TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35-38%

Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Điện Biên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; góp phần thực hiện chiến lược con người, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.

Theo đó, Quy hoạch đã đưa ra những mục tiêu cụ thể về thể dục thể thao quần chúng đến năm 2020 có tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28-30%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 16-19%; số câu lạc bộ, tụ điểm, nhóm tập luyện thể dục thể thao cơ sở đạt 400 câu lạc bộ. Từ năm 2021-2025: tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 30 - 35%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 19-23%; số câu lạc bộ, tụ điểm, nhóm tập luyện thể dục thể thao cơ sở đạt 450-500 câu lạc bộ. Và định hướng đến năm 2030: tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35-38%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 23-26%; số câu lạc bộ, tụ điểm, nhóm tập luyện Thể dục thể thao cơ sở đạt 550-700 câu lạc bộ. Hàng năm, ở cấp tỉnh mỗi năm tổ chức 12 - 14 giải thể thao các môn thể thao phong trào; cấp huyện 6 - 8 giải/năm; cấp xã 2 - 3 giải/năm; cấp ngành ít nhất 1 giải/năm.

Thể thao trường học và thể thao lực lượng vũ trang cũng đặc biệt được chú trọng. Điện Biên đặt ra mục tiêu về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, trong đó đến năm 2020 có 100% số trường có giáo viên chuyên trách về thể dục thể thao và đạt chuẩn giáo dục thể chất nội khóa. Về thể thao trong lực lượng vũ trang, đến năm 2020 tỷ lệ cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định đạt 85,5%; từ năm 2021 - 2025 đạt 87,75%. Định hướng đến năm 2030 đạt 90%. Phát triển các môn, các nội dung hoạt động thể dục thể thao quốc phòng trong lực lượng vũ trang: Chạy việt dã, Bóng chuyền, Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Bơi lặn, Bắn súng thể thao và các môn Võ,…

Đối với thể thao thành tích cao, Điện Biên đặt mục tiêu giai đoạn đến năm 2020 số lượng huy chương giành được trong các cuộc thi đấu toàn quốc đạt 25-34 huy chương/năm; giai đoạn 2021 - 2025 đạt 34-47 huy chương/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt 47-64 huy chương/năm. Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đưa thể dục thể thao tỉnh Điện Biên xếp hạng từ thứ 8 - 10/19 tỉnh miền núi phía Bắc. Phấn đấu có 2 - 6 huy chương vàng tại các kỳ đại hội Đại hội thể dục thể thao toàn quốc.

Ở giai đoạn đến năm 2020 sẽ tập trung phát triển các môn thế mạnh gồm: Điền kinh, Cầu lông, Karatedo, Võ cổ truyền, Cờ vua, Bóng đá, Taekwondo và Aerobic. Giai đoạn đến năm 2025 tiếp tục phát triển các môn ở giai đoạn 2020 và bổ sung thêm các môn: Pencatsilat, Bơi, Lặn, Bi sắt, Đua thuyền, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném. Giai đoạn đến năm 2030 sẽ tập trung vào các môn trong giai đoạn 2025 và bổ sung thêm các môn: Quần vợt, Xe đạp, Bắn súng, Bắn cung, Billiards và Snooker và Quyền anh.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thể dục thể thao các cấp, theo đó ở cấp tỉnh mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo có đầy đủ các công trình thể dục thể thao cấp tỉnh theo quy định, bao gồm: 01 sân vận động với khán đài có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi; có 01 đến 02 sân tập luyện môn bóng đá và điền kinh; 01 nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn thi đấu thể thao cấp Quốc gia, với khán đài có sức chứa từ 1.500 đến 3.000 chỗ ngồi; có 01 đến 02 nhà tập; có 01 bể bơi ngoài trời hoặc trong nhà; có hệ thống sân tập ngoài trời đối với các môn như Tennis, bóng chuyền, bóng rổ…

Ở cấp huyện đảm bảo có 3 công trình thể thao cơ bản: Sân vận động, nhà thi đấu và bể bơi. Cụ thể: Giai đoạn đến năm 2020, 3/10 huyện, thị xã, thành phố duy trì hoạt động của sân vận động có khán đài, 05/10 huyện, thị xã, thành phố có bể bơi; Giai đoạn 2021-2025 có 7/10 huyện, thị xã, thành phố có sân vận động có khán đài, có 2/10 huyện, thị xã, thành phố có nhà thi đấu (1000 chỗ ngồi), 07/10 huyện, thị xã, thành phố có bể bơi; Giai đoạn 2026 - 2030 có 10/10 huyện có sân vận động có khán đài; có 4/10 huyện, thị xã, thành phố có nhà thi đấu (1000 chỗ ngồi), 10/10 huyện, thị xã, thành phố có bể bơi. Trong đó ở cấp xã thì đến giai đoạn đến năm 2020, cơ sở vật chất thể dục thể thao theo quy định xây dựng nông thôn mới đạt 30%; giai đoạn 2021 - 2025 đạt 60%; giai đoạn 2026-2030 đạt 100%.

Đối với việc xây dựng hệ thống thiết chế thể dục thể thao, ở cấp tỉnh thì giai đoạn đến năm 2020 thành lập Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi; giai đoạn 2021-2030 thành lập Trung tâm thi đấu thể dục thể thao và xây dựng Nhà văn hóa lao động. Duy trì hoạt động Nhà thiếu nhi tỉnh. Ở cấp huyện, đến năm 2020 có 3/10, năm 2030 có 10/10 huyện, thị xã, thành phố thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đến năm 2020 có 3/10, năm 2030 có 5/10 huyện, thị xã, thành phố có Nhà Thiếu nhi; Đến 2020 có 1/10, năm 2030 có 3/10 huyện, thị xã, thành phố có Nhà Văn hóa lao động. Ở cấp xã, đến năm 2020 có 65/130, năm 2030 có 130/130 xã, phường, thị trấn thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Đến năm 2020 có 156, năm 2030 có 530 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng Khu thể thao.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Điện Biên đưa ra 5 nhóm giải pháp, đó là: tuyên truyền nâng cao nhận thức và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển thể dục thể thao đến với đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Thực hiện đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác thể dục thể thao; Thực hiện cải cách hành chính gắn với việc tăng cường hướng dẫn; kiểm tra hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh để kịp thời khắc phục những nhược điểm cũng như tồn tại hạn chế trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất bằng việc kêu gọi và thu hút các nguồn lực đầu tư hợp pháp vào lĩnh vực thể dục thể thao để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao phong trào và thể thao thành tích cao. Tăng cường, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển TDTT. Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư và thu hút các huấn luyện viên, vận động viên giỏi về công tác và thi đấu cho tỉnh qua đó thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Tiếp tục đào tạo nâng cao và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn tới. Tăng cường công tác tuyển chọn và phát hiện các vận động viên năng khiếu để kịp thời đào tạo trở thành các vận động viên thành tích cao. Có chính sách ưu đãi phù hợp cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, đặc biệt là huấn luyện viên giỏi, các vận động viên đạt thành tích cao ở khu vực, quốc gia và quốc tế.

KC

Print
655 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top