TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Giai đoạn 2017 - 2020: TTVN tiếp tục thực hiện NQ08-NQ/TW và tập trung cho các sự kiện quan trọng như SEA Games, ASIAD...

Khép lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 với những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào Thể thao quần chúng đến Thể thao thành tích cao. Bước sang giai đoạn 2017 - 2020, ngành TDTT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển TDTT theo phương hướng, mục tiêu đã được xác định tại các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động TDTT cho mọi người, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự các Đại hội thể thao quốc tế (ASIAD, Olympic, SEA Games), chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, SEA Games 31 năm 2021 và các sự kiện Thể thao quốc tế quan trọng khác.

Cụ thể, ở lĩnh vực TDTT quần chúng, mục tiêu hướng đến từ nay đến năm 2020, số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 33% dân số, gia đình luyện tập TDTT đạt 25% số hộ gia đình trong toàn quốc. Tỷ lệ học sinh tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên ở các cấp đến năm 2020, tiểu học đạt 60%; Trung học cơ sở đạt 70%; Trung học phổ thông đạt 80%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt 85%.

Về Thể thao thành tích cao: Tại các kỳ SEA Games, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong 3 nước đứng đầu tại SEA Games 29 năm 2017 và SEA Games 30 năm 2019, tại Asiad 18 năm 2018 phấn đấu đạt 2 - 3 Huy chương Vàng, Thế vận hội Olympic 2020 có 25 vận động viên tham dự, đạt trên 2 huy chương, phấn đấu có Huy chương Vàng.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, ngành TDTT xác định tiếp tục, tập trung làm tốt nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thể dục thể thao. Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT, về vai trò, tác dụng của TDTT nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phát triển sự nghiệp TDTT cũng như nhận thức của cộng đồng để phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội trong việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị xã hội của TDTT.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về TDTT. Hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực TDTT, tăng cường xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao, trong đó́ tập trung nghiên cứu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TD,TT phù hợp với tình hình mới nhằm đẩy mạnh phát triển TDTT.

Xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư cho tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV, HLV xây dựng cơ sở vật chất phục vụ TDTT quần chúng, Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tiền lương, tiền công cho đội ngũ VĐV, HLV Thể thao. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, Chỉ thị, văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chương trình công tác của Bộ như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam năm 2020. Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược phát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, v.v....

Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng, duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện TDTT tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện TDTT ở cơ sở. Gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào TDTT với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở” với Chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động tại các khu công nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang.

Đồng thời, luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động Thể thao trong trường học, tập trung cho chương trình phối hợp hai ngành để chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2016-2020. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy thể dục chính khóa theo hướng tập trung vào các nội dung tập luyện để hoàn thiện kỹ năng vận động. Phối hợp chỉ đạo, triển khai chương trình bơi an toàn và phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh việc phát triển các câu lạc bộ, các đội thể thao trong trường học; hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa, gắn hoạt động thể thao tự chọn của học sinh với các hoạt động thể thao dân tộc, thể thao giải trí nhằm phát triển thể lực cho học sinh.

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp theo hướng chỉ đạo của Chính phủ, duy trì các giải thể thao học sinh, sinh viên toàn quốc; tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao trong trường học; phối hợp triển khai 100% các trường phổ thông thực hiện tập bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và bài tập võ cổ truyền.Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, các trang thiết bị, dụng cụ thể thao; chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện sử dụng các công trình thể thao, các cơ sở vật chất sân bãi, trang thiết bị thể dục, thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng Thể thao, xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng vận động viên các môn Thể thao trọng điểm, mở rộng quy mô và hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu Thể thao thành tích cao, Thể thao chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy các ngành, các địa phương phát triển và nâng cao thành tích các môn Thể thao trọng điểm. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo tài năng Thể thao, đặc biệt là vận động viên trẻ để làm cơ sở vững chắc nâng cao trình độ, thành tích của Thể thao thành tích cao nước nhà ở khu vực, châu lục và thế giới, ưu tiên đầu tư các môn thể thao, vận động viên trọng điểm; chuẩn bị các điều kiện đăng cai SEA Games 31 năm 2021.

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt động thể dục, thể thao; đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực ở trong và ngoài nước đầu tư vào khoa học và công nghệ thể dục, thể thao. Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, y học TDTT cho các cơ sở y học TDTT và các cơ sở thể thao khác, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, kiểm tra y học, đánh giá thể chất, phòng ngừa, chữa trị, hồi phục chấn thương, nhất là đối với Thể thao thành tích cao.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác với các tổ chức Thể thao quốc tế, với các quốc gia, vùng lãnh thổ đã và đang có quan hệ hợp tác truyền thống về TDTT, chú trọng hợp tác đào tạo VĐV Thể thao thành tích cao một cách bài bản ở nước ngoài. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội đầu tư cho phát triển TDTT. Từng bước chuyển giao các hoạt động tác nghiệp trong hoạt động TDTT cho các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao thực hiện. Tăng cường phát triển kinh tế thể thao, thúc đẩy hoạt động kinh doanh thể thao chuyên nghiệp phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT; đổi mới cơ chế quản lý để phát huy hiệu quả sử dụng các công trình TDTT. Củng cố, liên kết và phát triển hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng đào tạo vận động viên.

N.H

  

Print
1041 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên
Mới đây, Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã công bố một kế hoạch chiến lược dài hạn, gồm hai chu kỳ Olympic. Các quan chức và nhân viên của Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã dành hai ngày để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic...

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top