TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Huyện Thái Thụy – Thái Bình: những kết quả đạt được trong phát triển TDTT phong trào

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phong trào TDTT huyện Thái Thụy đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại được nhiều người tham gia tập luyện như: Quần vợt, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bơi, Bóng bàn…. các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh cũng đang khôi phục, duy trì và phát triển, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo hiệu quả thiết thực, giúp cho  phong trào luyện tập TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Thái Thụy phát triển sâu rộng với hơn 40% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên.

Hiện trên toàn huyện có 145 đội thể thao được tổ chức dưới hình thức điểm, nhóm, CLB và có 569 gia đình thể thao. Trong đó Bóng đá là môn thể thao có số người tham gia tập luyện đông nhất (chiếm 22.70%), với 24 đội bóng tập luyện ở 20 điểm, nhóm CLB và có 30 gia đình thể thao tham gia tập luyện Bóng đá. Môn Bóng chuyền có số lượng người tham gia tập luyện chiếm tỷ lệ 6.75%, với 15 đội thể thao được tổ chức ở 15 điểm nhóm, CLB; Bóng chuyền hơi có 20 đội trong huyện tập luyện tại 14 điểm, nhóm, CLB và có 122 gia đình tham gia tập luyện thường xuyên chiếm 21.14%;…

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn huyện luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực TDTT. Hàng năm, ngành VHTT tổ chức 68 giải thể thao. Trong đó số giải tổ chức cấp cơ sở là 44 giải, chiếm 64.7%; giải cấp huyện gồm 14 giải, chiếm tỷ lệ 20.58%. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức giải các hoạt động thi đấu văn nghệ - thể thao, giao lưu thể thao phục vụ tốt đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân...

Công tác giáo dục thể chất cho học sinh được lãnh đạo huyện quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, 100% các trường học có sân chơi, phục vụ môn GDTC giúp học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, tập luyện và thi đấu TDTT.

Các hoạt động giảng dạy nội khóa phải đảm bảo có nề nếp, hoạt động ngoại khóa đạt chất lượng chuyên môn cao. Hiện toàn huyện có 103/103 trường học các cấp thực hiện đầy đủ chương trình GDTC nội khóa. Tỷ lệ học sinh tập nội khóa luôn ở mức cao, 98% tổng số học sinh. Về đội ngũ giáo viên, 100% số trường học THCS, THPT đều có giáo viên chuyên trách dạy môn thể dục.

Hàng năm, ngành GDDT phối hợp với ngành VHTT tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp và thu hút Số học sinh tham gia ngày một đông, cấp huyện là hơn 700 học sinh với trên 50 nội dung thi đấu.

Điểm nhấn trong công tác phát triển TDTT huyện Thái Thụy năm 2021-2022 là việc tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp cấp. Trong đó, Đại hội TDTT tại các xã, thị trấn đã tổ chức thi đấu từ 05 môn trở lên, bảo đảm đúng tiến độ, hình thức, nội dung, quy mô theo chỉ đạo của UBND huyện và Ban tổ chức Đại hội. 

Đại hội TDTT cấp cơ sở đã diễn ra thành công, các hoạt động thi đấu sôi nổi, hào hứng, chất lượng. Đây thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của cộng đồng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua việc tổ chức Đại hội TDTT đã nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển TDTT trong cán bộ và nhân dân. Từ đó huy động các nguồn lực xã hội để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện và thi đấu của nhân dân, từng bước thúc đẩy, nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng. Một số xã chi kinh phí cho công tác tổ chức Đại hội TDTT lớn, như: Thị trấn Diêm Điền 110 triệu, xã Thái Thượng 80 triệu, xã Hồng Dũng 70 triệu; đặc biệt nhiều xã đã huy động được các nguồn lực xã hội hóa lớn trong nhân dân như: xã Thuần Thành 32 triệu, xã Thụy Văn 26.5 triệu, xã Thụy Xuân 22 triệu, xã Thụy Liên 18 triệu...

Thời gian tới, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, nhóm TDTT cơ sở; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT; tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tham gia thi đấu giải cấp huyện, tỉnh, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu TDTT nhằm nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc. Mở rộng, phát triển đa dạng các loại hình tập luyện và hoạt động TDTT đối với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, giúp người dân tự chọn cho mình một môn thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện hàng ngày.

Nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động TDTT học đường; Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp TDTT với hoạt động vui chơi giải trí, chú trọng nhu cầu tập luyện TDTT tự chọn của học sinh;.

Duy trì phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thanh thiếu niên, làm nòng cốt cho cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Gắn việc xây dựng phong trào tập luyện TDTT trong thanh, thiếu niên với phòng, chống và bài trừ các tệ nạn xã hội.

Xây dựng mô hình “Mỗi phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập hàng ngày”. Phấn đấu mỗi tổ chức Hội phụ nữ cấp xã, phường có tối thiểu 01 CLB TDTT. Đề cao vai trò tích cực của phụ nữ trong việc động viên các thành viên trong gia đình tập TDTT thường xuyên, góp phần xây dựng, phát triển làm nòng cốt trong việc xây dựng gia đình thể thao.

Phát triển phong trào tập luyện TDTT vùng nông thôn, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Xây dựng và phát triển phong trào TDTT ở cơ sở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động nông dân mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập vì sức khỏe. Đổi mới và nâng cao chất lượng các giải thể thao nông dân. Thành lập câu lạc bộ TDTT ở các cấp Hội dựa trên cơ sở các môn thể thao truyền thống và phong trào truyền thống của từng đơn vị; Chú trọng phát triển các môn thể thao để tập luyện, thu hút được nhiều người tham gia, ít phải đầu tư cơ sở vật chất.

Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tập luyện TDTT để khôi phục sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, với phương châm “Sống vui - Sống khỏe - sống có ích cho xã hội”. Phát triển ngày càng nhiều câu lạc bộ, nhóm tập luyện TDTT của người cao tuổi, các câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời tại địa phương.

Theo đó, UBND huyện Thái Thụy cũng xây dựng nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TDTT; Xác định rõ công tác phát triển TDTT là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, đưa nội dung này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực TDTT, về tác dụng, lợi ích của luyện tập TDTT, qua đó giúp cán bộ và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động TDTT phù hợp với sở thích, lứa tuổi, trình độ thể lực, hình thành ý thức tự giác say mê luyện tập. Tuyên truyền rộng rãi các biện pháp tập luyện thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho đại bộ phận người dân.

Khuyến khích phát triển các cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT, thực hiện xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thể thao; Tuyên truyền, vận động, vinh danh người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào quá trình xã hội hóa TDTT. Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở hiện có đảm bảo cho các hoạt động TDTT của xã, phường, thị trấn và huyện. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các điểm công trình công cộng phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe.

KC

Print
67 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng tổng sắp Huy chương môn Lặn Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng tổng sắp Huy chương môn Lặn
Diễn ra tại Cung Thể thao dưới nước – Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), môn Lặn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã chính thức khép lại vào ngày 8/12. Vị trí nhất toàn đoàn thuộc về  TPHCM với 7...

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Quảng Ninh hân hoan chào đón Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Quảng Ninh hân hoan chào đón
Tối 9/12, tại quảng trường Carnaval, Hạ Long, Quảng Ninh, ngọn đuốc thiêng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã được thắp sáng bởi 9 VĐV xuất sắc nhất của Quảng Ninh. Ngọn lửa biểu tượng cho ý chí, nghị lực con người Việt Nam, tượng trưng...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top