấp học và có câu lạc bộ Thể dục, Thể thao năm 2025 đạt 85% đến năm 2030 đạt 90%.

Về Thể dục, Thể thao trong lực lượng vũ trang: Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tập luyện Thể dục, Thể thao thường xuyên đạt 90% vào năm 2025; đạt 100% từ năm 2025 trở đi đối với lực lượng quân đội nhân dân; đạt 100% từ năm 2030 trở đi đối với lực lượng công an nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt trên 95% từ năm 2025 trở đi đối với lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân.

Đối với Thể dục, Thể thao trong công chức, viên chức: 100% các cơ quan, đơn vị có tổ chức hoạt động Thể dục, Thể thao, các ngành hàng năm tổ chức các giải Thể thao chào mừng các ngày lễ và ngày truyền thống của ngành. Về tổ chức các giải Thao thao: cấp tỉnh, tổ chức từ ngày 12 – 15 giải thể thao đến 2025 và từ 15 – 20 giải thể thao đến năm 2030. Cấp huyện, thành phố tổ chức từ 08 – 10 giải thể thao đến năm 2025 và từ 05 – 08 giải Thể thao đến năm 2030.

Bên cạnh đó, trong công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Thể dục, Thể thao: Đất dành cho hoạt động Thể dục, Thể thao bình quân chung toàn tỉnh đạt 3m2/người vào năm 2025 và đạt 3,5m2/người vào năm 2030. Số huyện, thành phố có đầy đủ sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 100%. Số xã, phường, thị trấn có sân vận động hoặc khu thể thao giải trí vào năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 70%. Lắp đặt các dụng cụ Thể dục, Thể thao ngoài trời tại các địa điểm công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 80%.

Đề án "Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" ra đời được đánh giá cần thiết và kịp thời. Bởi lẽ, hiện nay thể dục, thể thao Ninh Thuận tuy đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều những hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo, điều hành và tạo điều kiện để phát triển phong trào Thể dục, Thể thao cho mọi người. Đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên Thể dục, Thể thao ở các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tuyên tuyền, vận động nhân dân, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Thể dục, Thể thao ở cơ sở trong tình hình mới. Cơ sở vật chất, sân bãi Thể dục, Thể thao còn quá ít, có một số xã phường hiện nay không còn quỹ đất để hoạt động Thể dục, Thể thao, chưa đáp ứng nhu cầu tập luyện của mọi người. Việc quy hoạch đất đai cho Thể dục, Thể thao cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Trong quy hoạch xây dựng các khu dân cư, các công trình công cộng (trường học, khu vui chơi…), nhiều nơi chưa có quy định cụ thể về việc quy hoạch đất cho công trình Thể dục, Thể thao. Kinh phí đầu tư cho hoạt động Thể dục, Thể thao cấp cơ sở còn thấp, chưa hợp lý so với thực tiễn hoạt động thường xuyên. Việc triển khai chủ trương xã hội hóa Thể dục, Thể thao còn chậm, không đồng đều, thiếu kinh nghiệm nên còn gặp nhiều khó khăn.

Để Đề án "Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" đạt hiệu quả cao, tỉnh Ninh Thuận xác định tập trung vào thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển phong trào Thể dục Thể thao. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển Thể dục, Thể thao; đưa kế hoạch phát triển Thể dục, Thể thao là nội dung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Củng cố hoàn thiện hệ thống thi đấu các môn Thể thao hàng năm từ cơ sở lên tỉnh theo hướng ổn định và ngày càng đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các giải Bóng đá, Bóng chuyền, Việt dã... Tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác Thể dục, Thể thao. Trong đó, tập trung đổi mới công tác quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp Thể dục, Thể thao và các phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên Thể dục, Thể thao quần chúng, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn công tác viên Thể dục Thể thao cấp xã hội khu phố. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động Thể dục Thể thao....

 

Một số kết quả về công tác TDTT của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua

 

Tỷ lệ người dân tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên trong năm qua đạt gần 30%. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh trung bình tổ chức được 192 giải cấp xã, 64 giải cấp huyện, 12 giải cấp tỉnh và trên 25 giải do các ban, ngành của tỉnh độc lập tổ chức. Chất lượng các giải thể thao được nâng lên. Bên cạnh đó, ngành đã tổ chức được nhiều giải thể thao cấp quốc gia và quốc tế như: Hội thi văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm toàn quốc, vòng chung kết giải Bóng đá U21 quốc gia Cup Báo Thanh Niên…Đặc biệt, là tổ chức thành công Đại hội Thể dục, Thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2017 – 2018 và tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.

 

Phong trào rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên. Tính đến nay, kết quả kiểm tra 97,23% chiến sĩ Công an trong độ tuổi đạt tiêu chuẩn chiến sĩ Công an khỏe và 95% chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định qua kiểm tra hàng năm. Tiếp tục phát triển hệ thống Liên đoàn – Câu lạc bộ Thể dục Thể thao, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này để phát huy vai trò tích của hệ thống Liên đoàn – Câu lạc bộ Thể dục Thể thao trong sự nghiệp phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030.

 

 N.H

Print
367 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top