TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi sau 10 năm triển khai Luật TD,TT

Sau khi Luật TD,TT có hiệu lực từ 01/07/2007, UBND huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai quán triệt đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã. Trên cơ sở sở đó các ngành và địa phương triển khai quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân thực hiện.

Bên  cạnh đó, việc triển khai Luật TD,TT và các Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật TD,TT được huyện chỉ đạo tổ chức lồng ghép trong các hội nghị cán bộ công chức và phổ biến thông qua tổ chức các giải TDTT, được tổ chức hàng năm. Để tăng cường việc thực hiện hiệu quả Luật TD,TT, UBND huyển Sơn Tây cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát sóng trên Đài truyền thanh huyện cũng như trên các trang thông tin điện tử huyện.

Trong 10 năm thực hiện Luật TD,TT, UBND huyện Sơn Tây cũng đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật TD,TT như: Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 132/KH-UBND về phát triển TDTT trên địa bàn huyện Sơn Tây giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 960/KH-UBND về thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030;... Ngoài ra, hàng năm UBND huyện còn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về công tác TDTT theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở, ngành để chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào TDTT trên địa bàn huyện.

Kết quả sau 10 năm thực hiện Luật TD,TT, phong trào quần chúng tham gia rèn luyện thân thể tại các địa phương, cơ quan, đơn vị được duy trì và ngày càng phát triển, nhiều người dân đã có thói quen, sáng và chiều tham gia tập thể dục, rèn luyện thể thao. Bên cạnh đó, phong tròa được duy trì cùng với các Hội thi, tổ chức các giải thể thao, thi đấu giao lưu được tổ chức hàng năm. Tính đến nay, số người thường xuyên luyện tập TDTT chiếm 23,13% tổng số dân, số gia đình tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 1,4%.

Hàng năm, tổ chức nhiều giải thể thao như: Giải Bóng đá nữ truyền thống, giải Bóng chuyền truyền thống, giải Việt dã, Hội thi thể thao dân tộc... đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thể thao quần chúng bằng các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, những môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi như: nhảy bao bố, kéo co, đi cà kheo...

Cùng với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", các giải thể thao quần chúng như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các trò chơi dân gian trên địa bàn huyện luôn được duy trì tổ chức vào các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm... thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Đồng thời định kỳ 02 năm tổ chức một lần Hội thi các môn thể thao dân tộc. Tính trung bình mỗi năm các hoạt động thể thao này thu hút 3.000 lượt VĐV tham gia tranh tài, làm cho phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh và ngày càng đi vào chất lượng.

Tính đến nay, huyện Sơn Tây đã tổ chức thành công 4 lần Đại hội TDTT cấp huyện, trung bình mỗi kỳ Đại hội ước tính có hơn 1500 VĐV của 22 đoàn tham gia thi đấu 11 môn thể thao; các cấp cơ sở cũng tổ chức Đại hội TDTT, riêng năm 2013 có 100% xã tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở.

Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường luôn được chú trọng và là môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục các cấp học; đã đào tạo, trang bị được cho trẻ em, học sinh, các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng đảm bảo để tổ chức giảng dạy các chương trình nội khóa.

Hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang được phát triển mở rộng về quy mô và chất lượng ngày càng cao. Phong trào rèn luyện thể lực và tổ chức thi đấu TDTT được tổ chức thường xuyên từ các đơn vị cơ sở đến cấp huyện. Hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất, thể lực cho cán bộ, chiến sỹ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đi vào nề nếp. Kết quả kiểm tra hàng năm có từ 98%-100% cán bộ chiến sĩ quân đội, công an đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khỏe.

Song song với việc phát triển TDTT quần chúng, ngành TDTT huyện Sơn Tây cũng chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng các năng khiếu và tài năng thể thao nhằm tạo ra đội ngũ VĐV dồi dào, có chất lượng, làm tiền đề cho bước phát triển đột phá về thành tích trong một số môn thể thao huyện nhà. Đến nay, huyện Sơn Tây đã tập trung đào tạo 3 môn: Bóng đá, Boxing và Kick Boxing.

Một số tài năng thể thao của huyện trong những năm qua đã giành được nhiều thành tích tại các kỳ Hội thao khu vực miền núi và cấp tỉnh (Đại hội TDTT) ở các môn Bóng đá, Điền kinh, Boxing, Cờ tướng, Đẩy gậy,... Riêng môn Bóng đá, ngành TDTT huyện Sơn Tây đang thực hiện đầu tư, tuyển chọn tài năng gửi lên tuyển trên đào tạo tập trung. Huyện cũng đã và đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát triển các môn thể thao để tìm kiếm, gửi đi đào tạo các tài năng ở các môn thể thao như: Việt dã, Bóng bàn, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Điền kinh, để phấn đấu đưa những môn thể thao này trở thành những môn thể thao mũi nhọn trong vài năm tới.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc thực hiện Luật TD,TT trong 10 năm qua vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: chính sách chung của Nhà nước về phát triển TDTT được quy định tại Luật TD,TT; chính sách về đất đai dành cho thể dục, thể thao; chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao; chính sách ưu tiên phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc chưa được quan tâm đầu tư thực hiện thường xuyên.

Chính sách đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động TDTT còn thấp nên cơ sở vật chất, sân bãi chưa được xây mới, nâng cấp đạt tiêu chuẩn quy định. Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao một số mặt chưa theo kịp sự phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ đa dạng của xã hội.

Cùng với đó, với địa hình đồi núi, Sơn Tây là tỉnh miền núi, nên quỹ đất dành cho thể dục, thể thao rất hạn chế, do vậy cấp huyện chưa xây dựng được nhà thi đấu hoặc trung tâm TDTT; còn nhiều xã chưa có sân bóng đá như: Sơn Long, Sơn Bua, Sơn Liên, Sơn Màu; ở mỗi xã hầu như không có sân chơi thể thao, cán bộ làm công tác TDTT cấp xã là kiêm nhiệm, thường thay đổi và không có chế độ trợ cấp, kinh phí dành cho hoạt động TDTT cấp xã rất hạn chế.

Công tác phối hợp với các ngành chức năng có lúc chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ chuyên ngành văn hóa, thể thao cấp cơ sở bố trí chưa hợp lý, thiếu về số lượng, chuyên môn còn hạn chế. Một số cơ chế, chính sách về chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng, khen thưởng áp dụng cho sự nghiệp thể dục, thể thao còn có những bất cập, chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng đến sự phát triển phong trào TDTT của huyện.

KC

Print
834 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Ban điều hành Ủy ban Olympic quốc tế nhấn mạnh chứng thực của Tổ chức Y tế thế giới liên quan tới công tác tổ chức Tokyo 2020 Ban điều hành Ủy ban Olympic quốc tế nhấn mạnh chứng thực của Tổ chức Y tế thế giới liên quan tới công tác tổ chức Tokyo 2020
Những lo ngại vẫn còn kéo dài về Thế vận hội Olympic và Paralympic trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng trong những tuần gần đây ở Nhật Bản, dẫn đến việc quốc gia này đưa ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để chống lại sự lây...

Chủ tịch Bach hoãn chuyến thăm Tokyo khi các cuộc thăm dò tiếp tục cho thấy công chúng Nhật Bản muốn Thế vận hội bị hủy bỏ
Một cuộc thăm dò mới cho thấy gần 60% người dân Nhật Bản muốn hủy bỏ Thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ diễn ra ở Tokyo 2020 vào tháng 7 tới. Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo đến cuối tháng 5 và đang vật lộn để kiềm chế...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top