TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Huyện Đăk R’Lấp – Đăk Nông đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn chuyên môn của Sở VHTTDL, đời sống kinh tế của nhân dân trong huyện không ngừng được nâng cao nên nhu cầu rèn luyện Thể thao để nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cũng ngày được quan tâm, đầu tư nhiều hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Huyên uỷ, HĐND, UBND đã tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT, sự nghiệp TDTT của huyện có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xác định rõ nhiệm vụ, vai trò phát triển TDTT đối với sức khỏe cũng như phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, phong trào TDTT được quan tâm toàn diện và thường xuyên hơn, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; tạo không khí mới thu hút đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia vào các hoạt động TDTT; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng TDTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội hoá các hoạt động TDTT, tạo những động lực mới cho phát triển TDTT, đặc biệt trong hoạt động thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động TDTT của huyện.

TDTT quần chúng ở cơ sở tiếp tục được phát triển rộng trên tất cả các đối tượng và địa bàn theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức đa dạng; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên, tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng, góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở cơ sở và gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Hoạt động TDTT của Người cao tuổi, Người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn, ngày càng nhiều người tham gia tập luyện TDTT. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, từ đó đã khuyến khích mỗi người dân tự chọn cho mình ít nhất một môn thể thao hoặc một hình thức tập luyện thích hợp.

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức các giải thể thao trong huyện, tập trung những môn thể thao trọng điểm của huyện, phù hợp với điều kiện và tiềm năng thế mạnh của huyện nhà. Củng cố, kiện toàn các Câu lạc bộ Thể thao từng môn để nâng cao chất lượng hoạt động.

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tập luyện, từng bước được đầu tư, nâng cấp cải tạo đáp ứng yêu cầu tập luyện cho nhân dân. TDTT trong trường học không ngừng chuyển biến mạnh mẽ, các trường học đạt 100% thực hiện chương trình ngoại khóa và có 100% trường bố trí giáo viên thể dục, cơ sở vật chất và trang thiết bị dụng cụ tập luyện không ngừng được trang bị mới và bổ sung. Việc tổ chức dạy học GDTC chính khóa theo đúng chương trình, đúng qui định của ngành Giáo dục và Đào tạo. Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ trở thành hoạt động bắt buộc trong nội dung GDTC.

Duy trì một số CLB TDTT trong trường học (CLB Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Cờ vua, Cầu lông, Bóng chuyền,...); phấn đấu phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. 100% các trường Tiểu học và THCS đều tổ chức các giải TDTT, HKPĐ cấp trường theo quy định; 98% các trường Tiểu học và THCS đều tham gia giải HKPĐ cấp huyện; 50% các trường Tiểu học và THCS đều tham gia giải TDTT cấp huyện và cấp tỉnh (khi được Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông triệu tập). Tổ chức chương trình Bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh các cấp.

Duy trì và củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao các giải thi đấu thể thao, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh.

Bên cạnh đó, các trường đều quan tâm triển khai đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC, hiện đã tương đối đáp ứng dạy, học môn GDTC chính khóa và hoạt động TDTT trường học. Nhà trường đã đầu tư sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất (thiết bị, dụng cụ) phục vụ GDTC và Thể thao trong trường. Tham mưu các cấp quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy TDTT trong nhà trường (hiện 100% trường đạt chuẩn Quốc gia đã có nhà đa năng). Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành TDTT quản lý trong công tác GDTC và thể thao trường học tại địa phương.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đủ số lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDTC trong nhà trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên GDTC tham gia có hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; 100% các trường phổ thông tổ chức và giao lưu TDTT cho Cán bộ, Giáo viên và học sinh của nhà trường với các đơn vị trường bạn trên địa bàn; 100% các trường phổ thông tổ chức các hoạt động GDTC hoạt động TDTT và trò chơi dân gian cho cán bộ, giáo viên, học sinh hằng năm theo kế hoạch hoạt động của Ban Giáo dục Thể chất nhà trường.

Phong trào TDTT trong đội ngũ công nhân, công chức, viên chức, và người lao động cũng đã có nhiều sự quan tâm đặc biệt qua thể thao để có một sức khỏe tốt phục vụ công tác, học tập và lao động. Chất lượng phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng vũ trang được nâng cao, đảm bảo thực hiện những chỉ tiêu qui định về rèn luyện thân thể; quan tâm sâu sát và đồng bộ phong trào TDTT trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Hiện 100% lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tập luyện thể thao hằng ngày, thường xuyên tham gia các giải thể thao huyện tổ chức. Tăng cường công tác rèn luyện thân thể trong lực lượng vũ trang, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “chiến sĩ khoẻ”, có 100% đơn vị đạt “đơn vị khoẻ”.

Tuy nhiên, công tác phát triển TDTT của huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền các cơ quan, đơn vị và xã, phường chưa quan tâm, chú trọng đúng mức đến hoạt động và phát triển TDTT. Ngân sách đầu tư TDTT tuy được tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội. C sở vật chất để phục vụ cho việc tập luyện TDTT chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

GDTC và thể thao trong nhà trường tuy đã tiến bộ nhiều, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu làm nền tảng cho thể thao thành tích cao. Cơ sở vật chất các cấp trường học chưa được xây dựng đồng bộ. Đội ngũ cán bộ chuyên môn TDTT còn thiếu,..

Sự phối hợp của các ngành, các cấp có lúc còn chưa chặt chẽ, nên triển khai thực hiện Nghị quyết và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chỉ mang tính phong trào, hình thức, chưa trở thành phong trào rèn luyện thường xuyên. Việc xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT chưa thật sự mạnh mẽ để động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở vật chất TDTT. Công tác xã hội hóa TDTT thông thường chỉ tập trung cho những lần tổ chức giải thi đấu và các môn Bóng đá Mini sân cỏ nhân tạo, Bóng chuyền vẫn mang tính tự phát, còn lại một số môn TDTT khác chưa được đầu tư nên chậm phát triển hơn.

Trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển TDTT, huyện Đăk R’Lấp sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về công tác TDTT. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền đúng mức, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác TDTT; thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030”, xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển TDTT; quy hoạch đất và huy động nguồn lực để xây dựng các cơ sở tập luyện TDTT ở các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn gắn với trường học; hỗ trợ phát triển TDTT ở các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác TDTT ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Cuộc vận động phải luôn đặt trong chương trình hoạt động của cấp Ủy đảng, HĐND, UBND các cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của vai trò của TDTT đối với việc góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. ...

KC

Print
53 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng tổng sắp Huy chương môn Lặn Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng tổng sắp Huy chương môn Lặn
Diễn ra tại Cung Thể thao dưới nước – Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), môn Lặn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã chính thức khép lại vào ngày 8/12. Vị trí nhất toàn đoàn thuộc về  TPHCM với 7...

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Quảng Ninh hân hoan chào đón Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Quảng Ninh hân hoan chào đón
Tối 9/12, tại quảng trường Carnaval, Hạ Long, Quảng Ninh, ngọn đuốc thiêng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã được thắp sáng bởi 9 VĐV xuất sắc nhất của Quảng Ninh. Ngọn lửa biểu tượng cho ý chí, nghị lực con người Việt Nam, tượng trưng...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top