TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020”, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Để triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung theo tinh thần Nghị quyết, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 439/KH-UBND về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020”. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 08-NQ/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức từ trực quan đến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua công tác tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển TDTT.

Công tác phát triển TDTT gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các địa phương, các ban, ngành và đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã thường xuyên quan tâm củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế; quản lý các mô hình TDTT quần chúng; Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển TDTT quần chúng, phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch (bình quân mỗi phường xã huy động trên 120 triệu đồng/năm; một số giải thi đấu do Thành phố tổ chức kinh phí từ nguồn XHH trên 250 triệu đồng/giải...). Duy trì và hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, bình quân cấp phường, xã tổ chức 5-7 giải/xã/năm; cấp huyện 6-8 giải/năm.

Trong 10 năm qua, thành phố đã tổ chức trên 700 giải thể thao cấp cơ sở, 80 giải cấp huyện, 03 kỳ đại hội TDTT; Thực hiện tốt các quy chuẩn về quy hoạch đất đai cho TDTT; tăng cường đầu tư xây dựng các sân chơi bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, cụm thôn, thôn, tổ dân phố. Bổ sung các điều kiện đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT trong cơ sở tập luyện, sân bãi thể thao gắn với nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao phường, xã. Đến nay 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL. Trên toàn thành phố có 15 sân vận động, 30 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em, 125/125 thôn, tổ dân phố có sân thể thao đơn giản, 20 sân bóng đá mini, 130 sân bóng chuyền, 38 sân cầu lông, 28 sân tennis,… Ngoài các công trình TDTT do nhà nước đầu tư xây dựng, một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã đầu tư xây dựng các sân thể thao vừa kinh doanh, vừa phục vụ hoạt động TDTT, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân như: sân bóng đá cỏ nhân tạo, Bóng chuyền, Quần vợt, Cầu lông....

Phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng trên tất cả các đối tượng và địa bàn theo hướng XHH với nhiều hình thức đa dạng; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên. Số người tập luyện TDTT thường xuyên, các CLB TDTT ngày càng tăng. Năm 2020, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ trên 40% với gần 300 CLB TDTT ở cơ sở hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Hàng năm mỗi phường xã tổ chức từ 5 đến 7 giải thể thao, thành phố tổ chức từ 8 đến 10 giải thể thao với quy mô, chất lượng ngày càng cao… đã và đang làm cho phong trào TDTT quần chúng ngày một sôi động, thiết thực và bổ ích. Phong trào tập luyện TDTT trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang… phát triển mạnh. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có sân thể thao thu hút cán bộ, công nhân viên chức và chiến sỹ tham gia tập luyện thường xuyên.

Công tác GDTC và thể thao trong trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, 100% trường học thuộc thành phố đang triển khai tốt các chương trình nội khóa. Các hoạt động TDTT trong trường học diễn ra sôi nổi, thường xuyên. Hàng năm, ngành giáo dục thành phố đều tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng, tạo phong trào thi đua nâng cao chất lượng GDTC trong các trường học. Đặc biệt, việc đưa bộ môn Bóng rổ vào trường học đã góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh thiếu nhi thành phố. 100% các trường học thuộc thành phố có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và tổ chức các hoạt động TDTT, với 25 sân tập thể thao, 09 sân bóng chuyền, 05 sân bóng rổ, 01 bể bơi và 02 nhà đa năng.

Từ trong phong trào quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những VĐV, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà với nhiều môn thế mạnh như: Karatedo; Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền… Năm 2015, 2018, thành phố Hà Tĩnh xếp thứ nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII, VIII.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TDTT của thành phố Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền chưa đồng bộ, chưa sâu rộng trong nhân dân. Ý thức tự giác tập luyện TDTT của một bộ phận nhân dân chưa tốt, phong trào TDTT quần chúng phát triển chưa đồng đều. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi phục vụ cho hoạt động TDTT còn thiếu, không đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở. Thành phố chưa có Trung tâm TDTT, thiếu các sân thi đấu nên việc tổ chức các giải đấu hết sức khó khăn. Ở các phường xã, các khu thể thao chưa đáp ứng yêu cầu, một số phường xã chưa có sân vận động. Hiệu quả công tác XHH TDTT chưa cao, nhất là việc huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất thể thao.

Trong giai đoạn 2021-2025: thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về hoạt động TDTT; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt nhu cầu hoạt động TDTT của nhân dân.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, có 60% số người tham gia tập luyện thể thao, trong đó 45% tập luyện thường xuyên; 90% thôn, tổ dân phố có Khu thể thao đạt chuẩn; 100% phường, xã có Trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; 100% trường học có đủ cơ sở vật chất TDTT phục vụ công tác GDTC, các hoạt động thể thao trường học và 90% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, thành phố đặt ra một số giải pháp đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về TDTT; Nâng cao chất lượng, hiệu quả GDTC và hoạt động thể thao trong trường học; Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng. Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế TDTT; Nâng cao hiệu quả đào tạo lực lượng VĐV, cộng tác viên thể thao ở cơ sở.
 

VD

Print
165 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông Ngành VHTTDL Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông Ngành VHTTDL
Sáng 26/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông Ngành VHTTDL. Hội nghị có sự tham gia của hơn 90 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác truyền thông, báo chí tại các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top